ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваОформлення відносин з працівником шляхом укладення трудової угоди і цивільно-правового договору

Оформлення відносин з працівником шляхом укладення трудової угоди і цивільно-правового договору

Легальне залучення до роботи фахівця вимагає укладення з ним угоди відповідно до законодавства України. У багатьох керівників суб'єктів господарювання та приватних підприємців виникає питання: як правильно оформити взаємини з програмістом, чи обов'язково приймати його в штат, які податки необхідно нараховувати та сплачувати.

В даний час відносини з працівником можуть бути закріплені трудовим або цивільно-правовим договором. Кожен з них має свої особливості, керуючись якими, роботодавець приймає рішення про форму співпраці.

Виходячи з положень ст. 21 КЗпП України, трудовий договір - це угода між співробітником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену в угоді, дотримуватися трудового розпорядку, а роботодавець (власник СПД або його представник) зобов'язується оплачувати роботу і забезпечувати умови праці відповідно до законодавства України. Таким чином, трудовий договір встановлює права і обов'язки працівника і роботодавця. Згідно ст. 24 КЗпП, трудовий договір укладається оформленням наказу чи розпорядження власника про прийняття особи на роботу. Підставою виступає заява про прийом на роботу. Як правило, трудовий договір укладається на невизначений період часу, проте він може мати конкретний строк дії, якщо це обумовлено характером або умовами діяльності, або інтересами самого працівника. Крім того, трудовий договір може бути укладений для виконання певної роботи. Фактично, предметом трудового договору є сам процес роботи, яка виконується фахівцем особисто. Дана діяльність оплачується шляхом видачі заробітної плати, яка не може бути нижче мінімальної. Укладення трудового договору передбачає трудові та соціальні гарантії працівника, наприклад оплачувану щорічну відпустку, охорону праці, оплату періоду непрацездатності і т.п. За неналежне виконання умов трудової угоди працівник може бути притягнутий до дисциплінарної, а в деяких випадках і матеріальну відповідальність. При виплаті співробітнику зарплати та інших доходів роботодавець виступає податковим агентом, що зобов'язує його нарахувати і утримати певні податки і збори (ПДФО, внески в пенсійний фонд, фонди страхування на випадок безробіття та нещасних випадків, фонд соціального страхування, а також до 01.01.2015 г . - військовий збір).

Цивільно-правовий договір - це угода про виконання робіт або надання послуг, що укладена згідно з вимогами Цивільного Кодексу України. Даним договором передбачається виконання роботи за винагороду однією особою на користь іншої. Предмет договору, порядок розрахунків, термін дії та інші істотні умови визначаються за взаємною згодою сторін укладеної угоди. Відповідно, цивільно-правовий договір встановлює права та обов'язки замовника і виконавця, отже, на працівника не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції і т.п. На відміну від трудової угоди, цивільно-правовий договір своїм предметом має матеріальний результат роботи або послуги . Порядок оплати визначається договором, а його сума за своєю суттю є винагородою. Як правило, за невиконання договору, заподіяну замовнику збитків, виконавець несе повну матеріальну відповідальність (за винятком випадків, встановлених законодавством або обумовлених договором). Трудові гарантії не є обов'язковою умовою договору, а соціальні гарантії надаються лише у випадках, коли виконавець самостійно відраховує збори до соціальних фондів або надання гарантій передбачено в угоді. Суб'єкт підприємництва, який виплачує винагороду виконавцю за цивільно-правовим договором, виступає податковим агентом і утримує з виплаченого доходу ПДФО, військовий збір і внески до пенсійного фонду.

Таким чином, трудова угода має перевагу в організації контролю діяльності фахівця, а цивільно-правовий договір дозволяє чітко встановити терміни і обсяг виконуваної роботи, зменшити суми платежів у бюджет і не вимагає обов'язкового встановлення соціальних і трудових пільг. Важливою перевагою цивільно-правового договору є можливість його укладення з нерезидентом без дозволу Центру зайнятості. Слід пам'ятати, що у разі виникнення спору між сторонами цивільно-правовий договір може бути визнаний судом трудовою угодою.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті