ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваВСУ прирівняв поручителя до боржника і в обов'язках, і в правах

ВСУ прирівняв поручителя до боржника і в обов'язках, і в правах

Виступаючи поручителем за зобов'язанням родича або доброго знайомого, що бере кредит на купівлю машини, будинку або розвитку бізнесу, мало хто думає про те, що буде у випадку, якщо цей знайомий не поверне кредит вчасно або прострочить його погашення. Між тим, вітчизняне законодавство і новітня судова практика демонструють, що поручитель має майже ті ж права і несе майже ті ж обов'язки, що і боржник. Підтвердженням тому став лист ВССУ від 16.01.2012 року, в якому, зокрема, були вказані обов'язкові до застосування всіма судами рішення ВСУ, стосуються поруки. Ми підготували загальний юридичний аналіз даного питання.

Так, у постанові від 19.12.2011 року у справі № 6-84цс11 ВСУ дійшов висновку, що кредитор може поставити вимогу про сплату боргу, як до боржника, так і до кожного з поручителів, без пред'явлення вимог до боржника.

До цього деякі суди (зокрема ВССУ у справі, переглянутому ВСУ) вважали необгрунтованим пред'явлення кредитором позову тільки до поручителів, без пред'явлення вимог до боржника, і на цій підставі в позові відмовляли.

Але ВСУ у згаданому вище рішенні вказав таким судам на те, що згідно ст. 554 ЦК поручителі, як правило, несуть з боржником солідарну відповідальність перед кредитором. А згідно з ч. 1 ст. 543 при солідарному зобов'язанні боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку як від усіх боржників разом, так і від кожного окремо. В даному випадку немає так званої обов'язкової процесуальної співучасті, а тому кредитор може звернутися до кожного з боржників окремо. До того ж, у даному випадку мають місце різні самостійні договірні відносини: між кредитором і боржником за договором кредиту і між кредитором і поручителем за договором поруки.

Втім, «немає лиха без добра». Якщо поручитель є самостійним суб'єктом у відносинах з кредитором, то він відповідно до ч. 2 ст. 55 ЦК може висувати і власні заперечення проти вимог кредитора, якщо боржник від них відмовився. Зміна ж зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого обсяг його відповідальності збільшився, відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК веде до припинення поруки.

Тому, як випливає з постанови ВСУ, прийнятої теж 19 грудня, але у справі № 6-67цс11, збільшення кредитором процентної ставки по кредиту без згоди поручителя, звільняє поручителя від відповідальності за невиконання або неналежне виконання боржником своїх обов'язків, оскільки договір поруки в такому випадку припиняється.

Згідно зі ст. 360-7 ЦПК рішення ВСУ, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування норм матеріального права у схожих правовідносинах, є обов'язковими до виконання для всіх суб'єктів владних повноважень і всіх судів. А тому є надія на те, що відтепер суди будуть більш уважними до вказаних прав та обов'язків кредитора і поручителя, і не будуть приймати взаємовиключаючих рішень в зазначених випадках.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті