ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваПро захист ділової репутації підприємства при постійних скаргах фізичної особи в різні інстанції. Частина 2

Про захист ділової репутації підприємства при постійних скаргах фізичної особи в різні інстанції. Частина 2

В даному матеріалі продовжують розглядатися різноманітні аспекти захисту ділової репутації юридичної особи. У попередній публікації вже було розкрите юридичне тлумачення терміна «ділова репутація» і правові підстави її захисту суді. Достатньо чіткою ситуація видається, коли задіяні засоби масової інформації, де розміщуються відомості, що порочать репутацію. Однак, у випадку з фізичною особою, яка звертається в різні органи і установи слід враховувати дуже багато чинників.

Стаття 34 Конституції України вказує, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. При цьому, в цій статті закріплена дуже важлива норма: здійснення цих прав може бути обмежене законом для захисту репутації. Таким чином, Основним законом констатується наявність права на розповсюдження відомостей і його обмеження. Право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено у статті 40 Конституції України.

Звернення громадян в різні органи, інстанції та установи в загальному випадку регламентуються Законом України «Про звернення громадян». Крім того, діють і спеціальні нормативно-правові акти, що надають право фізичній особі звертатися в різні органи і служби. Наприклад, заява про скоєння злочину подається до правоохоронних органів згідно КПК України, а скарга на дії співробітників податкової служби - у порядку, визначеному Податковим кодексом.

Таким чином, фізична особа має право звертатися до уповноважених органів із заявами та скаргами, які підлягають розгляду при дотриманні правила ідентифікації заявника (не є анонімними).

Важливим моментом у справах про захист ділової репутації є використання презумпції добропорядності. Ця норма закріплена в ч. 3 ст. 277 ЦК України - негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. У Постанові № 1 Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» зазначено, що є поширенням інформації. До цього процесу відноситься виклад відомостей у заявах і листах, адресованих іншим особам. Отже, є всі підстави для судового захисту ділової репутації підприємства в разі постійних скарг і заяв з боку фізичної особи.

Однак, при зверненні до суду необхідно враховувати деякі правові нюанси, зазначені в Постанові ВСУ № 1 від 27.02.2009 р. Так, згідно зі ст. 30 Закону України "Про інформацію" ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Згідно частини 2 статті 30 Закону України "Про інформацію" оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, враховуючи характер використання мовних засобів, зокрема гіпербол, алегорій, сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Особливо важливим моментом є реалізація права, передбаченого ст. 40 Конституції України. ВСУ зазначив, що звернення із заявою до правоохоронного органу, що має компетенцію перевірки інформації, навіть при непідтвердженості викладених у заяві відомостей не може саме по собі бути підставою для задоволення позову. Однак, наявність в заяві завідомо неправдивих даних, встановлення факту, що для звернення особи до правоохоронних органів не було жодних підстав і воно не пов'язане з наміром виконати громадянський обов'язок або захистити свої права або законні інтереси, тягнуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Детальніше ознайомитися з правовими підставами звернення до суду за захистом ділової репутації свого підприємства ви можете в попередньому матеріалі.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті