Зміни та підписання Статуту: хто має право підпису та які ключові правові аспекти врахувати

Вартість послуг:

від 12000 грн
Базова реєстрація змін в громадській організації
від 32000 грн
Прискорена або ускладнена реєстрація
Реєстрація змін у громадській організації
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Зміна чи оновлення статуту громадської організації є важливим кроком у розвитку організації. Проте, цей процес вимагає уваги до правових та організаційних аспектів. Одні із ключових питань, які виникають при зміні статуту: хто саме повинен підписати нову редакцію Статуту? Яка процедура підписання нового статуту та які існують правові обов'язки?

У статті ми розглянемо ці аспекти більш детально, зупинимось на важливості чіткості та актуальності статуту для діяльності громадських організацій. А якщо вам не хочеться розбиратися в юридичних нюансах, ми готові вам допомогти. Наша команда не лише розробить нову редакцію статуту, але й здійснить її реєстрацію за максимально короткий термін – всього за один робочий день з моменту отримання підписаних документів. Крім того, ми забезпечимо повний юридичний супровід для вашої громадської організації.

Цікаво: Статут громадської організації: чому так важливо скласти правильно?

Створення нової редакції статуту Громадської організації

Створення чіткої та актуальної редакції статуту є ключовим аспектом управління та діяльності будь-якої організації. Адже це визначальний документ, що встановлює основи, функції, структуру та правила внутрішньої організації. Ось деякі ключові аспекти важливості чіткості та актуальності статуту:

 1. Статут визначає мету та цілі організації, встановлює правову базу для її діяльності та роботи. Чіткість у формулюванні мети допомагає уникнути непорозумінь щодо завдань та цілей організації серед учасників та сторонніх осіб.
 2. Статут встановлює правила участі, права та обов'язки членів, порядок прийняття рішень та функціонування органів управління. Чітко сформульовані правила сприяють уникненню конфліктів та неоднозначностей у внутрішній роботі організації.
 3. Актуальний статут організації враховує зміни в законодавстві та умовах діяльності. Його оновлення дозволяє організації пристосуватися до нових вимог та можливостей, забезпечуючи гнучкість у функціонуванні та розвитку.
 4. Актуальний статут допомагає уникнути можливих порушень законодавства. Неупереджена та адаптована до змін структура статуту є ключовою для законності управління та діяльності організації.

Отже, створення та підтримка чіткої та актуальної редакції статуту є необхідним елементом успішної та ефективної роботи громадських організацій, оскільки він визначає правові та організаційні рамки їхньої діяльності та розвитку.

Хто має право підписувати статут організації?

Розуміння та визначення осіб, що мають право підпису нового статуту, є критичним не лише для правильності, але й легальності цього процесу. Такі уповноважені особи передбачені законом. Проте, є деякі загальні вказівки та практики, які можуть слугувати основою при визначенні цих осіб:

 • статут в новій редакції підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами), якщо інше не передбачено законом. 
 • статут може передбачати конкретний порядок делегування повноважень для підписання нової редакції статуту іншим особам за дорученням.

Процедура підписання нової редакції Статуту 

Процес підписання нової редакції статуту громадської організації включає кілька етапів та процедур, які потрібно дотримуватися, зокрема:

 1. Потрібно підготувати нову редакцію статуту, у яку будуть внесені необхідні зміни або доповнення. Цей етап включає аналіз попередньої редакції, визначення потрібних змін та оновлення тексту.
 2. Орган управління повинен ухвалити рішення про зміни до статуту. Це може відбуватися шляхом голосування, прийняття рішення відповідно до встановлених процедур та більшості голосів.
 3. Після ухвалення рішення про зміни у статуті, необхідно підготувати відповідні документи, які підтверджують це рішення. Це може бути протокол, рішення, котрі підписані відповідальними особами.
 4. Після формалізації рішення, особи або органи, уповноважені на це особи  мають підписати нову редакцію статуту. 
 5. Після підписання нового статуту, його необхідно зареєструвати в органах державної реєстрації та отримати необхідні підтверджуючі документи, протягом 60 днів з дня проведення загальних зборів.

Це загальні кроки, які можуть бути необхідними при підписанні нової редакції статуту громадської організації. Однак, вони можуть відрізнятися залежно від специфіки організації. І тут варто зауважити, що вся процедура, від створення нової редакції до підписання, вимагає не лише уваги до деталей, але й знання правових аспектів та розуміння внутрішніх процедур організації.

Цікаво: Законодавство, що регулює діяльність громадських організацій

Правові наслідки та обов'язки, пов'язані з підписанням нового статуту Громадської організації

Важливо пам’ятати про правові наслідки та обов'язки, котрі пов'язані з підписанням нового статуту, оскільки це може вплинути на внутрішні відносини учасників організації, процедури управління, розподіл обов'язків та контролю. Важливо, щоб свої підписи поставили всі учасники, які були присутні на зборах та проголосували за внесення змін або нову редакцію Статуту. В іншому випадку таке рішення може бути оскаржено і, відповідно, скасовано або визнано неправомірним, що потягне за собою необхідність починати всю процедуру спочатку. А в деяких випадках і визнання недійсними дій, які були вчинені на підставі неправомірних змін до Статуту.

Перш ніж вносити будь-які зміни до статуту, рекомендуємо звернутися до наших юристів. Ми готові допомогти вам у цьому процесі: 

 • Повністю підготуємо пакет документів для реєстрації змін до статуту вашої громадської організації. 
 • Виключимо ті положення, які вже не є обов'язковими відповідно до чинного законодавства. 
 • Супроводимо розгляд необхідних документів у відповідних органах юстиції. 
 • Забезпечимо повноцінну державну реєстрацію нової редакції статуту та інші необхідні процедури. 

Ми гарантуємо легальність внесених змін і передбачаємо можливі юридичні труднощі, що можуть виникнути у майбутньому.

Більше про нашу послугу щодо реєстрації та внесення змін до статуту ГО тут.

Інформація про юридичні послуги для неприбуткових організацій тут

Дата публікації: 11/12/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: