Ліцензія інтернет провайдера

Просмотров: 11909

Строки та вартість отримання ліцензії інтернет провайдера

Строк – 40 робочих днів.

Вартість послуг компанії – 4 000 гривень.

Включення до реєстру операторів телекомунікацій включено до вартості послуг.
Що ми робимо
 • усне консультування з усіх питань, пов'язаних із підготовкою документів, і допомогу в їх підготовці;

 • подача пакету документів в орган ліцензування;

 • супровід розгляду питання в НКРЗІ;

 • отримання бланку ліцензії за дорученням Клієнта.


Документи для отримання ліцензії провайдера інтернету

В ході роботи з отримання ліцензій на надання послуг інтернет провайдера необхідно буде надати компанії особисто, за допомогою факсу або електронної пошти наступні документи:

 • копія виписки з ЄДРПОУ або свідоцтва про державну реєстрацію;
 • копія довідки статистики;
 • копія статуту;
 • копія договору оренди (суборенди) приміщення за юридичною адресою (або інший документ, що посвідчує право користування чи володіння відповідним приміщенням), акти приймання-передачі приміщення за договором оренди (суборенди);
 • копію фінансового звіту компанії за минулий рік (баланс);
 • план утворення та використання телемережі, схему телемережі (спеціалісти компанії можуть надати зразки зазначених документів та допомогти в їх підготовці);
 • копії сертифікатів на все активне обладнання у мережі;
 • копії договорів оренди (суборенди) приміщень (або інших документів, що посвідчують право володіння або користування приміщеннями), актів приймання-передачі приміщень, в яких розміщене обладнання мережі;
 • довідку про склад працівників підприємства (спеціалісти компанії можуть надати зразок зазначеної довідки та допомогти в її підготовці);
 • а також наступну інформацію:
 • відомості про філії та інші відокремлені підрозділи (якщо наявні);
 • склад власників/учасників (із зазначенням їх найменуваннь та ідентифікаційних кодів);
 • адреса для листування;номер телефону, факсу;
 • адреса веб-сайту (URL), е-mail.
Наші фахівці допоможуть зібрати та підготувати зазначені документи.
Важливо

Розмір офіційного платежу за отримання ліцензії на технічне обслуговування та експлуатацію телемереж встановлюється Постановою КМ України N 773 від 16.06.2004р. Станом на 15.11.2012 року офіційний платіж за видачу ліцензії становить 4250 грн. за кожен окремий населений пункт, в якому надаються телекомунікаційні послуги або у якому розміщено телекомунікаційне обладнання.

Підприємства та фізичні особи – підприємці, які створюють власну телекомунікаційну мережу для надання послуг інтернет зобов’язані здійснити наступні дії:

Наші успішні проекти
Ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж за червень 2017 року

Отримали ліцензію на технічне обслуговування і експлуатацію телемереж для Клієнта з міста Києва.

Наш досвід.

Ліцензія провайдера програмної послуги отримана для Клієнта - закрите акціонерне товариство, м. Київ.

Наш досвід
Наша команда
Замовити послугу

Інформація про послуги ліцензування інтернет провайдера

Під поняттям «телекомунікаційна мережа» Закон розуміє будь-який комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначений для комутації, маршрутизації, приймання та/або передавання сигналів, знаків, звуків, письмового тексту, зображень або повідомлень будь-якого роду по оптичних, проводових, інших електромагнітних системах, а також по радіо, між кінцевим обладнанням.

В разі, якщо у телемережі використовується радіочастотний ресурс (в тому числі wi-fi) також необхідно отримати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом.

Якщо підприємство розповсюджує телепрограми або радіопрограми у багатоканальних телемережах Закон вимагає, крім інших ліцензій та дозволів, отримати ліцензію провайдера програмної послуги. В цьому випадку також буде необхідно здійснити реєстрацію у Державному реєстрі телерадіоорганізацій України.

Після прийняття ліцензійною комісією рішення про надання підприємству ліцензії з надання послуг інтернет провайдера та отримання відповідного повідомлення, Клієнт отримує реквізити рахунку для сплати державного мита  за ліцензії (отримується у місцевих підрозділах державної податкової служби – державного казначейства, код платежу 22011700), оплачує платіж у встановленому розмірі, отримує довідку місцевого казначейства про зарахування коштів до державного бюджету та передає спеціалістам компанії платіжне доручення з відміткою банку та довідку казначейства .

Після закінчення надання послуг Ви отримаєте оригінал бланку ліцензії на технічне обслуговування та експлуатацію телемереж встановленого зразку, копії ліцензії (в разі наявності філій або інших відокремлених підрозділів).

В погоджені строки Компанія передає Клієнту ліцензію (передається співробітниками компанії чи кур’єрською поштою).

Якщо Ви бажаєте отримати ліцензію інтернет провайдера (техобслуговування та експлуатація телемереж) з нашою допомогою, зв’яжіться з нами.

Дод. меню
Досвід Публікації Відгуки Проекти