Зміна правил здійснення робіт підвищеної небезпеки, що сталися у лютому 2018 року

Як відомо, виконання певних видів робіт, а також експлуатація деякого устаткування, механізмів чи машин, що несуть підвищену небезпеку, можливе виключно після отримання у законодавчо встановленому порядку відповідного дозвільного документа у вигляді декларації або ж дозволу. Чіткі переліки таких робіт, устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, що виконуються/застосовуються/експлуатуються на підставі декларації або на підставі дозволу, затверджуються Кабінетом Міністрів.

Звертаємо Вашу увагу, що в лютому поточного 2018 року було внесено суттєві зміни як в вищезазначені переліки, так і в саму процедуру оформлення дозволів та декларацій. Зокрема, постановою Кабміну №48 від 07.02.2018 року (чинна з 08.02.2018 року) дещо змінено Порядок, який регламентує видачу дозволу на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки (Постанова Кабміну №1107).

В даному матеріалі ми зупинимось на основних змінах та нововведеннях, пов’язаних з отриманням дозволів та декларацій на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки.

Перш за все, слід відмітити суттєве скорочення переліків робіт, устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, що можуть виконуватися чи експлуатуватися на підставі дозволу. Якщо раніше перелік робіт, виконання яких вимагало дозволу, налічував 26 пунктів, то зараз в редакції вищезгаданої Постанови №48 від 07.02.2018 року до такого переліку входить тільки 18. Частину з них Кабміном перенесено до переліку робіт, що здійснюються на основі поданої заявником декларації. Серед них:

 • робота в діючих електроустановках з напругою більше 1000 В чи в зоні дії високочастотного струму;
 • маркшейдерські роботи;
 • водолазні роботи;
 • земляні роботи, що здійснюються на глибині більше 2 м, в місці проходження підземних комунікацій або ж під водою;
 • верхолазні й скелелазні роботи, що здійснюються на висоті 5 м та більше;
 • зварювальні та наплавні роботи;
 • обстеження, чищення, ремонт димарів й повітропроводів;
 • роботи зі збереження й переробки зерна;
 • звалювання й розпилювання природного каменю та ін.

Щодо переліку устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, що застосовуються на основі дозволу, то він теж був оптимізований та скорочений з 21 до 11 пунктів (наприклад, перенесено з дозвільної до декларативної процедури атракціони як стаціонарні, так і пересувні та мобільні).

З метою усунення дублювання в процесі оцінки відповідності, передбачено, що дозвіл на застосування устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки не є обов’язковим для виробника або ж постачальника, якщо відповідними технічними регламентами як обов’язкова вимога для них встановлена інша форма оцінки їх відповідності.

Також Кабміном затверджені нові форми документів в сфері здійснення робіт та застосування устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки, зокрема:

 • передбачено нові форми заяв, що подаються для отримання дозволу та його продовження;
 • встановлено нову форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам діючого законодавства з охорони праці.

Змінами передбачено наступний порядок оформлення дозволу на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки:

 • щодо робіт підвищеної небезпеки – подання заяви за новою затвердженою формою та експертного висновку стосовно стану охорони праці й безпеки промислового виробництва даного суб'єкта господарювання під час здійснення заявлених ним робіт;
 • щодо експлуатації устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки – подання заяви за новою затвердженою формою та експертного висновку стосовно стану охорони праці й безпеки промислового виробництва даного суб'єкта господарювання в процесі експлуатації заявленого ним устаткування, механізмів чи машин, а також їх відповідності вимогам діючого законодавства;
 • щодо застосування устаткування, механізмів й машин підвищеної небезпеки – подання заяви за новою затвердженою формою та експертного висновку стосовно відповідності цього устаткування, механізмів чи машин вимогам діючого законодавства.

Вказані документи можуть подаватися заявником (роботодавцем, постачальником або ж виробником) в паперовому вигляді як особисто, так і його уповноваженою особою, або ж із застосуванням послуг поштового зв’язку чи в електронному вигляді через Єдиний портал адмінпослуг.

Звертаємо Вашу увагу, що на підставі змін, внесених Постановою Кабміну №48, експертні організації, що надають висновки щодо стану охорони праці й безпеки промислового виробництва, в обов’язковому порядку повинні отримати підтверджену компетенцію для своєї інспекційної діяльності у даній сфері.

Стосовно процедури декларативного принципу на роботи, устаткування, механізми й машини підвищеної небезпеки, то відповідна декларація за встановленою формою також може подаватися суб’єктом господарювання (його уповноваженою особою) як в паперовому вигляді, так із застосуванням послуг поштового зв’язку чи в електронному вигляді через Єдиний портал адмінпослуг.

Інформація про всі зареєстровані декларації й видані органами Держпраці дозволи підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру.

Очікується, що внесені зміни, в першу чергу, сприятимуть спрощенню ведення бізнесу суб’єктами господарювання, а також оптимізації передбачених дозвільних процедур шляхом зменшення кількості випадків оформлення дозволів, значного розширення застосування декларативного принципу в сфері господарської діяльності та впровадження надання адміністративних послуг в електронному вигляді.

Держпраці як розробник проекту та головний реалізатор вищеописаних змін, висловлює сподівання, що в процесі імплементації норм європейського права до національного законодавства, в майбутньому нашій державі вдасться повністю перейти від дозвільних до декларативних процедур в даній сфері.

Дата публікації: 07/04/2018

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: