До чого мають бути готові охоронні компанії перед перевіркою. Контрольні питання

Під час перевірки орган державного нагляду (контролю) з’ясовує вичерпний перелік питань щодо організації провадження охоронної діяльності, які відображені в акті, що складається посадовими особами органу ліцензування за результатами перевірки. Зокрема, до таких питань належать наступні:

1) Чи зберігаються документи, копії яких подавали до органу ліцензування, а також ті, що підтверджують достовірність даних таких документів?

2) Чи вчасно подавали повідомлення про зміни в таких документах, а також дані щодо персоналу охорони, що подаються до 15 грудня (станом на 1 грудня)?

3) Чи зберігаються протягом одного року відео- та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони?

4) Чи розміщено на видному місці об’єкта, що охороняється (залежно від згоди замовника охоронних послуг) дані про назву охоронної компанії, її місцезнаходження, ідент. код, дату і номер рішення про видачу ліцензії?

5) Чи присутній керівник охоронної компанії, його заступник чи інша уповноважена особа під час проведення перевірки органом ліцензування?

6) Чи має персонал охорони під час виконання своїх функціональних обов’язків посвідчення, які повинні відповідати конкретним вимогам (підписані керівником охоронної компанії; містять прізвище, ім’я, по батькові особи, що належить до персоналу охорони; мають дату видачі і термін дії; містять фотокартку особи, якій видано посвідчення)?

7) Чи наявні ознаки належності до охоронної компанії відповідно до її статута на одязі персоналу охорони, що виконують функції з охорони майна?

8) Чи забезпечила охоронна компанія належне використання службових собак? Відповідно до ст.17 ЗУ “Про охоронну діяльність” службові собаки, яких використовують в місцях виконання охоронних заходів, пройшли необхідний курс дресирування, визнані придатними для службового використання та мають вет. паспорт.

9) Чи належним чином здійснюється охорона небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом?

10) Чи дотримується охоронна компанія встановлених законодавством вимог? Зокрема щодо:
 • організації та здійснення охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також отримана з них готова продукція чи відходи;
 • придбання та зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;
 • Обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами.
11) Чи не використовувалося нічого з нижчепереліченого? Зокрема:
 • Майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;
 • Не сертифіковані в установленому порядку технічні засоби охорони, засоби радіозв’язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю, здоров’ю громадян, довкіллю;
 • Ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до МВС, СБУ, Управління державної охорони, Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих або інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб’єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;
 • Спеціальні засоби, не включені до Переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюються суб’єктами охоронної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 97;
 • Службові собаки під час провадження охоронної діяльності у громадських і загальнодоступних місцях без провідника собаки.
12) Чи не здійснювалося нічого з нижчеперечисленого? Зокрема:
 • Охорона фізичної особи, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити;
 • Дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію;
 • Заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
 • Дії, спрямовані на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання.
13) Чи не створювалися перешкоди та інші дії, що заважають діяльності  представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами?
14) Чи не розголошувалися відомості про вжиті заходи до організації та провадження охоронної діяльності, а також інформація з обмеженим доступом та інформація про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку з провадженням такої діяльності, крім випадків, передбачених законодавством?

15) Не приховувалися відомості про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони?

16) Чи не охороняються об’єкти, включені до Переліку особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначеного в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України?

17) Чи не застосовувалося нічого з нижчеперечисленого? Зокрема:
 • Заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків вчинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору;
 • Спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей,  крім випадків самооборони (самозахисту);
18) Чи дотримується охоронна компанія всіх вимог, щодо використання пункту спеціалізованого спостереження (далі ПЦС)?

19) Питання пов’язані з договорами охорони щодо:
 • їх укладення лише за наявності у замовників охоронних послуг документів про право володіння чи користування об’єктом охорони, а також тих, що підтверджують законність перебування особи, майна чи транспортного засобу за місцем охорони;
 • їх обліку;
 • умов про надання охоронних послуг на користь третіх осіб;
 • зазначення конкретного об’єкта охорони, його місцезнаходження під час укладення договорів;
 • визначення умов відшкодування охоронною компанією шкоди, яку вона заподіяла неналежним виконанням своїх обов’язків.

Орган ліцензування також перевіряє відповідність вимогам фахівців з організації заходів охорони, а також охоронників, охоронців та працівників, залучених до роботи на ПЦС, які повинні бути дієздатними громадянами України, досягли 18 років, уклали трудовий договір з охоронною компанією, для прийняття на роботу подали необхідний перелік документів (справки: від психіатра, нарколога та про несудимість; медична довідка про стан здоров’я; копія паспорта; копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації - про вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років).

Дата публікації: 13/06/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: