Медичне право

Медичне і фармацевтичне право

Основними напрямами діяльності, що реалізуються в рамках даної практики є юридичний супровід медичної практики, косметологічних послуг, діяльності, що пов’язана з виробами медичного призначення і медтехнікою, іншими суміжними видами діяльності, захистом прав споживачів.

Наші юристи надають консультації, а також забезпечують повсякденну діяльність як приватних медичних кабінетів фізичних осіб, медичних та діагностичних центрів, так і закладів, які перебувають в державній чи комунальній власності і включають місцеві, районні та обласні лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги, клініки, поліклініки, спеціалізовані санаторії, медико-санітарні частини та пункти охорони здоров’я на підприємствах, тощо.

Іншою важливою категорією наших клієнтів є виробники та дистриб’ютори медтехніки та виробів медичного призначення.

За багато років успішної роботи на юридичному ринку України, Юридична компанія “Правова допомога” виділила медичну галузь в окрему практику компанії, юристи якої володіють високим рівнем компетентності та професіоналізму в сфері медичного права.

Глобалізаційні процеси в сучасному світі зумовлюють зближення ринків різних держав, результатом якого стають звернення не тільки національних, але і зарубіжних компаній, що тільки виходять на український ринок і потребують консультування, розробки бізнес планів та стратегій, отримання дозвільних документів та повсякденного супроводу їх діяльності.  

Для надання максимально якісних послуг та вичерпних консультацій до роботи з клієнтами даної практики залучаються юристи інших напрямків – податкового, корпоративного, трудового, фармацевтичного, права інтелектуально власності, інших.

Для закладів охорони здоров’я та медичних кабінетів ФОП

Наша компанія може надати юридичну допомогу на будь-якому етапі створення чи функціонування медичного закладу.

Так, наші фахівці надають письмові та усні консультації з приводу вимог медичного та трудового законодавства щодо здійснення медичної практики юридичними особами та ФОП.

Юристи практики корпоративного права допоможуть визначитись з оптимальною формою для ведення медичного бізнесу, розробити статут та зареєструвати ТОВ чи інший вид юридичної особи для створення медичного, діагностичного центр, тощо.

На сучасному етапі адаптації українського медичного законодавства та структури системи охорони здоров’я до європейських стандартів, державні та комунальні заклади охорони здоров’я часто підлягають реорганізації. Наприклад, за останній рік яскраво проявилася тенденція реорганізації лікарень та інших медичних закладів в центри первинної медико-санітарної допомоги. Наша компанія надає юридичні послуги по супроводу процедури реорганізації.

В рамках даної практики наші клієнти отримують консультації з приводу оптимальних форм оподаткування для юридичних осіб та лікарів, що практикують як ФОП. У тих випадках, коли клієнт самостійно зареєстрував свою компанію, а система оподаткування не в повній мірі підходить під його діяльність, ми допоможемо змінити систему оподаткування.

Ключовим і, можливо, найскладнішим етапом на шляху створення закладу охорони стає отримання ліцензії на медичну практику. Спеціалісти ліцензійного відділу нашої юридичної компанії мають багаторічний досвід отримання медичних ліцензій, як для поширених спеціальностей (стоматологія, офтальмологія, неврологія,акушерство та гінекологія, урологія, ультразвукова діагностика, тощо), так і для відносно нечастих (онкологія, нейрохірургія).

Наші юристи допомагають не тільки заповнити відомості для подачі в МОЗ України, а й привести діяльність закладу у відповідність з ліцензійними умовами провадження медичної практики, розробити положення про медичний заклад, штатний розпис, посадові інструкції, інші внутрішні документи. Ми надаємо клієнтам повний перелік чинних нормативно-правових документів та статистичних форм, які повинні бути наявні у медзакладу для здійснення медичної практики.

Знаходження органу ліцензування (МОЗ України) в Києві, дає змогу нашій юридичній компанії максимально швидко подавати документи і здійснювати моніторинг рішень ліцензійної комісії та готовності бланків медичної ліцензії. Таким чином, Клієнти, що знаходяться на значній відстані від Києва, в Харківській, Одеській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та інших областях мають змогу доручити увесь процес отримання ліцензії нашим юристам шляхом надання довіреності на представництво інтересів.

Оскільки охорона здоров’я є сферою, яка знаходиться під особливим наглядом з боку держави, окремим напрямком нашої діяльності в рамках практики медичного права є допомога в проходженні планових та позапланових перевірок МОЗ та інших контролюючих органів. Особлива увага до даного питання зумовлена тим, що негативні результати перевірок можуть стати причиною накладення адміністративних штрафів та анулювання ліцензії на медичну практику, що в свою чергу на тривалий час унеможливить діяльність підприємства, спричинить репутаційні та фінансові втрати.

І навіть у випадку, коли контролюючим органом прийнято рішення про анулювання ліцензії на медичну практику, наші юристи можуть запропонувати процедуру адміністративного чи судового оскарження рішень такого роду. Ефективність таких контрзасобів залежить від багатьох факторів, в тому числі моменту звернення за юридичною допомогою, вагомості підстав для анулювання, проте в нашої юридичної фірми є успішний досвід скасування рішення про анулювання ліцензії навіть в найскладніших ситуаціях, як в адміністративному, так і в судовому порядку.

Серед інших послуг ліцензіатам, а саме юридичним особам – закладам охорони здоров’я, значну долю складає допомога в проходженні акредитації. Ми надаємо юридичні послуги щодо проходження акредитаційних процедур як нашим постійним Клієнтам, яким ми допомогли отримати ліцензію на медпрактику, так і абсолютно новим, що потребують отримати акредитаційний сертифікат з певною категорією. Наші послуги включають як підготовку документів для акредитації, так і супровід їх розгляду.

Додатково, в залежності від потреб Клієнта ми можемо допомагати з отриманням висновку санітарно-епідеміологічної експертизи (висновок СЕС) щодо відповідності приміщень кабінетів лікарів чи медичних центрів, інших закладів охорони здоров’я. Даний документ є ключовим для отримання ліцензії на медичну діяльність, оскільки він подається не в формі відомостей, а як нотаріальна копія оригіналу бланку висновку. В залежності від регіону знаходження приміщення ми можемо надавати або консультаційні послуги, або здійснювати повний супровід отримання висновку санстанції.

Для виробників та дистриб’юторів виробів медичного призначення

Чинне законодавство України передбачає необхідність здійснення реєстрації медтехніки та виробів медичного призначення, що виготовлені як в Україні так і в зарубіжних державах. Юристи практики медичного права нашої компанії здійснюють повний супровід реєстраційних дій, що включає підготовку всіх необхідних документів, розробку технічних умов (ТУ), іншої технічної документації, отримання висновку санстанції на даний вид об’єктів санітарно-епідеміологічної експертизи, організацію проведення технічної, доклінічної та клінічної експертиз, супровід розгляду заявки органом реєстрації.

Вирішення спорів та судові процеси в медичній сфері

В рамках медичного права нашим юристам доводиться стикатися з порушеними правами медичних закладів, їх персоналу чи пацієнтів. В нашій практиці наявна значна кількість успішно вирішених трудових та інших спорів між мед закладами і їх працівниками, а також між мед закладами та пацієнтами, які в наслідок медичної помилки чи інших, не залежних від лікарів, причин зазнали шкоди здоров’ю чи моральної шкоди. В даних спорах ми представляли як одну, так і іншу сторони, що з часом дозволило виробити чітку правову позицію, яка дає змогу максимально швидко вирішити спір з мінімальними затратами з боку Клієнта.

Значна кількість навіть не доходять до суду, а вирішуються на досудовій стадії, шляхом здійснення медіації, яка дає змогу укласти мирову угоду.

Якщо ж досудові методи не дають результату, юристи нашої судової практики представляють Клієнта в загальних судах різних інстанцій. 

Що ми робимо

Наші публікації з цієї тематики
Всі пов'язані публікації
Наш досвід
Наша команда
Замовити послугу
Відгуки наших клієнтів
Директор Соколова С.О. , ТОВ “Компанія” Ніка-С”
Оперативність роботи ваших юристів дозволила нам продовжити роботу без перерв на отримання нової ліцензії. Це дало змогу уникнути фінансових втрат і продовжити надавати якісні стоматологічні послуги нашим клієнтам
Директор Михайло Богданович Гаврилишин, Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги
... можемо впевнено рекомендувати юристів ЮК "Правова допомога" як надійних партнерів в питаннях ліцензування та інших процедур Міністерства охорони здоров’я України.
Президент АСБУ Тедеєв Е.С., Асоціація спортивної боротьби України
Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує колективу юридичної компанії "Правова допомога" за взаємовигідне співробітництво...
Всі відгуки
Дод. меню
Досвід Публікації Відгуки Проекти