Законопроект про ТОВ прийнятий Верховною Радою в першому читанні

20.12.2016 Верховна Рада приймає законопроект про ТОВ в першому читанні. Даний крок є важливим етапом на шляху до формування корпоративного законодавства в частині більш повного та гнучкого нормативно регулювання ТОВ, що станом на сьогодні є, мабуть, найпопулярнішою організаційно-правовою формою для ведення бізнесу.

Вищезгаданий законопроект містить ряд нововведень як в частині вже існуючих понять, процедур та інститутів, так і представляє принципово нові, про які піде мова в даному матеріалі.

Укладення корпоративних договорів

Згідно з законопроектом корпоративні договори націлені на досягнення узгодженості дій в частині управлінням товариством або реалізацією свого переважного права учасником  на придбання частки, тощо. Обов’язковою умовою чинності таких угод є дотримання письмової форми. Корпоративний договір може мати конфіденційний характер, що у свою чергу унеможливлює випадки розголошення внутрішніх домовленостей учасників між собою.

Порядок зміни та внесення часток до статутного капіталу

Серед основних нововведень передбачається можливість внесення своєї частки учасником у негрошовій формі. При цьому законодавець скорочує термін для внесення частки статутного капіталу до 6 місяців з дня  держреєстрації та передбачає наслідки за її невнесення. Регламентована процедура збільшення статутного капіталу із залученням додаткових вкладів та закріплена заборона збільшення статутного капіталу до внесення часток всіма учасниками.

Деталізація порядків здійснення окремих процедур

Так, зокрема, передбачено порядок оцінки частки учасника при виході з товариства. Встановлено право учасника при виході ознайомлюватися з документами фінансової звітності. Важливою нормою, яка захищає учасника від незаконного виключення з товариства, є те, що така процедура буде можлива лише у судовому порядку. Детально регламентований порядок звернення стягнення на долю учасника. Невиплата дивідендів можлива лише у конкретно визначених випадках.

За аналогією з акціонерним товариством запроваджується поняття значних правочинів та правочинів, у відношенні  якого існує заінтересованість. Вчинення таких правочинів буде можливе лише за згодою органів управління.

Наглядова рада

Даний орган товариств не буде обов’язковим, проте відповідатиме світовій практиці діяльності компаній. До основних його характеристик відносяться:

  • контроль за діяльністю виконавчого органу ТОВ;
  • наявність незалежного членства в наглядовій раді;
  • можливість делегування наглядовій раді товариства повноважень загальних зборів, крім тих, які відносяться до виключної компетенції зборів учасників;
  • можливість укладення як трудового контракту, так і цивільно-правового договору з кожним членом наглядової ради.

Загальні збори та виконавчий орган

Загальні збори та виконавчий орган загалом зберігають свої повноваження згідно з законопроектом. В той же час відсоток учасників, що можуть скликати загальні збори зменшений до 10%, що націлено на захист міноритаріїв. Також детально регламентована процедура заочного голосування та голосування шляхом опитування, що дасть змогу всім висловлювати свою думку на рівних умовах та швидко приймати та затверджувати рішення, з приводу яких немає заперечень.

Конфлікт інтересів посадових осіб

Ряд положень стосується боротьби з конфліктом інтересів посадових осіб товариства. Передбачається обов’язок щодо повідомлення особою про наявність такого конфлікту, а у разі неповідомлення, трудові відносини між нею і ТОВ можуть бути припинені.

Крім вищезгаданого проекту про ТОВ у Верховній Раді також зареєстровані супутні законопроекти націлені на регулювання корпоративних договорів та процедур squeeze-out і sell-out.

Дата публікації: 11/01/2017

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: