ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиПрактика компаніїПривели у відповідність з новим законом статут спортивної федерації

Привели у відповідність з новим законом статут спортивної федерації

В нашу компанію звернувся Клієнт - всеукраїнська громадська організація, національна спортивна федерація із запитом на приведення у відповідність свого статуту з вимогами Закону України «Про громадські об'єднання», який діє з першого січня 2013.

Необхідність внесення змін, серед іншого, була пов'язана з тим, що згідно діючого статуту спортивної федерації основою її діяльності були місцеві осередки зі статусом юридичної особи, які самостійно діяли в межах областей і укладали від свого імені договори та мали розрахунковий рахунок. Новий закон передбачає обов'язок громадських організацій припинити діяльність осередків, а нові форми присутності на місцях (відокремлені підрозділи) не можуть мати статус юридичних осіб.

Крім того, існувала проблема відсутності в статуті спортивної федерації опису порядку висування делегатів для участі у вищому органі управління - Конференції, а реально існуючий порядок висування делегатів частково суперечив положенням діючого статуту. Ця обставина могла бути використана зацікавленими особами для визнання рішень Конференції нелегітимними.

Також вимагала доопрацювання система членства в спортивній федерації, так як насправді члени володіли різними правами і обов'язками, що не було відображеним в статуті.

На момент звернення в нашу компанію Клієнт вже більше ніж півроку самостійно намагався розробити проект нового статуту, визначити найбільш підходящу для нього форму громадського об'єднання - спілка чи організація.

В ході попередніх переговорів з Клієнтом було виявлено ще один необхідний напрямок роботи, про який раніше Клієнт не знав. Йдеться про підтвердження всеукраїнського статусу спортивної федерації.

Відповідно до нового закону всеукраїнський статус організацій, зареєстрованих до 01.01.2013 року, автоматично продовжується тільки на один рік - до 01.01.2014 року, а надалі, для збереження даного статусу, організації зобов'язані виконати вимоги нового закону щодо державної реєстрації своїх підрозділів на місцях. У випадку з нашим Клієнтом необхідно було провести реєстрацію більше ніж 20 обласних представництв.

Приведення статуту спортфедерації у відповідність з законом 

Таким чином, перед фахівцями ЮК «Правова допомога» було поставлено кілька завдань:

  • визначити найбільш підходящу для діяльності спортивної федерації форму об'єднання - громадська спілка чи громадська організація;
  • розробити, описати у статуті та провести реєстрацію змін, що стосуються нової структури регіонального представництва спортивної федерації;
  • врегулювати в статуті порядок функціонування вищого органу спортивної федерації - Конференції делегатів;
  • описати види членства в спортивній федерації, права та обов'язки передбачені для кожного з них;
  • привести у відповідність з новим законом інші положення статуту;
  • підтвердити всеукраїнський статус спортивної федерації.

При роботі над новою редакцією статуту спортивної федерації всі поставлені завдання були вирішені.

Крім того, розуміючи, що новий закон, в тому вигляді, в якому він існує в даний момент, не враховує специфіку діяльності громадських організацій - спортивних федерацій, а значить, в майбутньому буде змінюватися, наші фахівці при розробці статуту постаралися виписати його таким чином, щоб у разі ухвалення цих змін у Клієнта повторно не виникла необхідність вносити зміни до статуту.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті