ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Редакція від 16 вересня 2021 року

Цією Політикою Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» (надалі за текстом – ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА») визначає підстави та порядок повернення сплачених коштів Клієнту.

Користуючись цим веб-сайтом Ви погоджуєтесь, що ознайомлені та згодні з усіма умовами, що викладені нижче.

Під коштами слід розуміти вартість Послуг, що надаються ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» Клієнту, яка визначається Договором між ними або Офертою (в разі, якщо Договір не укладався).

До початку надання Послуг Замовник зобов'язаний внести оплату згідно з обумовленою з Виконавцем вартістю. Отримання оплати підтверджується банківською квитанцією або іншим чином.

У Клієнта виникає право на повернення сплачених ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» коштів у разі:

  1. Ненадання Послуг ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» Клієнту, з вини ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА», у строки, передбачені Договором або Офертою;
  2. Надання Послуг неналежної якості або ж надання їх з порушенням умов Договору, у випадках та розмірі передбачених у Договорі або Оферті;
  3. Відмови Клієнтом від надання Послуг за Договором, за умовами, що передбачені Договором або Офертою.

У разі відмови Замовника від продовження надання Послуг за Договором або Офертою, систематичного невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором або Офертою, зупинки процесу надання Послуг з вини Замовника більш ніж на 3 (три) місяці з моменту акцептування Оферти або укладання Договору, Виконавець має право на дострокове розірвання Договору або Оферти, про що в письмовій формі повідомляє Замовника, за допомогою стільникового зв'язку, пошти, факсу, електронної пошти. В цьому випадку вартість надання Послуг не може складати суму меншу ніж розмір фактично проведених Замовником оплат за Договором або Офертою.

У разі відмови Виконавця від виконання зобов'язань за Договором або Офертою, або недотримання Виконавцем термінів завершення надання послуг, крім випадків, передбачених п. 2.5., п. 3.7. Оферти, Виконавець відшкодовує збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за Договором або Офертою. Сторони встановлюють розмір збитків Замовника у твердій сумі: 5 (п'ять) відсотків від загальної суми Договору.

У разі відмови Виконавця від виконання зобов'язань за цим Договором або Офертою, або недотримання Виконавцем термінів завершення надання Послуг за Договором або Офертою, крім випадків, передбачених п. 2.5., п.3.7. Оферти, якщо не укладався Договір, Замовник має право на застосування положень п. 4.2. Оферти і на дострокове розірвання Договору, про що в письмовій формі повідомляє Виконавця, за допомогою пошти, факсу або електронної пошти.

ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання за Договором або Офертою та недоліки у наданих Послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини Клієнта чи внаслідок дії непереборної сили.

Якщо під час надання Послуг виникає необхідність у додаткових Послугах, що не були передбачені умовами Договору, ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» зобов’язане одержати від Клієнта у будь-якій формі дозвіл на надання таких Послуг із погодження додаткової вартості таких Послуг.

Для повернення коштів, у випадках передбачених цією Політикою, Клієнт повинен направити письмову вимогу про повернення на електронну адресу — [email protected].

Кожна письмова вимога розглядається індивідуально. Співробітник, що займається поверненнями сплачених коштів, надаватиме вам інформацію про статус розгляду вашого запиту.

Вимога про повернення коштів з причин їх неналежної якості може бути направлена лише в період надання Послуг. Кошти за наданні у повному обсязі та прийняті Клієнтом Послуги поверненню не підлягають.

ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» розглядає вимогу про повернення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її надходження на вказану у цій Політиці електронну адресу.

У разі відсутності заперечень щодо обґрунтованості вимоги та вказаної у ній суми коштів, ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» повертає Клієнту кошти протягом 30 (тридцяти) банківських днів. ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» не несе відповідальності за продовження цього строку, якщо затримка виплати є наслідком дій банку чи платіжної системи.

Порядок повернення коштів:

Повернення грошей проводиться тим же способом, яким здійснено оплату Послуг ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА». Ми завжди повертаємо кошти тільки тим способом оплати, за яким ми отримали від Вас кошти.

«Наприклад, якщо Ви оплатили Послуги ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» карткою VISA / MASTERCARD, повернення коштів здійснюється шляхом скасування транзакції (refund) і, в результаті цього, повернення може бути здійснено тільки на Вашу карту VISA / MASTERCARD. Терміни повернення залежать від того, який спосіб оплати використовувався.»

При оформленні повернення може утримуватися сервісний збір або комісія банку/платіжної системи за повернення коштів, які утримуються з суми, що підлягає поверненню.

ТОВ «ЮФ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» залишає за собою право змінювати умови цієї Політики повернення коштів. Нова редакція є чинною з моменту її публікації на цьому веб-сайті. Якщо Клієнт продовжує користуватися веб-сайтом після оновлення Політики повернення коштів, це є висловленням активної згоди із новими її умовами.

Текст політики тут.