Послуги по темі
даного матеріалу: Ліцензія на будівельні роботи Дозвіл на небезпечні роботі Дозвіл на будівельні роботи

Marina Losenko
Lawyer

Не знаєте як отримати ліцензію? Я можу допомогти вам в цьому питанні!
Зателефонуйте нам:

+38 044 499 47 99

або натисніть:

Консультація юриста
Юридична компанія «Правова Допомога»Публікації нашої юридичної фірмиКоментарі щодо законодавстваЗміна правил здійснення робіт підвищеної небезпеки, що сталися у лютому 2018 року

Зміна правил здійснення робіт підвищеної небезпеки, що сталися у лютому 2018 року

Як відомо, виконання певних видів робіт, а також експлуатація деякого устаткування, механізмів чи машин, що несуть підвищену небезпеку, можливе виключно після отримання у законодавчо встановленому порядку відповідного дозвільного документа у вигляді декларації або ж дозволу. Чіткі переліки таких робіт, устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, що виконуються/застосовуються/експлуатуються на підставі декларації або на підставі дозволу, затверджуються Кабінетом Міністрів.

Звертаємо Вашу увагу, що в лютому поточного 2018 року було внесено суттєві зміни як в вищезазначені переліки, так і в саму процедуру оформлення дозволів та декларацій. Зокрема, постановою Кабміну №48 від 07.02.2018 року (чинна з 08.02.2018 року) дещо змінено Порядок, який регламентує видачу дозволу на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки (Постанова Кабміну №1107).

В даному матеріалі ми зупинимось на основних змінах та нововведеннях, пов’язаних з отриманням дозволів та декларацій на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки.

Перш за все, слід відмітити суттєве скорочення переліків робіт, устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, що можуть виконуватися чи експлуатуватися на підставі дозволу. Якщо раніше перелік робіт, виконання яких вимагало дозволу, налічував 26 пунктів, то зараз в редакції вищезгаданої Постанови №48 від 07.02.2018 року до такого переліку входить тільки 18. Частину з них Кабміном перенесено до переліку робіт, що здійснюються на основі поданої заявником декларації. Серед них:

 • робота в діючих електроустановках з напругою більше 1000 В чи в зоні дії високочастотного струму;
 • маркшейдерські роботи;
 • водолазні роботи;
 • земляні роботи, що здійснюються на глибині більше 2 м, в місці проходження підземних комунікацій або ж під водою;
 • верхолазні й скелелазні роботи, що здійснюються на висоті 5 м та більше;
 • зварювальні та наплавні роботи;
 • обстеження, чищення, ремонт димарів й повітропроводів;
 • роботи зі збереження й переробки зерна;
 • звалювання й розпилювання природного каменю та ін.

Щодо переліку устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, що застосовуються на основі дозволу, то він теж був оптимізований та скорочений з 21 до 11 пунктів (наприклад, перенесено з дозвільної до декларативної процедури атракціони як стаціонарні, так і пересувні та мобільні).

З метою усунення дублювання в процесі оцінки відповідності, передбачено, що дозвіл на застосування устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки не є обов’язковим для виробника або ж постачальника, якщо відповідними технічними регламентами як обов’язкова вимога для них встановлена інша форма оцінки їх відповідності.

Також Кабміном затверджені нові форми документів в сфері здійснення робіт та застосування устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, зокрема:

 • передбачено нові форми заяв, що подаються для отримання дозволу та його продовження;
 • встановлено нову форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам діючого законодавства з охорони праці.

Змінами передбачено наступний порядок оформлення дозволу на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки:

 • щодо робіт підвищеної небезпеки – подання заяви за новою затвердженою формою та експертного висновку стосовно стану охорони праці й безпеки промислового виробництва даного суб'єкта господарювання під час здійснення заявлених ним робіт;
 • щодо експлуатації устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки – подання заяви за новою затвердженою формою та експертного висновку стосовно стану охорони праці й безпеки промислового виробництва даного суб'єкта господарювання в процесі експлуатації заявленого ним устаткування, механізмів чи машин, а також їх відповідності вимогам діючого законодавства;
 • щодо застосування устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки – подання заяви за новою затвердженою формою та експертного висновку стосовно відповідності цього устаткування, механізмів чи машин вимогам діючого законодавства.

Вказані документи можуть подаватися заявником (роботодавцем, постачальником або ж виробником) в паперовому вигляді як особисто, так і його уповноваженою особою, або ж із застосуванням послуг поштового зв’язку чи в електронному вигляді через Єдиний портал адмінпослуг.

Звертаємо Вашу увагу, що на підставі змін, внесених Постановою Кабміну №48, експертні організації, що надають висновки щодо стану охорони праці й безпеки промислового виробництва, в обов’язковому порядку повинні отримати підтверджену компетенцію для своєї інспекційної діяльності у даній сфері.

Стосовно процедури декларативного принципу на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки, то відповідна декларація за встановленою формою також може подаватися суб’єктом господарювання (його уповноваженою особою) як в паперовому вигляді, так із застосуванням послуг поштового зв’язку чи в електронному вигляді через Єдиний портал адмінпослуг.

Інформація про всі зареєстровані декларації й видані органами Держпраці дозволи підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру.

Очікується, що внесені зміни, в першу чергу, сприятимуть спрощенню ведення бізнесу суб’єктами господарювання, а також оптимізації передбачених дозвільних процедур шляхом зменшення кількості випадків оформлення дозволів, значного розширення застосування декларативного принципу в сфері господарської діяльності та впровадження надання адміністративних послуг в електронному вигляді.

Держпраці як розробник проекту та головний реалізатор вищеописаних змін, висловлює сподівання, що в процесі імплементації норм європейського права до національного законодавства, в майбутньому нашій державі вдасться повністю перейти від дозвільних до декларативних процедур в даній сфері.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість

Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Пов'язана практика Послуги по темі статті
0 800 210 915