Письмовий запит правоохоронних органів та повістка про виклик – актуальні аспекти реагування

Набуття чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України пов'язане з цілою низкою нововведень, зрозуміти і звикнути до яких необхідно не тільки суб'єктам господарювання, а й самим правоохоронцям. І чим швидше бізнес вивчить їх, тим краще, адже в такому випадку діалог з владою вийде більш продуктивним. Справа в тому, що Перехідні положення КПК містять цілий ряд норм, які можуть допомогти цілком законно відмовляти правоохоронним органам у наданні документів чи в явці з поясненнями, а значить ­ збереже часовий і, можливо, грошовий ресурси.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТ ПРАВООХОРОНЦІВ

У цілому, алгоритм реагування на письмові чи усні спілкування правоохоронних органів залишився колишнім (посилання на статтю), однак, необхідно звернути увагу на такі особливості.

Так, незважаючи на зміну підслідності, кримінальні справи, які на момент набрання чинності новим КПК перебували у провадженні органів досудового слідства, залишаються у провадженні тих же органів. Аналогічна ситуація з оперативно-розшуковими справами.

На практиці це означає, що можна отримати від правоохоронного органу письмовий запит щодо питання, яке на сьогоднішній день вже не належить до компетенції даного органу. Ключовим моментом в даному випадку, визначаючим правомочність запиту, буде дата порушення кримінальної справи або заведення оперативно-розшукової справи.

Також при визначенні правомочності письмових запитів, слід враховувати, що оперативно-розшукові, слідчі і процесуальні дії, розпочаті до набрання чинності новим КПК, будуть проводитися порядку, який існував раніше, що в свою чергу зумовить компетенцію правоохоронних органів.

Зазначені вище особливості діяльності правоохоронців стосуються їх письмових та усних запрошень для дачі пояснень або надання копій документів. Слід пам'ятати, що не кожне таке письмове чи усне запрошення є обов'язковим. Це може зіграти важливу роль у питанні залучення підприємця або посадових осіб підприємства в тій чи іншій ролі до кримінального або оперативно-розшукової процесу.

Так, на сьогоднішній день, законодавець визначив обов'язковою для виконання повістку про виклик слідчим, прокурором, слідчим суддею, передбачену розділом II Кримінального процесуального кодексу України.

У разі отримання подібного документа необхідно звернути увагу, крім правомочності, також на порядок його вручення, оскільки відсутність належного підтвердження у правоохоронного органу отримання особою повістки допоможе уникнути будь-яких негативних наслідків у разі неявки.

Нововведенням в цьому питанні є те, що законодавець дозволив правоохоронцям здійснювати виклик електронною поштою, факсимільним зв'язком, по телефону або телеграмою. Належним підтвердженням того, що особа, яку викликають, ознайомлена зі змістом повістки, може виступати не тільки відеозапис вручення документа, але і будь-які інші дані. Наприклад, суд може визнати належним підтвердженням у разі виклику електронною поштою – повідомлення про прочитання електронної кореспонденції, за телефоном – аудіозапис телефонного дзвінка.

Зрозуміло, що позитивну роль у випадку неявки зіграє обґрунтування поважності такої неявки, а своєчасне письмове повідомлення правоохоронного органу може зіграти ключову роль в перенесенні здійснення процесуальних дій на більш сприятливий термін.

У зв'язку з приведенням до європейських стандартів структури і компетенції правоохоронних органів України, склалася ситуація, в якій робота підрозділів МВС, СБУ, Прокуратури та Міністерства доходів і зборів України як мінімум ускладнена, а деяких з них – фактично заблокована. Це обумовлено тим, що їх посадові особи на сьогоднішній день не мають чіткого уявлення що саме і яким чином законодавець дозволив робити. Тому юридично грамотну відповідь на письмовий запит правоохоронних органів або повістку про виклик слідчим, прокурором, слідчим суддею, із зазначенням причин, з яких підприємство або конкретний підприємець не може здійснити необхідні дії, залишається оптимальною формою реагування.

Дата публікації: 28/12/2012

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: