Успішно супроводили перевірку Держслужби інтелектуальної власності України на підприємстві Клієнта

Юристи ЮК «Правова допомога» супроводжували нашого постійного Клієнта під час проведення на його підприємстві інспекторами Державної служби інтелектуальної власності України планової перевірки на предмет дотримання законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав, зокрема прав виробників фонограм, відеограм та виконавців стосовно наявності відповідних дозволів на використання об’єктів авторського права і суміжних прав під час ретрансляції телевізійних каналів.

За результатами перевірки був складений Акт перевірки, у якому інспектори вказали про порушення законодавства нашим Клієнтом, зокрема, зазначивши: «В ході перевірки договорів з власниками авторських прав і з організаціями колективного управління, платіжних документів про сплату роялті не надано».

Юристи нашої компанії, володіючи чималим досвідом в юридичному супроводі різного роду заходів державного нагляду (контролю) по відношенню до суб’єктів господарювання, чітко занотували усі порушення законодавства при проведенні перевірки, які згодом лягли в основу письмових зауважень на Акт перевірки. При цьому виявлені порушення порядку проведення перевірки і невірного застосування законодавства України були доведені до відома перевіряючих не під час проведення перевірки, щоб не дати змогу останнім оперативно виправити недоліки в своїй роботі, а шляхом підготовки письмових зауважень на Акт перевірки на ім’я заступника голови Державної служби інтелектуальної власності України.

Головне, що така стратегія юристів ЮК «Правова допомога» дозволила уникнути притягнення нашого Клієнта до надуманої адміністративної відповідальності.

Окрім опису численних процесуальних порушень при проведенні перевірки, наші юристи, готуючи зауваження на Акт перевірки, звернули особливу увагу на той факт, що контролерами Державної служби інтелектуальної власності України під час перевірки правомірності використання об’єктів інтелектуальної власності вимагались лише договори з організаціями колективного управління і зовсім не брались до уваги запропоновані нашим Клієнтом договори з телевізійними каналами. Останні ж передали Клієнту, у відповідності з умовами укладених ними з правовласниками ліцензійних угод, права на ретрансляцію об’єктів інтелектуальної власності.

Варто зазначити, що згідно з ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

  • ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • ліцензійний договір;
  • договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  • договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
  • інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Інспектори з незрозумілих причин вимагали договори чомусь виключно з організаціями колективного управління попри надання їм договорів на ретрансляцію з телевізійними каналами, які мають документально підтверджений статус осіб, що мають авторське право, бо, як зазначалось вище, уклали ліцензійні угоди з авторами.

Крім того, наявність договорів на право використання об'єктів права інтелектуальної власності з організаціями колективного управління, як виявилось, взагалі не входить до Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності, а отже, службовцями Державної служби інтелектуальної власності України взагалі неправомірно здійснювалася перевірка з питання, які вони не мали права перевіряти.

Таким чином, перевірка нашого Клієнта проводилась з численними порушеннями законодавства, і завдяки нашій роботі по виявленню, фіксації вказаних порушень і доведенню їх до керівництва контролерів, Клієнт не був незаконно притягнутий до адміністративної відповідальності. 

Дата публікації: 16/06/2014

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: