Що саме може забороняти або дозволяти ОКУ

Питання:

Чи може організація колективного управління дозволяти або забороняти третім особам використовувати твір, майновими правами на який така ОКУ керує?

Відповідь:

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про авторське право та суміжні права» (далі - Закон про авторське право) суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав (далі - Суб'єкт) може доручити управління своїми майновими правами повіреному на підставі договору доручення. Здійснюючи управління майновими правами, ця особа діє у межах повноважень, наданих йому Суб'єктом.

Згідно статті 48 Закону про авторське право організації колективного управління зобов'язані діяти виключно в межах повноважень, отриманих від Суб'єктів. Такі повноваження передаються ОКУ авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав на основі письмових договорів. В порядку та на умовах таких договорів ОКУ надають будь-яким особам невиключні права на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав. Про це відповідно укладається окремий договір.

Стаття 49 Закону про авторське право встановлює, що ОКУ повинна здійснювати від імені Суб'єктів і на підставі отриманих від них повноважень функцій з:

  • Укладення договорів про використання прав, переданих в управління;
  • Погодження розміру авторської винагороди;
  • Захисту авторських прав в судовому порядку;
  • Збору та виплати зібраної авторської винагороди.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону про авторське право до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:   

  • виключне право на використання твору;
  • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Таким чином, чітко визначено, що повноваження на колективне управління майновими правами передаються на основі договорів, укладених у письмовій формі, а ОКУ, у свою чергу, на основі отриманих повноважень надають будь-яким особам невиключні права на використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав шляхом укладення відповідних договорів.

У той же час, чинним законодавством України до повноважень ОКУ, що управляє майновими правами авторів на колективній основі, не віднесено право на дозвіл або заборону використання твору, оскільки воно відноситься до категорії «виключних». Таке право належить суб'єкту авторського права і може бути передано іншій особі тільки за авторським договором.

Можливо Вам будуть цікаві такі матеріали:

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті