Практика визнання податковою службою договорів «нереальними»

Нижче наведений коментар, наданий Бузинним Андрієм Станіславовичем, юристом Юридичної компанії «Правова допомога», що був опублікований у «Юридичній газеті» № 15 від 09 квітня 2013 року.

ТЕЗА ДЛЯ КОМЕНТУВАННЯ:

Практика визнання податковою службою договорів «нереальними»: законні підстави, можливість оскарження.

КОМЕНТАР:

Статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Тому будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Виходячи з цього, податківці, маючи сумніви щодо фактичного проведення операції, визнають такі операції «безтоварними» чи «нереальними», донараховуючи податкові зобов’язання всім суб’єктам господарювання, причетним до ланцюга пов’язаних угод. При цьому найпоширенішою підставою для виникнення сумнівів на сьогоднішній день є наявність в такому ланцюгу так званих «податкових ям» чи «фірм-одноденок», які, наприклад, не мають потужностей для перевезення чи зберігання партії товару (відсутні склади, персонал, автотранспорт тощо).

Проблемою для господарюючих суб’єктів є той факт, що більшість із них не має можливості прослідкувати весь ланцюг руху товару, тому вони й не можуть знати, наскільки та чи інша угода є «безпечною». І лише тоді, коли податкова вказує, що угода визнається нікчемною відповідно до ст. 228 (правочин, що порушує публічний порядок) чи фіктивною (ст. 234), суб’єкт господарювання дізнається про можливі приховані факти «походження» товару. В будь-якому разі, якщо операція відбулася, товари чи послуги поставлені і все це оформлено належною документацією, є високі шанси довести свою правоту в суді: представники Феміди на сьогоднішній день все частіше задовольняють позовні вимоги щодо скасування рішень податківців.

Короткий аналіз судової практики дозволяє зробити акценти на наступних висновках судових органів. По-перше, досить сталою є позиція судової влади щодо того, що актами чи рішеннями податкової служби не може встановлюватись нікчемність правочину та застосовуватись відповідні правові наслідки.

Як вказано в постанові Вищого адміністративного суду України від 14.11.12 г. № К/9991/50772/12, навіть за наявності ознак нікчемності правочину податкові органи мають право лише звертатися до судів з позовами про стягнення в доход держави коштів, отриманих по правочинах, здійснених з метою, що свідомо суперечить інтересам держави і суспільства, посилаючись на їх нікчемність. Крім того, зазначається, що «жодним законом не передбачено право органу державної податкової служби самостійно, в позасудовому порядку, визнавати нікчемними правочини і дані, вказані платником податків в податкових деклараціях».

По-друге, належне документальне оформлення правочину є запорукою скасування рішення податкової з причин «безтоварності» чи «нереальності». При цьому, обов’язковими документами є товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні. В той же час, трапляються рішення, в яких вказується що відсутність належним чином оформлених товарно-транспортних накладних чи подорожнього листа не є самостійною та достатньою підставою для визнання угоди «безтоварною». Зокрема, в ухвалі ВАСУ від 19.07.12 р. № К-30744/10 зазначається, що товарно-транспортна накладна та подорожній лист не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують купівлю-продаж товарів.

Таким чином, наявність документів, що підтверджують перевезення є дуже бажаною, тому що посилює позицію суб’єкта господарювання, проте їх відсутність сама по собі не вказує на протилежне – основу доведення складає наявність первинних бухгалтерських документів."

Якщо у Вас виникли питання, зв’яжіться з нами.

Дата публікації: 11/04/2013

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: