ПОЛІТИКА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Редакція від 15 квітня 2024 року

Положення про обробку і захист персональних даних

1. Загальні положення та сфера застосування.

1.1. Це Положення про обробку та захист персональних даних (надалі – «Положення») розроблене ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПРАВОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ: 41215567, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 77 , надалі – «Товариство» та/або «Володілець даних») у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI (зі змінами та доповненнями) і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані» та/або «Персональні дані») за допомогою веб-сайту: https://pravdop.com (надалі – «Сайт») та/або соціальних мереж в Facebook, Instagram, Youtubeі т.д. (надалі - Соціальні мережі) та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.

1.2. При спробі оформити замовлення Користувач (Покупець) надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цим Положенням, його прийняття та згоду з його змістом.

1.3. Під Он-лайн платформою в цьому Положенні маються Сайт та Соціальні мережі, які разом використовуються також як  «Он-лайн платформа».

1.4. Володільцем персональних даних Користувачів є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПРАВОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ: 41215567, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців буд. 77)

1.5. У цьому Положенні всі терміни використовуються в значенні, визначеному у Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI.

1.6. На Сайті та у Соціальних мережах можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цього Положення на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим, Товариство рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

1.7. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками Товариства, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних користувачів Сайту та Соціальних мереж у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Склад та зміст персональних даних.

2.1. Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути:
ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефона, адреса електронної пошти, номер телефону, адреса електронної пошти, історія повідомлень (інформація, яка міститься в переписці між Користувачем з адміністрацією Сайту або Соціальної мережі, історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), або інформація отримана при усній комунікації Користувача і адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати послуг.

Даний перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для всіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує на Сайті або в Соціальній мережі.

Під Даними також розуміється інша інформація, отримана на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Користувача на Сайті або у Соціальних мережах. В такому випадку Користувач надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлів) у Соціальних мережах.

2.2. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо Користувач вирішив увійти на Он-лайн платформу, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Товариство може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

3. Мета, межі, підстави та строки обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних є:

 • забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов’язків відповідно до чинного законодавства України;
 • ідентифікації клієнта як Користувача Сайту або Соціальної мережі, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини та/або для надання Користувачам юридичних та інших послуг (що надаються третіми особами та/або партнерами Товариства), з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів пропозицій, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій або акційних пропозицій; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції компанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів та/або послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг та ін.;
 • з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Сайту поштою, електронною поштою, за номером телефону, шляхом надсилання інформаційних повідомлень та оповіщень в месенджерах. Користувач може у будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок;
 • з метою виконання інших обов'язків покладених законом на Володільця персональними даними, для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

3.2. Підставою для обробки персональних даних Користувачів Сайту та/або Соціальних мереж є згода Користувача на обробку його персональних даних, яка виражається у користуванні Сайтом та/або Соціальною мережею.

3.3. Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

3.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України. Персональні дані обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення мети обробки, визначеної в п.3.1. цього Положення.

При цьому, Користувач наділений правом подати запит про припинення обробки та зберігання власних персональних даних або видалити власні дані Користувача. Надходження відповідної заяви про припинення обробки та зберігання персональних даних Користувача є підставою для негайного припинення обробки та зберігання таких Даних Володільцем персональних даних з подальшим їх видаленням.

3.5. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних. 

За наявності запитань щодо підстав, умов, процедур зміни чи видалення персональних даних Користувачів просимо контактувати на офіційну скриньку Сайту  [email protected]  з поміткою в темі листа «Персональні дані».

4. Місцезнаходження персональних даних.

4.1. Персональні дані Користувачів Сайту та/або Соціальних мереж обробляються та захищаються на захищених Гугл-дисках Товариства.

5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

5.1. Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, визначеною цим Положенням.

5.2. Розкриття Даних відбувається при замовленні Користувачем послуг на Сайті або в Соціальній мережі продавцям таких товарів, послуг в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача, виконання та опрацювання замовлення Користувача (в тому числі з метою належного здійснення розрахунків за послуги, забезпечення отримання Користувачем фінансових, юридичних та інших послуг тощо).

5.3. Товариство може залучати сторонніх постачальників послуг для виконання замовлення, в таких випадках такі сторонні постачальники послуг не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Сайта або Соціальної мережі персональні дані, інакше ніж для виконання Замовлення.

5.4. Товариство може передавати певну знеособлену інформацію, а також надавати дозвіл на збір такої деперсоналізованої інформації безпосередньо на Сайті або в соціальній мережі за допомогою відповідних технологій (дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень, поліпшення результативності рекламних пропозицій та кампаній (шляхом пропонування більш релевантних пропозицій), аналітичної діяльності, кращого розуміння, яка реклама та/або послуги можуть зацікавити Користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності товарів/послуг на Сайті або Соціальній мережі тощо.

5.5. Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі:

Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:
- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;

- для цілей боротьби з шахрайством та зловживаннями на Сайті та/або в Соціальній мережі.

5.7. У випадках передачі персональних даних, передбачених розділом 5 цього Положення, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Товариства.

6. Захист персональних даних.

6.1. Володільця персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

6.2. Працівники/уповноважені особи, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних.

6.3. Працівники/уповноважені особи, що мають доступ до персональних даних, зокрема здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

6.4. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного цим Положенням за згодою Користувача.

6.5. Володільцем даних розроблено та впроваджено внутрішні правила стосовно роботи з персональним даними, що включає процедуру видалення ряду даних після припинення співпраці з Користувачем, рівні доступу внутрішніх співробітників Товариства до даних Користувачів, безпечний порядок обміну такими даними всередині Товариства. Товариство на постійній основі проводить аудит своїх систем безпеки з метою виявлення можливостей для покращення безпечного зберігання та використання даних Користувачів. Також Товариство дотримується вимог Типового порядку обробки персональних даних, що затверджений наказом Верховної Ради України 08.01.2014 № 1/02-14 (за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1_02715-14#Text) в тій мірі, в якій це стосується саме персональних даних.

7. Права Користувача (суб’єкта персональних даних).

7.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:

 • знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • керувати процедурою направлення повідомлень через відповідні налаштування на Сайті;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • право подати заяву щодо припинення обробки власних персональних даних Товариством із проханням знищення вказаних даних Товариством.

8. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних (Користувача).

8.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

8.2. Доступ суб’єкта персональних даних (Користувача) до даних про себе здійснюється безоплатно.

8.3. Суб’єкт персональних даних (Користувач) подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних (Користувача);
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних (Користувача);
 • відомості про персональні дані, стосовно яких подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника;
 • перелік персональних даних, що запитуються.

8.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

8.5. Протягом цього строку Володілець персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних (Користувача), що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

8.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

9. Видалення персональних даних Користувача.

9.1. Видалення персональних даних Користувача може здійснюватись за бажанням Користувача, а саме подання письмового запиту з проханням припинити обробку персональних даних на електронну пошту [email protected]  з поміткою в темі листа «Персональні дані».

9.2. Персональні дані Користувачів видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону.

Крім випадків, передбачених п.9.1. Персональні дані Користувача також підлягають видаленню у разі:

- видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений) або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

- набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

9.3. Знищення персональних даних Користувачів здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних, а також ідентифікацію Користувача.

10. Внесення змін до Положення

10.1. Товариство може час від часу в односторонньому порядку оновлювати це Положення без повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Положення набрати чинності з моменту його розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. 

10.2. У разі якщо були внесені будь-які зміни в Положення, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту та або Соціальної мережі Факт продовження використання Сайту та /або Соціальної мережі є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Положення.

Угода користувача

Викладений нижче текст Угоди користувача (надалі – «Угода»), адресований невизначеному колу осіб, відвідувачам сайту https://pravdop.com/ua   (надалі – «Сайт») та/або соціальних мереж Facebook, Instagram, Youtube і т.д. (надалі - Соціальні мережі) та/або інших сервісів, при використанні, замовленні, листуванні, телефонній розмові, залишенні відгуків тощо.

Ця Угода є публічною офертою в розумінні положень чинного законодавства України. Вчинення конклюдентних дій особами (далі іменовані «Користувач»/ «Покупець», а в множині «Користувачі»/ «Покупці»), спрямованих на користування Сайтом та/або Соціальною мережею вважається безумовним прийняттям (акцептом) усіх положень цієї Угоди. Користувач цим визнає, що акцепт Угоди рівносильний підписанню та укладенню Угоди на умовах, викладених в цій Угоді. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даної Угоди користувача, інші її частини будуть залишатися чинними.

Угода користувача визначає загальні умови формування та прийняття замовлення до виконання, маркетингові аспекти взаємодії Користувача та Сайту тощо.

Якщо Ви, як Користувач, не погоджуєтесь із цією Угодою користувача, Ви не повинні користуватися Сайтом та/або Соціальною мережею. Будь ласка, періодично перевіряйте цю Угоду, оскільки зміни в Угоді вказують на те, що Ви приймаєте їх з моменту внесення таких змін.

Користувач акцептом цієї Угоди надає згоду на обробку та захист своїх персональних даних, в обсязі, порядку, відповідно до мети та цілей обробки згідно з Положенням про обробку персональних даних (надалі – «Положення» та/або «Положення про обробку і захист персональних даних»).

Ми цінуємо право Користувача на особисте життя та нерозголошення його персональної інформації. Ця Угода користувача — правило, яким користуються всі Користувачі нашого Сайту та Соціальних мереж та регламентує збір і використання особистої інформації, яка може бути запитана/отримана при відвідуванні Сайту та/або Соціальної мережі при замовленні, листуванні, телефонній розмові, будь-якій іншій комунікації, при якій здійснюється обмін даними/інформацією. Якщо у Користувача виникнуть питання або проблеми у зв’язку з конфіденційністю, Користувач має бажання відкликати Згоду на використання персональних даних, для цього достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані» на електронну адресу:   [email protected]

КОНТАКТ З ОНЛАЙН ПЛАТФОРМОЮ

Зв'язок з Онлайн платформою можливий:

- в електронному вигляді за адресою: [email protected]

- за допомогою онлайн-чату, доступного на веб-сайті

Запити Користувачів у формі електронної пошти або через онлайн-чат можна надсилати цілодобово, однак обробка таких запитів відбувається в робочі дні.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

Сайт в разі, коли Користувач робить замовлення або іншим чином взаємодіє з Сайтом, збирає як особисту інформацію, так і загальні дані. Особиста інформація стосується окремого користувача та обробляється в порядку, межах, з метою, визначених в Положенні про обробку персональних даних Користувача (далі – Положення). При цьому не вимагається реєстрація або надання такої інформації для перегляду Сайту та отримання доступу до його змісту.

Для того, щоб зробити замовлення послуг  або іншим чином взаємодіяти з Сайтом, ви повинні уважно ознайомитися з вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 Законі України «Про захист персональних даних» та Положенні, уважно ознайомитися з даною Угодою користувача та Положенням, а також висловити свою повну згоду з їх умовами.

Якщо ви не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Угоди користувача та Положення про обробку і захист персональних даних, будь ласка, не надавайте особисту інформацію (персональні дані).

ТРЕТІ СТОРОНИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ

Для виконання та доставки замовлень, надання підтримки споживачів, аналізу даних та інших послуг Користувач надає згоду Сайту та ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПРАВОВА ДОПОМОГА» залучати послуги третіх сторін. Передання персональних даних Користувача для обробки третіми особами здійснюється в межах та на умовах, визначених цією Угодою та в Положенні про обробку і захист персональних даних.

РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ПЕРЕДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація про умови розкриття інформації про персональні дані третім особам міститься в Положенні про обробку персональних даних Користувача.

ПОЛІТИКА COOKIES

Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію cookies на нашому Сайті та у Соціальних мережах, та поза їх межами. Cookies — це уривки інформації, які Сайт  та/або Соціальна мережа передає на жорсткий диск споживача (Користувача) для зберігання інформації, пов’язаної з Сайтом та/або Соціальною мережею. Ця технологія розширює можливості використання Інтернету, зберігаючи пріоритети Користувача під час перегляду певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати систему Користувача або зчитувати інформацію з його жорсткого диска.

Під час перегляду Сайту та або Соціальної мережі  ми можемо розмістити cookies на вашому комп’ютері. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на наш Сайт та/або Соціальну мережу. Вони видаляються, коли ви виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на вашому комп’ютері вашим браузером. Під час реєстрації цей тип cookies повідомляє: вперше ви до нас завітали чи заходили на наш Сайт та/або Соціальну мережу раніше. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані вами у будь-який момент. Сookies не отримують особистої інформації про вас та не надають нам вашої контактної інформації, а також не отримують жодної інформації з вашого комп’ютера. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик Сайту та/або Соціальної мережі та пропозицій, які вам найбільше подобаються з метою надання вам більше інформації, в якій ви зацікавлені. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити Сайт та Соціальні мережі безпечними, захищеними і зручними. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск.

Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення Угоди користувача відвідувачами або пристроями. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з Сайту та/або Соціальної мережі.

Пам’ятайте, що cookies дозволяють Вам повною мірою користуватися усіма можливостями Сайта та/або Соціальної мережі і ми рекомендуємо вам залишати їх ввімкненими.

Крім того, Сайт та Соціальні мережі можуть містити посилання на сайти, які не управляються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ПРАВОВА ДОПОМОГА». Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей. При переході на за посиланнями на інші сайти дія цього Положення та цієї Угоди користувача на такі сайти не поширюється.

Технічне оснащення сторінок Сайту може містити модулі: Facebook, Twitter, Youtube (youtube.com), Google, Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp.

Ці модулі можуть бути кнопками синхронізації аккаунту на Сайті та/або Соціальних мережах ретвітнути або відповідно «Мені подобається». Якщо відвідувач відкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, його інтернет-браузер безпосередньо підключить його до серверів Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube, Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp. Плагін буде передавати на сервер дані про те, які саме веб-сторінки Сайту відвідувач переглядав. При використанні будь-яких функцій плагіну, ця інформація також буде синхронізована з обліковим записом відвідувача на Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp. Більш детальну інформацію про збір і використання даних мережами Facebook, Twitter, Google+, Youtube Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp а також про права і можливості щодо захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про конфіденційність на сайтах Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube, Telegram, Instagram, Viber, WhatsApp.

МЕДІА ТА КОМУНІКАЦІЯ

Користувач, використовуючи Сайт та/або Соціальні мережі надає згоду на отримання дзвінків щодо верифікації замовлення, оцінки якості виконання замовлення, отримання повідомлень електронною поштою, в месенджерах в т.ч., але не виключно, Viber, Telegram, WhatsApp, телефоном, отримання push-повідомлень на телефон в т.ч. щодо якості обслуговування; отримання маркетингових розсилок, інформаційних листів, опитувальників з метою оцінки якості надаваних послуг, проведення аналітичних досліджень. Користувач також наділений правом опублікування відгуку про отримані послуги.

ЦІНИ ТА ПОСЛУГИ

Опис послуг, що розміщені на Сайті та/або в Соціальних мережах, в тому числі ціни позначені на Сайті, можуть змінюватись. Сума замовлення може змінюватись залежно від ціни, кількості, особливості послуги. Остаточна вартість зазначається в рахунку та/або інших документах, що надаються покупцеві (або його представнику) під час отримання/замовлення послуги.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Перед оформленням Замовлення Користувач зобов'язаний ознайомитися з положеннями цієї Угоди та дотримуватися їх.

Текст політики тут.