Як отримати ліцензію на університет в Україні?

Вартість послуг:

від 2000 USD
Ліцензія школа
від 90000 USD
Ліцензія ВНЗ
від 300 USD
Consultation
Ліцензія на освітню діяльність
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Університети в Україні відкриваються далеко не щодня. Проте все ж періодично з'являються охочі зробити свій внесок в розвиток вищої освіти. І тут вони стикаються зі зворотною стороною того, що це доволі рідкісна процедура і тому не всі юристи мають реальну практику. 

Та ми маємо позитивний досвід з відкриття закладів освіти в Україні, в тому числі й університету. Ми не лише сприяємо ліцензуванню, а й після успішного отримання ліцензії готові надавати комплексний юридичний, бухгалтерський та кадровий консалтинг на всіх етапах створення та розвитку навчального закладу. Багато наших Клієнтів вже скористалися послугою отримання освітньої ліцензії та відповідного юридичного супроводу. Саме тому, керуючись досвідом, готові поділитися важливою інформацію та розповісти про наявні вимоги до такого типу закладу.

Які встановлено вимоги до університету в Україні?

Приватний університет – це завжди юридична особа зі своїм статутом. До статуту є певний перелік вимог як гласних, так і негласних. Зокрема, до негласних відноситься виключна освітня діяльність, хоча ліцумовами це не передбачено. Також немає вимог до організаційно-правової форми юридичної особи, на яку отримуватиметься ліцензія і яка, власне, й буде університетом. Відсутні вимоги й до мінімального розміру статутного капіталу. Хоча логічно, що краще його не робити 100 гривень. Це, швидше, репутаційний момент. А також це може вплинути у разі необхідності отримання кредитів тощо. 

Кадрові вимоги до університету

Як кажуть – кадри вирішують все. І у випадку з закладами вищої освіти це цілком справедливо. Відповідно до ліцензійних умов, заклад освіти має бути забезпечений науково-педагогічними, педагогічними та/або науковими працівниками, які необхідні для реалізації освітньої програми. Тобто все впирається ні в що інше, як в освітню програму. 

Яка має бути частка працівників, котрі мають науковий ступінь та/або вчене звання і працюють у даному закладі за основним місцем роботи? Вона повинна складати не менше 50% на відповідному рівні вищої освіти або за відповідною освітньою програмою.

З даних працівників частка осіб, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, повинна становити: 

 • не менше 10 відсотків, якщо ви збираєтесь готувати другий рівень вищої освіти (випускати магістрів; зараз до них прирівняли й спеціалістів);
 • якщо збираєтесь готувати докторів філософії (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти, аспірантура), то має бути не менше двох докторів наук. 

Що таке доктор філософії й до чого тут філософія? У багатьох державах світу цей термін вживається до особи, яка виконала науково-академічне дослідження, захистила та опублікувала його у рецензованих виданнях. А якщо ще простіше – то це ніщо інше, як кандидат наук. Термін “кандидат наук” тягнувся ще з радянських часів і діяв аж до 31.12.2020 року. Але потім його замінили на більш загальноприйнятий у сучасному світі. Як бачимо, філософія як така там ні до чого. Цей термін застосовується до наукового працівника будь-якої галузі. 

Кількість працівників в університеті

Заклад повинен мати не менше трьох науково-педагогічних працівників з відповідною до освітньої програми кваліфікацією, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і працюють у даному закладі за основним місцем роботи.

Це далеко не вичерпний перелік вимог до кадрів. Вимоги мають свої особливості в залежності від спеціальностей. Серед інших вимог – науково-педагогічні працівники повинні мати досягнення у професійній діяльності, такі як:

 • наявність не менше як п’ять публікацій у фахових виданнях України;
 • наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, або не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії;
 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня.

Та ще ряд інших. 

Технологічні вимоги до університету для отримання ліцензії

Технологічні вимоги можна розділити на кілька категорій:

 1. Приміщення. Мінімальна площа – 2 000 квадратних метрів. Це мінімум. Якщо у вас його немає, то немає про що й говорити. А взагалі, розрахунок площі рахується як 2,4 квадрата на студента, з урахуванням не більше трьох змін. 
 2. Матеріально.-технічна база. Заклад повинен бути забезпечений навчальними аудиторіями, лабораторіями, майстернями, спортзалами та спортмайданчиками/стадіоном в обсязі, який є необхідним для виконання освітньої програми та навчальних планів. А також має бути в наявності: медпункт, бібліотека з читальним залом, актовий або концертний зал, пункт харчування. 

Не менше 25% навчальних аудиторій має бути забезпечено мультимедійним обладнанням. Комп’ютерна техніка допускається зі строком експлуатації не більше ніж вісім років. 

Освітня програма/програми по спеціальностях

Освітня програма – це комплекс спланованих освітніх компонентів для досягнення студентами результатів навчання. Освітня програма університету повинна містити:

 • обсяг кредитів ЄКТС (Європейська кредитно трансферна-накопичувальна система), необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;
 • перелік компетентностей випускника;
 • форми атестації здобувачів освіти;
 • вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги професійних стандартів (у разі їхньої наявності).

Це був стислий огляд того, до чого мають бути готовими засновники “вишу”. Як показує практика, підготовчі роботи з підбору та підготовки приміщень, погодження освітніх програм можуть тривати достатньо довго – близько року. 

Але якщо ви твердо вирішили, що вам це потрібно – крокуйте до вашої мети. А ми вам у цьому з радістю допоможемо, зробимо цей шлях максимально коротким та комфортним! Ми допомагаємо отримати ліцензію на освітню діяльність швидко, беремо весь процес на себе.

Вартість освітньої ліцензії для університету тут.

Також може бути цікавим для вас:

Норми та вартість відкриття приватного дитячого садка в Україні

Як отримати ліцензію для школи в Києві? Чи змінилися вимоги під час війни?

Дата публікації: 13/07/2023
Марина Лосенко

Про автора

Ім'я: Марина Лосенко

Посада: Юрист

Освіта: Національний авіаційний університет

Знання мов: російська, українська

Електронна пошта: [email protected]

Написати автору

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Наші інші автори

Кузава Власта
Молодший юрист
Іванна Стефанчишена
Помічник юриста