ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваЛіцензія на телекомунікації. Колізія в законодавстві

Ліцензія на телекомунікації. Колізія в законодавстві

Суть колізії

Відповідно до чинного на даний час господарського законодавства, окремі види діяльності в Україні можуть здійснюватися лише після оформлення суб’єктом господарювання відповідної ліцензії. Зокрема, конкретний перелік таких типів діяльності міститься в Законі № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», прийнятому 02.03.2015 року (надалі – Закон № 222-VIII).

Серед інших видів господарської діяльності, для яких законом вимагається ліцензія, в статті 7 Закону № 222-VIII передбачено і діяльність у сфері телекомунікації з врахуванням особливостей, що визначені Законом «Про телекомунікації». В той же час, з 01 січня поточного 2018 року діють положення частини другої статті 21 цього ж Закону (Про ліцензування видів господарської діяльності), згідно яких ліцензування діяльності у телекомунікаційній сфері, що передбачена статтею 7 Закону, втрачає свою чинність.

Однак не все так однозначно в питанні ліцензування господарської діяльності суб’єктів, що працюють чи планують працювати у телекомунікаційній сфері. На жаль, як свідчить практика, для скасування ліцензування даного виду діяльності недостатнім є наявність положень частини другої статті 21 Закону № 222-VIII. Чинними залишаються ще положення іншого спеціального законодавчого акту в сфері телекомунікації, а саме Закону № 1280-IV «Про телекомунікації», прийнятого 18.11.2003 року (надалі – Закон № 1280-IV).

Зазначений Закон № 1280-IV містить норми, що передбачають обов’язковість отримання ліцензії суб’єктами господарювання, які планують здійснювати свою діяльність в телекомунікаційній сфері. Зокрема, частина сьома статті 42 чітко вказує, що наступні види діяльності в сфері телекомунікації підлягають ліцензуванню:

  • надання суб’єктом послуг телефонного зв’язку (фіксованого), в т.ч. з правом експлуатації й технічного обслуговування телекомунікаційних мереж, а також надання каналів місцевого, міжміського та міжнародного електрозв’язку в користування;
  • надання суб’єктом послуг телефонного зв’язку (фіксованого) через використання безпровідного доступу до телекомунікаційних мереж, в т.ч. з правом надання в користування каналів місцевого, міжміського та міжнародного електрозв’язку та їх технічного обслуговування;
  • надання суб’єктом послуг рухомого телефонного зв’язку (мобільного), в т.ч. з правом надання каналів електрозв’язку в користування, експлуатації телекомунікаційних мереж та їх технічного обслуговування;
  • надання суб’єктом послуг по експлуатації телекомунікаційних мереж, телемереж, провідного радіомовлення, а також мереж ефірного теле- й радіомовлення, та їх технічному обслуговуванню.

Таким чином, на даний час в законодавстві міститься колізія двох нормативно-правових актів, які прямо суперечать один одному, в зв’язку з чим у суб’єктів господарювання, що ведуть або ж планують вести діяльність в телекомунікаційній сфері, цілком логічно виникає питання – чи потрібно отримувати ліцензію на телекомунікації в 2018 році?

Позиція державних органів

Відразу зазначимо, що чіткої і єдиної позиції щодо даного питання органами ліцензування так і не сформовано.

Державною регуляторною службою України (ДРС), яка є центральним органом виконавчої влади та яка покликана реалізувати державну політику, в тому числі, в сфері ліцензування господарської діяльності, ще 21.12.2017 року видано лист № 11559/0/20-17, в якому на основі детального аналізу чинних законодавчих норм зроблено висновок, що з 01 січня 2018 року жодних правових підстав для ліцензування діяльності в сфері телекомунікації, в тому числі й тих, що перелічені в частині сьомій статті 42 Закону № 1280-IV, немає.

Свою позицію ДРС обґрунтовує, в першу чергу, тим, що на підставі статті третьої Закону № 222-VIII, державна політика у сфері ліцензування повинна ґрунтуватися на принципі дотримання законності, в тому числі шляхом того, що не перелічені у статті сьомій цього Закону види господарської діяльності не підлягають ліцензуванню. Більше того, як звертає увагу ДРС, в Україні прямо забороняється здійснення ліцензування типів господарської діяльності, яке не відповідає принципам державної політики.

В свою чергу, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), що є безпосереднім органом державного регулювання у сфері телекомунікації, на своєму офіційному інтернет-сайті розмістила спеціальне інформаційне повідомлення з даного питання для всіх суб’єктів, що ведуть чи планують вести діяльність в сфері телекомунікації. Як зазначено НКРЗІ в цьому повідомленні, в питаннях ліцензування телекомунікаційної діяльності слід керуватися саме положеннями Закону «Про телекомунікації», що містить особливі норми, у т. ч. щодо ліцензування.

При цьому, НКРЗІ запевняє, що вживатиме всіх можливих заходів для врегулювання даної законодавчої колізії, зокрема шляхом сприяння в прийняті відповідних законодавчих норм, що в повній мірі вирішать всі питання відміни ліцензування й відповідних ліцензійних умов у сфері телекомунікації, та впровадження нового повідомного принципу для суб’єктів, які здійснюють діяльність у телекомунікаційній сфері.

Крім того, аналіз діяльності НКРЗІ та прийнятих нею в 2018 році рішень свідчить про те, що даним органом, незважаючи на скасування ліцензування в сфері телекомунікації Законом № 222-VIII, все-таки здійснюється оформлення нових, продовження та переоформлення виданих раніше ліцензій на телекомунікації на підставі Закону № 1280-IV.

Висновки

Таким чином, враховуючи позицію НКРЗІ як органу, що здійснює безпосереднє ліцензування в телекомунікаційній сфері, а також відсутність достатньої позитивної практики оскарження штрафів контролюючих органів за безліцензійну діяльність суб’єктів в даній сфері, до моменту, поки не будуть скасовані відповідні положення Закону № 1280-IV, ми рекомендуємо оформляти ліцензії на телекомунікації.

Написати автору лист

ВСЕ ЩЕ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗАПИТАННЯ?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті