Реєстрація індустріального парку

Вартість послуг

від 10 000 грн
Аналіз документів
Договірна
Повний супровід
Реєстрація індустріального парку
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Що ми робимо

Для ініціаторів створення індустріальних парків:

 • консультуємо Клієнта з усіх питань, пов'язаних із збиранням та підготовкою документів для реєстрації індустріального парку;

 • розробляємо та перевіряємо на відповідність вимогам законодавства концепцію індустріального парку (далі – ІП), бізнес-план керуючої компанії, проєктно-кошторисну документацію тощо;

 • готуємо пакет документів: заяву про включення до Реєстру ІП, рішення про його створення та концепцію парку;

 • подаємо готові документи до уповноваженого органу;

 • забезпечуємо юридичний супровід організації конкурсу для вибору керуючої компанії;

 • супроводжуємо підписання договорів між ініціатором створення ІП та керуючою компанією, керуючою компанією та учасниками ІП.


Для (потенційних) учасників індустріального парку:

 • перевіряємо відповідність індустріального парку вимогам законодавства (реєстрація, концепція, бізнес-план тощо);

 • аналізуємо/готуємо договори про провадження господарської діяльності в рамках парку;

 • супроводжуємо участь у конкурсі на вибір учасника парку;

 • проводимо юридичну перевірку правовстановлюючих документів на запропоновані потенційному учаснику парку об'єкти;

 • аналізуємо, чи відповідає пропозиція парку потребам потенційного учасника;

 • супроводжуємо діяльність учасника у межах індустріального парку.


Для керуючих компаній:

 • забезпечуємо створення керуючої компанії;

 • супроводжуємо участь у конкурсі по вибору керуючої компанії;

 • консультуємо з питань співпраці з індустріальним парком;

 • проводимо всю договірну роботу між індустріальним парком і керуючою компанією;

 • супроводжуємо діяльність управляючої компанії, налагоджуємо юридичну взаємодію з учасниками індустріального парку.

Зміст

Необхідні документи

Перелік документів
Заява про включення парку до Реєстру індустріальних парків
Заява про включення парку до Реєстру індустріальних парків
Рішення ініціатора про створення індустріального парку
Рішення ініціатора про створення індустріального парку
Концепція індустріального парку
Концепція індустріального парку

Які документи необхідні для реєстрації індустріального парку в Україні?

Крім зазначених, до переліку документів також додаються:

 • Виписка з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, на якій буде розташований парк;

 • Документи, що підтверджують право власності на об'єкти нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці;

 • Найменування керуючої компанії та учасників (за наявності).

Вибір земельної ділянки для індустріального парку

Підготовці документів та реєстраційним процедурам передує вибір земельної ділянки, на якій буде розташований індустріальний парк. Крім законодавчих вимог до ділянки (тільки землі промисловості, придатні для специфічного використання, не менше 10 та не більше 1000 гектарів), ключовим питанням буде прозорість юридичної історії землі. Якісний юридичний аудит на цьому етапі позбавить потенційних ризиків у майбутньому.

Концепція індустріального парку та процес її розробки

Насамперед, ініціатор створення індустріального парку має створити та затвердити концепцію такого парку. У цьому документі зазначається:

 • назва парку;

 • ініціатор його створення;

 • ціль, завдання його створення, а також функціональне призначення ІП;

 • інформація про земельну ділянку та об'єкти, розміщені на ній;

 • термін, на який планується створення ІП;

 • вимоги до учасників;

 • інформація про очікувані обсяги споживання енергоресурсів та води (сумарні) та інше. Крім того, необхідно вказати інформацію про інженерно-транспортну інфраструктуру та план забезпечення парку відповідними ресурсами;

 • план розвитку парку;

 • орієнтовні фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні та інші ресурси, необхідні для створення та функціонування ІП, а також можливі джерела їхнього залучення;

 • модель організації функціонування ІП;

 • очікувані результати від його функціонування;

 • інші відомості, які вважає за необхідне вказати ініціатор створення парку.


Наша компанія надає послуги з розробки Концепції, її вичитки та коригування. Це саме той документ, на який буде звернено максимум уваги, і від якості підготовки якого залежить успіх проєкту. 

В нас є можливість підготовки і економічної частини Концепції та бізнес плану, але ціни на такі послуги договірні.

Пакети послуг

Старт
Старт
від 10 000 грн
 • аналіз наданих документів та потреби Клієнта
 • усна консультація юриста за підсумками аналізу (юридичний висновок)
 • рекомендації юриста та побудова схеми роботи (без деталізації)
Аудит
Аудит
від 40 000 грн
 • перевірка відповідності земельної ділянки законодавчим вимогам до індустріальних парків
 • у разі наявності нерухомості, перевірка її юридичної відповідності меті створення індустріального парку
 • юридичний аудит існуючих документів по проекту індустріального парку (правовстановлюючих документів, договорів, бізнес-плану і т.д.)
 • перевірка відповідності Концепції індустріального парку законодавчим вимогам
 • підготовка письмового звіту за результатами аудиту, який включатиме опис ризиків та подальші рекомендації (“дорожну карту”)
Хіт
Супровід
Супровід
Договірна
 • юридичний аудит проєкту індустріального парку
 • зустріч із профільним юристом (онлайн або офлайн) за потреби
 • координація збору документів для реєстрації індустріального парку
 • підготовка юридичної частини Концепції індустріального парку, рішення про створення індустріального парку, заяви про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків, інших необхідних документів
 • подання документів до Міністерства економіки
 • подальша комунікація з уповноваженим державним органом та заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади (у разі необхідності)
 • включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків
 • розробка та супровід у підписанні Договору між ініціатором створення ІП та керуючою компанією Договору про створення та функціонування ІП

Терміни та процес реєстрації індустріального парку в Україні

Включення індустріального парку в реєстр відбувається протягом 45 робочих днів з моменту подання заяви до уповноваженого органу.

Спочатку така заява розглядається уповноваженим державним органом протягом 21 робочого дня, а потім цей орган подає до Кабінету Міністрів України проєкт рішення про включення або відмову у включенні ІП до Реєстру.

Управляюча компанія може бути будь-якої організаційно-правової форми, індустріальний парк укладає з нею договір про створення та функціонування парку. Далі управляюча компанія займається адмініструванням парку, співпрацює з його учасниками.

Учасники укладають з управляючою компанією договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку. Бізнес учасника парку має відповідати дозволеним законом видам діяльності, і навіть концепції індустріального парку.

Чому саме ми

Повний комплекс послуг зі створення ІП
Повний комплекс послуг зі створення ІП
Ми можемо самостійно розробити концепцію ІП, а потім провести процедуру включення до відповідного реєстру. Ми також можемо допомогти у вирішенні інших питань, пов'язаних зі створенням та функціонуванням індустріальних парків в Україні.
Досвід у супроводі створення індустріальних парків
Досвід у супроводі створення індустріальних парків
Попри те, що тема індустріальних парків в Україні є відносно новою і їх не так багато, наші фахівці вже мають достатню компетенцію у цій сфері. Ми підготували Концепції 4-х індустріальних парків в Україні та допомогли їх зареєструвати.
Бізнес-підхід до завдань клієнта
Бізнес-підхід до завдань клієнта
Ми розуміємо суть та цілі створення індустріальних парків, стежимо за змінами законодавства у цій сфері, і можемо розробити збалансовану та перспективну концепцію розвитку конкретного проєкту. Маючи клієнтів у сфері переробки та науково-технічної діяльності, ми краще за інших розуміємо специфічні потреби бізнесу.
Розуміння потреб іноземних компаній
Розуміння потреб іноземних компаній
Безліч наших клієнтів – іноземні підприємства, багаторічна співпраця з якими дає нам комплексне бачення не лише розвитку бізнесу в Україні, а й специфіки виходу іноземного капіталу на вітчизняний ринок.
Розширена експертиза у сфері нерухомості
Розширена експертиза у сфері нерухомості
Ми проводимо юридичні аудити об'єктів нерухомості та виробничих підприємств, супроводжуємо угоди на ринку землі, консультуємо будівельний бізнес. Поєднання експертизи у цій сфері з розумінням специфіки індустріальних парків робить наші послуги унікальними.
Багаторічний досвід роботи з дозвільною документацією
Багаторічний досвід роботи з дозвільною документацією
Попри спрощене регулювання роботи у форматі індустріального парку, для його створення та роботи в ньому необхідний пакет дозволів. Нам знайома процедура їхнього отримання, тому ми можемо повноцінно супроводжувати запуск бізнесу в рамках індустріального парку.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Умови та вимоги реєстрації індустріального парку в Україні

Індустріальний парк може бути включений до відповідного Реєстру за умови, що на момент включення на його території (а також у межах) відсутні:

 • побудовані об'єкти виробничого призначення, прийняті в експлуатацію протягом останніх 10 років до моменту прийняття рішення про створення парку;

 • об'єкти виробничого призначення, які експлуатувалися протягом останніх п'яти років до цього моменту (виняток становлять деякі об'єкти, визначені законом).


Ініціатором створення ІП, а також керуючим компаніям та їх учасникам, включеним до Реєстру індустріальних парків, надається певне державне стимулювання. Законодавство у цьому напрямі постійно доопрацьовується, тому конкретні переваги індустріального парку варто розглядати на момент ухвалення рішення щодо його створення. До них можуть входити:

 • компенсація процентної ставки за кредитами на облаштування та роботу в рамках індустріального парку;

 • безповоротна фінансова допомога на будівництво індустріального парку та інфраструктури;

 • податкові та митні пільги.

Відповіді на типові запитання

Чи можна створити індустріальний парк на орендованій земельній ділянці?

ІП можуть також створюватися на орендованих земельних ділянках за умови такої ініціативи орендаря, та після внесення відповідних змін до такого Договору оренди земельної ділянки, а також після прийняття власником (орендодавцем) рішення щодо узгодження концепції такого парку.

Чи може ініціатор створення, якщо це юридична особа приватного права бути керуючим компанії ІП?

Як би нелогічно це не виглядало, але між ініціатором створення і управляючою компанією повинен бути укладений договір про функціонування індустріального парку. Договір одна й та сама компанія не може укласти сама з собою. Тому, будучи ініціатором створення, дана компанія вже не може стати керуючою.

Чи є вимоги до учасників індустріальних парків?

Як ми описуємо далі детально, для індустріальних парків та його учасників законом передбачені вимоги та обмеження. Крім цього, бізнес-учасника повинен відповідати концепції індустріального парку.

Чи можна реєструвати індустріальний парк без договору з управляючою компанією?

Так. На момент подання документів для внесення індустріального парку до Реєстру відомості про керуючу компанію та учасників вказуються лише у разі їх наявності. Однак, якщо протягом двох років з дня прийняття рішення про створення парку не буде укладено договір з управляючою компанією, це може стати підставою для виключення парку з реєстру.

Умови та порядок вибору керуючої компанії для індустріального парку. Визначення учасників індустріального парку.

Якщо ініціатором створення парку є орендар земельної ділянки, то він самостійно визначає керуючу компанію, після чого така компанія письмово повідомляє про це відповідний державний орган та орган місцевого самоврядування, а також орендодавця не пізніше ніж через 3 робочі дні.

Вибір такої компанії є важливим етапом, адже саме вона є відповідальною за розвиток індустріального парку та організацію його роботи.

Процедура вибору залежить від права власності на земельні ділянки, де розташований індустріальний парк:

 • Якщо парк розташований на державній або комунальній земельній ділянці, проводиться відкритий конкурс на умовах, передбачених ЗУ «Про індустріальні парки».

 • Якщо земельна ділянка є приватною, то ініціатор може самостійно визначати порядок вибору.


Учасником індустріального парку є суб'єкт господарювання незалежно від форми власності, який зареєстрований на території цього (або його межах) ІП. Учасником може бути особа, яка законно отримала право на земельну ділянку та/або інший об'єкт нерухомого майна в межах ІП (або його частини), та уклала з керуючою компанією договір про провадження господарської діяльності в межах цього парку відповідно до його концепції.

Така особа повинна здійснювати діяльність виключно у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації та телекомунікацій лише на території ІП.

Підприємство може набувати статусу учасника у таких випадках:

 • укладання договору з керуючою компанією;

 • набуття права власності на певне майно або частину земельної ділянки ІП.

Характеристика угоди про створення та функціонування ІП, а також договору про господарську діяльність у рамках ІП.

Умови угоди про створення та функціонування ІП – дві сторони: ініціатор та керуюча компанія індустріального парку. Існує типовий договір, затверджений уповноваженим органом.

Щодо істотних умов, то серед них вважаються:

 • предмет;

 • термін;

 • інформація про земельні ділянки;

 • порядок та умови діяльності такої компанії на території індустріального парку (користування інженерно-транспортною інфраструктурою, земельною ділянкою);

 • процедура та умови залучення учасників індустріального парку;

 • порядок звітування перед ініціатором.


Рішення про створення, концепції та бізнес-план парку є частинами всього договору. Після укладення договору ініціатор повинен протягом трьох днів повідомити уповноважений орган про проведення такої дії та набуття юридичною особою статусу керуючої компанії.

Умови договору про здійснення господарської діяльності в рамках ІП - дві сторони: керуюча компанія та підприємство (майбутній учасник індустріального парку). Типової форми договору не існує, проте передбачено ЗУ «Про індустріальні парки» важливі умови, а саме:

 • види діяльності;

 • преференції для працівників-громадян України;

 • термін дії;

 • порядок покращення об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури;

 • права та обов'язки сторін;

 • відповідальність сторін;

 • процедура вирішення спору між ними;

 • фінансові питання та інвестиційні зобов'язання майбутнього учасника;

 • умови продовження та припинення цього договору.

Юридичний супровід роботи індустріального парку в Україні

Окрім питань створення та організації роботи індустріального парку також виникає потреба у комплексному супроводі його безперешкодної роботи.

Наприклад, керуюча компанія має кожні пів року надавати ініціатору створення парку звіти про його функціонування, які подаються уповноваженому органу. Відсутність двох звітів поспіль може призвести до виключення парку з реєстру.

Створення індустріальних парків, технопарків, сертифікація індустріального парку - це може бути простим процесом, якщо доручити його професіоналам.

Наша компанія пропонує вам комплексне обслуговування подальшої роботи індустріального парку, включаючи податкове консультування, консультації фахівців в інших галузях права, допомогу у вирішенні спорів та ін.

Якщо Ви хочете зареєструвати індустріальний парк в Україні просто та безпечно – телефонуйте нам!

Наші публікації по цій тематиці

Наша команда