Ліцензування в сфері телекомунікацій

Просмотров: 5925

Основними нормативними актами, що регулюють діяльність в галузі телекомунікаційних послуг є ЗУ "Про телекомунікації", ЗУ "Про радіочастотний ресурс України", ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», нормативно-правові акти Кабінету міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ).

Для провадження діяльності у сфері телекомунікацій підприємство (підприємець) зобов’язане (зобов’язаний) виконати наступні умови:

  • бути включеним до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій;
  • отримати відповідні ліцензії - у визначених законом випадках;
  • отримати відповідні дозволи - у визначених законом випадках.

Кожен суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність у телекомунікаційній сфері, зобов’язаний подати заяву на включення до реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій.

Щодо необхідності отримання ліцензій

Законодавство виділяє наступні види ліцензій у цій сфері:

1) В разі, якщо підприємство є оператором телекомунікацій, тобто здійснює технічне обслуговування та експлуатацію мережі (власної або орендованої), надає в користування іншим особам канали електрозв’язку, то в залежності від виду мережі необхідно отримати одну з зазначених нижче ліцензій.

Під поняттям «телекомунікаційна мережа» Закон розуміє будь-який комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначений для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

2) В разі, якщо у телемережі використовується радіочастотний ресурс (в тому числі wi-fi) також необхідно отримати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом.

3) В разі, якщо телекомунікаційна мережа являє собою мережу ефірного телемовлення або радіомовлення (кабельного, супутникового, проводового, багатоканального, тощо) необхідне отримання ліцензій на мовлення та реєстрація у Державному реєстрі телерадіоорганізацій України.

4) Якщо підприємство розповсюджує телепрограми або радіопрограми у багатоканальних телемережах Закон вимагає, крім інших ліцензій та дозволів, отримати ліцензію провайдера програмної послуги. Зазначена ліцензія може бути видана лише після отримання ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, ліцензії на мовлення (для телерадіоорганізацій).

5) При здійснені діяльності з надання послуг телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку необхідно отримати одну із ліцензій на телефонний зв'язок:

При цьому отримувати ліцензію на технічне обслуговування та експлуатацію телемереж не потрібно. Але необхідно пройти процедури виділення номерного ресурсу та національних ідентифікаційних кодів мереж призначення фіксованого зв’язку (код для АТС), завершенням яких буде отримання дозволів на використання номерного ресурсу.

6) Надання в користування каналів електрозв’язку може здійснюватись виключно за умови наявності відповідної ліцензії.

Наш досвід
Наша команда
Замовити послугу
Наші публікації з цієї тематики
Всі пов'язані публікації
Дод. меню
Досвід Публікації Відгуки Проекти