ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиПрактика компаніїПривели у відповідність до закону структуру та статут спортивної федерації

Привели у відповідність до закону структуру та статут спортивної федерації

У вересні 2016 роки до нас звернувся Клієнт, велика спортивна федерація, із запитом на комплекс юридичних послуг пов'язаних з виконанням вимог Постанови КМУ №440 в частині отримання нового коду неприбутковості, реєстрацію новообраних органів управління, а в подальшому внесенням змін до статуту громадської організації в розділі структури органів управління та їх повноважень.

В ході подальших консультацій, які є невід'ємною частиною юридичних послуг в нашій фірмі, Клієнт дізнався, що крім зазначених ним доробок, необхідно також виконати вимоги законодавства в частині представництва на місцях, встановлюваних для всеукраїнських громадських організацій. Іншими словами, необхідно зареєструвати місцеві відокремлені підрозділи в більшості областей України. Були обговорені інші необхідні доопрацювання до статуту в положеннях, які регламентують членство в федерації, а також проведення засідань Конференції організації.

Було прийнято рішення настільки комплексну роботу розділити на кілька етапів. В першу чергу юристи компанії підготували повний пакет документів для реєстрації змін в персональному складі органів управління. Реєструючий орган пред'являє досить суворі вимоги до оформлення прийняття рішень вищим органом управління громадської організації, які до того ж досить часто змінюються. На момент реєстрації зазначених змін діяло правило щодо необхідності подачі в пакеті документів не тільки самого протоколу конференції, але і реєстру учасників до нього, а також протоколу керівного органу, який ініціював збори конференції та реєстру учасників до нього. Також обов'язковою була подача заяв від осіб, включених до складу керівних органів, але не присутніх на засіданні Конференції.

Завдяки ретельній підготовці документів та постійним консультаціям з реєструючим органом вдалося провести реєстрацію змін до персонального складу органів управління в максимально короткий термін - протягом трьох днів.

Однак основний обсяг роботи, який необхідно виконати, був попереду. Клієнт попросив повний юридичний супровід майбутньої Конференції Федерації, на якій планувалося внесення змін до статуту по таким позиціям:
  • зміна повноважень органів управління;
  • виконання вимог Податкового кодексу в частині діяльності неприбуткових організацій;
  • доробка положень про членство в організації, порядок його придбання і позбавлення, права і обов'язки членів;
  • взаємодія з місцевими спортивними федераціями;
  • порядок висування і затвердження делегатів на Конференцію федерації та інші.

Наші юристи супроводжували проведення засідання Правління Федерації, на якому було прийнято рішення про скликання позачергової конференції, її дату, місце та порядок денний. Ми взяли на себе підготовку всіх протоколів, реєстрів та інших документів, які супроводжують засідання, взяли в ньому участь, відповідаючи на запитання членів Правління щодо необхідності і суті запланованих змін до статуту.
Відповідно до рішення Правління громадської організації, ми протягом 3-х днів підготували проект нової редакції статуту спортивної федерації та представили його на розгляд членів Правління. Надалі, протягом більш ніж місяця, наші юристи опрацьовували рекомендації членів Правління федерації, представників місцевих спортивних федерацій.
Ряд питань, таких як доповнення статуту положеннями відповідно до вимог Податкового кодексу, були тільки технічними. Інші питання перед їх регламентацією в статуті проходили стадію обговорення з залученням наших юристів в якості радників з юридичних питань.

Так одним з таких положень був розподіл повноважень між двома головними посадовими особами громадської організації - Президентом і Генеральним секретарем. Наші юристи пояснили, що в першу чергу необхідно визначити, хто із зазначених посадових осіб буде керівником організації, тобто буде внесений до єдиного державного реєстру як керівник. Дана обставина є ключовою при подальшому розподілі повноважень в статуті, так як права і обов'язки керівника юридичної особи регламентуються законом.

На практиці абсолютно не зрозумілою громадським організаціям є вимога про необхідність реєстрації відокремлених підрозділів. Справа в тому, що для всеукраїнських громадських організацій закон вимагає реєстрації в більшості областей України їх відокремлених підрозділів, причому дані про такі підрозділи повинні бути внесені до єдиного державного реєстру. В іншому випадку, Міністерство юстиції України має право позбавити громадську організацію всеукраїнського статусу. У той же час діяльність таких підрозділів законодавством в достатній мірі не врегульована, в зв'язку з чим в більшості випадків виникає необхідність в розробці положення про відокремлені підрозділи.

Ми є категоричними противниками регламентації діяльності підрозділів в статуті і наполягаємо на створенні окремого положення, так як в такому випадку подальші доопрацювання закону не приведуть до необхідності міняти статут громадської організації.

Багато питань було пов'язано з порядком взаємодії Всеукраїнської та місцевих спортивних федерацій, взаємним визнанням членів, виконанням функцій з організації змагань на місцях, розмежування повноважень з окремими відокремленими підрозділами федерації. Юристи нашої компанії пояснили різницю між місцевими осередками, які діяли до 2013 року, і відокремленими підрозділами, розповіли про практику їх взаємодії в інших громадських організаціях. На основі отриманої інформації Клієнт виробив власну схему організації даної роботи, яка повністю відповідає чинному законодавству, загальній практиці та специфіці роботи конкретної громадської організації.

Ми помічаємо, що в більшості великих громадських організацій, зокрема, спортивних федерацій, при визначенні порядку відбору та затвердження делегатів для участі у вищому керівному органі - Конференції, обмежуються загальними формулюваннями. Іноді навіть настільки загальними, що мова йде тільки про те, що Конференція складається з делегатів, не вказуючи хто і як їх направляє. Дана ситуація потенційно створює ризики визнання таких Конференцій незаконними, а рішень прийнятих на них - недійсними. Тому наші юристи завжди опрацьовують з Клієнтами дані положення статуту і виробляють зручну і чітко регламентовану процедуру роботи вищого органу управління громадської організації.
Після проведення зазначеної вище роботи ми повністю супроводили організацію і проведення позачергової Конференції Клієнта, відповідали на питання рядових членів, делегованих на неї, взяли на себе підготовку документів, таких як протокол, реєстр, інших.

Надалі наші юристи провели реєстрацію нової редакції статуту громадської організації, реєстрацію 14 окремих підрозділів, а на підставі нової редакції статуту отримали новий код неприбутковості.
Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті