Реєстрація індустріального парку

Вартість послуг

Вартість послуг:

від 70 000 грн
Вартість реєстрації індустріального парку
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Що ми робимо

 • консультуємо Клієнта з усіх питань, пов’язаних зі збором та підготовкою документів для реєстрації індустріального парку;
 • розробляємо та перевіряємо на відповідність до вимог законодавства концепцію індустріального парку (далі - ІП) бізнес-план керуючої компанії, проектно-кошторисну документацію, тощо;
 • готуємо пакет документів: заяву про включення до Реєстру ІП, рішення про його створення та концепцію парку;
 • подаємо готові документи до уповноваженого органу;
 • забезпечуємо юридичний супровід організації конкурсу задля вибору керуючої компанії;
 • супроводжуємо підписання договорів між ініціатором створення ІП і керуючою компанією, керуючою компанією і учасниками ІП.

Зміст

Документи для реєстрації ІП та його включення до відповідного реєстру

Перелік документів
Заява про включення парку до Реєстру індустріальних парків
Рішення ініціатора про створення індустріального парку
Концепція індустріального парку

Крім зазначених, в переліку документів також додаються:

 • Витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, на якій буде розташований парк;

 • Документи, що підтверджують право власності об’єктів нерухомого майна розташованих на ній;

 • Найменування керуючої компанії та учасників (за наявності).


Концепція ІП та процес її розробки

Перш за все, ініціатор створення індустріального парку має розробити і затвердити концепцію такого парку. У цьому документі зазначається:

 • назва парку;

 • ініціатор його створення;

 • мета, завдання його створення, а також функціональне призначення ІП;

 • інформація про земельну ділянку і об'єкти, розміщені на ній;

 • термін, на який планується створюватись ІП;

 • вимоги до учасників;

 • інформація про очікувані обсяги споживання енергоресурсів та води (сумарні) та інше. Крім того, необхідно вказати інформацію про інженерно-транспортну інфраструктуру та план забезпечення парку відповідними ресурсами;

 • план розвитку парку;

 • орієнтовні фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні та інші ресурси, які будуть необхідними для створення та функціонування ІП, а також можливі джерела їх залучення;

 • модель організації функціонування ІП;

 • результати, які очікуються від його функціонування;

 • інші відомості які вважає за необхідне зазначити ініціатор створення парку.

Включення індустріального парку до такого Реєстру відбувається протягом 45 робочих днів з моменту подання ініціатором створення відповідної заяви до уповноваженого органу.

Спочатку така заява розглядається Уповноваженим державним органом впродовж 21 робочого дня , а потім цей орган подає до Кабінету Міністрів України проєкт рішення про включення або про відмову у включенні ІП до Реєстру.

Чому саме ми

Ми можемо надати повний комплекс послуг зі створення ІП
Наші фахівці, у разі необхідності, можуть розробити концепцію ІП, включити його до відповідного реєстру та надати допомогу з приводу вирішення інших питань, що пов’язані зі створенням і функціонуванням індустріальних парків в Україні
Наші фахівці мають досвід у супроводі створення індустріального парку
Не зважаючи на те, що тема індустріальних парків в Україні відносно нова і їх не так багато, наші фахівці вже мають достатню компетенцію в даній сфері. Ми підготували Концепцію 4х індустріальних парків в Україні та допомогли їх зареєструвати.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Індустріальний парк може бути включений до відповідного Реєстру за умови, що на момент включення на його території (а також в його межах), відсутні:

 • збудовані об’єкти виробничого призначення, що були прийняті в експлуатацію протягом 10 останніх років до моменту прийняття рішення про створення парку;

 • об’єкти виробничого призначення, що експлуатувалися протягом п’яти останніх років до цього моменту (виключення становлять деякі об'єкти, визначені законом).


Ініціаторам створення ІП, а також керуючим компаніям та їх учасникам, включеним до Реєстру індустріальних парків, надається певне Державне стимулювання. В законопроєкті було зазначено:

 • звільнення на перші 5 років діяльності від податку на прибуток, а на наступні 5 років - половина ставки (9%);

 • звільнення від ввізного мита при ввезенні обладнання для облаштування ІП та провадження ним господарської діяльності;

 • надається можливість отримати фіскальні стимули по податку на нерухоме майно, земельному податку, орендній платі за користування земельною ділянкою державної чи комунальної форми власності, на якій створено ІП;

 • розстрочка на 5 років імпортного ПДВ на обладнання, необхідного для облаштування ІП та здійснення ним господарської діяльності.

Відповіді на типові запитання

Чи можна створити індустріальний парк на орендованій земельній ділянці?

ІП можуть також створюватись на орендованих земельних ділянках за умови такої ініціативи орендаря та після внесення відповідних змін до такого Договору оренди земельної ділянки, а також після прийняття власником (орендодавцем) рішення про погодження концепції такого парку.

Чи може ініціатор створення, якщо це юридична особа приватного права, бути керуючою компанію індустріального парку?

Як би нелогічно це не виглядало, але між ініціатором створення та керуючою компанією повинен бути укладений договір про функціонування індустріального парку. Договір одна і та ж компанія не може укласти сама із собою. Тому ставши ініціатором створення, дана компанія вже не може стати керуючою.

Умови і порядок вибору керуючої компанії. Визначення учасників індустріального парку.

Якщо ініціатором створення парку є орендар земельної ділянки, в такому випадку він самостійно визначає керуючу компанію, після чого така компанія письмово повідомляє про це відповідний державний орган та орган місцевого самоврядування, а також орендодавця не пізніше ніж через 3 робочі дні. 

Вибір такої компанії є важливим етапом, адже саме вона буде відповідальна за розвиток індустріального парку та організацію його роботи. 

Процедура вибору залежить від права власності на земельні ділянки, де розташований індустріальний парк: 

 • Якщо перед нами державні чи комунальні земельні ділянки, то проводиться відкритий конкурс на умовах передбачених ЗУ «Про індустріальні парки». 

 • Якщо земельна ділянка є приватною, то ініціатор може самостійно визначати порядок вибору.


Учасником індустріального парку
є суб’єкт господарювання незалежно від форми власності, який зареєстрований на території цього (або в його межах) ІП. Учасником може бути особа, яка законна набула право на земельну ділянку та/або інший об’єкт нерухомого майна у межах ІП (або її частини), та уклала з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності в межах цього парку відповідно до його концепції.

Така особа має здійснювати діяльність виключно у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій лише на території (в межах) ІП.

Суб’єкт господарювання може набувати статусу учасника у таких випадках: 

 • укладення договору з керуючою компанією; 

 • набуття права власності на певне майно чи частину земельної ділянки ІП.

Характеристика угоди про створення та функціонування ІП, а також договору про здійснення господарської діяльності у межах ІП.

Умови угоди про створення та функціонування ІП - дві сторони: ініціатор та керуюча компанія індустріального парку. Існує типовий договір, затверджений уповноваженим органом. 

Щодо істотних умов, то серед них значаться: 

 • предмет; 

 • строк; 

 • інформація про земельні ділянки; 

 • порядок та умови діяльності такої компанії на території індустріального парку (користування інженерно-транспортною інфраструктурою, земельною ділянкою); 

 • процедура та умови залучення учасників індустріального парку; 

 • порядок звітування перед ініціатором. 

Рішення про створення, концепція та бізнес-план парку є частинами всього договору. Після укладення договору ініціатор має протягом трьох днів повідомити уповноважений орган про проведення такої дії та набуття юридичною особою статусу керуючої компанії.

Умови договору про здійснення господарської діяльності у межах ІП – дві сторони: керуюча компанія та суб’єкт господарювання (майбутній учасник індустріального парку). Типової форми договору не існує, проте є передбачені ЗУ «Про індустріальні парки» істотні умови, а саме: 

 • види діяльності; 

 • преференції для працівників-громадян України; 

 • строк дії; 

 • порядок покращення об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури; 

 • права та обов’язки сторін; 

 • відповідальність сторін; 

 • процедура вирішення спору між ними; 

 • фінансові питання та інвестиційні зобов’язання майбутнього учасника; 

 • умови подовження і припинення даного договору.


Якщо Ви бажаєте зареєструвати індустріальний парк в Україні просто та безпечно - телефонуйте нам!

Наша команда