Оцінка правомірності заборони на перенесення збитків минулих років

Схоже, до полку масових незаконних дій податкових органів прибуло. На цей раз ДПАУ дала чітку команду своїм підлеглим відмовляти у визнанні податковими органами збитків, понесених платниками податків до 1 січня 2011 року. Платників податків, які відобразили такі збитки в податковій декларації за ІІ квартал, очікують донарахування з боку податкових органів і штрафи в розмірі до 25% визначеного податкового зобов'язання. Але такі донарахування та штрафи цілком можна оскаржити в суді, якщо знати, в чому ДПАУ не права. Нами була розроблена юридична консультація з цього приводу.

Як випливає з листів ДПАУ від 08.09.2011 р. N 24240/7/15-1217, від 08.09.2011 р.N 828/3/15-1212 і від 12.09.2011 р. N 10-2018/3582, підставою для відмови у визнанні збитків, що виникли до 1 січня 2011 року, служить пункт 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПК. Відповідно до зазначеного пункту, якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Дослівне тлумачення цього пункту, на думку ДПАУ, дає підстави вважати, що до складу другого кварталу 2011 року включається виключно негативне значення об'єкта оподаткування, отримане суб'єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 року, без урахування від'ємного значення, яке увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 року. Підтвердженням цьому нібито служить другий абзац цього пункту, згідно з яким розрахунок об'єкта оподаткування за результатами другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталу 2011 р. здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку саме за перший квартал 2011 року (без урахування будь-яких інших звітних періодів - додає ДПАУ).

Але насправді, вказаний пункт нічого не говорить про неврахування збитків, що виникли до 1 січня 2011 року. У свою чергу, негативне значення першого кварталу 2011 року включає в себе не тільки результати цього кварталу, але і всіх попередніх податкових періодів, які не були враховані.

Справа в тому, що в першому кварталі 2011 року діяв Закон «Про оподаткування прибутку підприємств", п. 22.4 якого з одного боку, передбачав обмеження на включення в 2010 році до складу валових витрат збитків, які утворилися на 1 січня 2010 року (не більше 20 %). А з іншого - встановлював, що всі невраховані в 2010 році збитки, а також збитки за результатами 2010 року, підлягають включенню до складу валових витрат без будь-яких обмежень.

Тобто, абсолютно всі невраховані збитки, що виникли до 1 січня 2011 року, законно «перекочували» до валових витрат першого кварталу 2011 року. І таким чином сформували від'ємне значення об'єкта оподаткування за перший квартал 2011 року, про який йде мова в пункті 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПК. І тепер, згідно з другим абзацом зазначеного пункту, це негативне значення має враховуватися при визначенні об'єкта обкладення податком на прибуток у складі валових витрат наростаючим підсумком до повного погашення.

Для наочності суті змін, які ДПАУ не розуміє, наведемо приклад. За результатами діяльності до 1 січня 2010 року виникли збитки (перевищення видатків над доходами) в розмірі 10 мільйонів. У 2010 році вдалося «погасити» тільки 2 мільйони (20%). Інші 8 мільйонів «перекочували» до витрат першого кварталу 2011 року. І якщо прибуток за підсумками цього кварталу склав, наприклад, 1 мільйон, то решта 7 мільйонів збитків повинні враховуватися як витрати наступних кварталів.

Втім, це якщо діяти за законом. Логіка ж ДПАУ закону не підпорядкована, а тому платникам податків слід заручитися професійної юридичною підтримкою і бути готовим у судовому порядку доводити своє право на облік збитків минулих років.

Цей матеріал підготувала Юридична компанія "Правова допомога" в межах практики "Податкове право".

Дата публікації: 02/10/2011

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: