ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваВСУ прирівняв поручителя до боржника і в обов'язках, і в правах

ВСУ прирівняв поручителя до боржника і в обов'язках, і в правах

Просмотров: 3498

Виступаючи поручителем за зобов'язанням родича або доброго знайомого, що бере кредит на купівлю машини, будинку або розвитку бізнесу, мало хто думає про те, що буде у випадку, якщо цей знайомий не поверне кредит вчасно або прострочить його погашення. Між тим, вітчизняне законодавство і новітня судова практика демонструють, що поручитель має майже ті ж права і несе майже ті ж обов'язки, що і боржник. Підтвердженням тому став лист ВССУ від 16.01.2012 року, в якому, зокрема, були вказані обов'язкові до застосування всіма судами рішення ВСУ, стосуються поруки. Ми підготували загальний юридичний аналіз даного питання.

Так, у постанові від 19.12.2011 року у справі № 6-84цс11 ВСУ дійшов висновку, що кредитор може поставити вимогу про сплату боргу, як до боржника, так і до кожного з поручителів, без пред'явлення вимог до боржника.

До цього деякі суди (зокрема ВССУ у справі, переглянутому ВСУ) вважали необгрунтованим пред'явлення кредитором позову тільки до поручителів, без пред'явлення вимог до боржника, і на цій підставі в позові відмовляли.

Але ВСУ у згаданому вище рішенні вказав таким судам на те, що згідно ст. 554 ЦК поручителі, як правило, несуть з боржником солідарну відповідальність перед кредитором. А згідно з ч. 1 ст. 543 при солідарному зобов'язанні боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку як від усіх боржників разом, так і від кожного окремо. В даному випадку немає так званої обов'язкової процесуальної співучасті, а тому кредитор може звернутися до кожного з боржників окремо. До того ж, у даному випадку мають місце різні самостійні договірні відносини: між кредитором і боржником за договором кредиту і між кредитором і поручителем за договором поруки.

Втім, «немає лиха без добра». Якщо поручитель є самостійним суб'єктом у відносинах з кредитором, то він відповідно до ч. 2 ст. 55 ЦК може висувати і власні заперечення проти вимог кредитора, якщо боржник від них відмовився. Зміна ж зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого обсяг його відповідальності збільшився, відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК веде до припинення поруки.

Тому, як випливає з постанови ВСУ, прийнятої теж 19 грудня, але у справі № 6-67цс11, збільшення кредитором процентної ставки по кредиту без згоди поручителя, звільняє поручителя від відповідальності за невиконання або неналежне виконання боржником своїх обов'язків, оскільки договір поруки в такому випадку припиняється.

Згідно зі ст. 360-7 ЦПК рішення ВСУ, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування норм матеріального права у схожих правовідносинах, є обов'язковими до виконання для всіх суб'єктів владних повноважень і всіх судів. А тому є надія на те, що відтепер суди будуть більш уважними до вказаних прав та обов'язків кредитора і поручителя, і не будуть приймати взаємовиключаючих рішень в зазначених випадках.


Просмотров: 3498
Пов'язана практика
Всі пов'язані публікації

Послуги по темі
даного матеріалу: Судова практика Юридичне обслуговування бізнесу Представництво інтересів Проблемні кредити Представництво в загальних судах Суди по кредитах Припинення поруки Представництво в суді
Доп. меню
Связанная практика Услуги по теме материала