Які вимоги ставляться до керівника підрозділу інкасації юридичної особи при отриманні ліцензії на інкасаторські послуги?

24 грудня 2015 року  була  затверджена Постанова Правління Національного банку України № 926, яка встановлює загальний порядок та умови видачі Національним банком України (далі – Нац. банк) юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг інкасації.

Однак, слід зазначити, що наразі досить мало приватних компаній, яким вдалося отримати ліцензію на інкасаторські послуги. В першу чергу це пов’язано з достатньо складною процедурою видачі ліцензії, та не менш серйозними умовами, які ставляться до здобувачів ліцензії. І це не зважаючи на вагоме фінансове забезпечення, яке необхідне для утримання підрозділу інкасації.

Серед інших вимог, юридична особа для надання банкам інкасаторських послуг має створити підрозділ, який має бути укомплектований відповідними кадрами (працівники повинні мати певну кваліфікацію, пройти навчання та успішно скласти  заліки за фахом).

В даній статті будуть розглянуті вимоги, які ставляться безпосередньо до керівника  підрозділу інкасації юридичної особи.

Відповідно до вищевказаної Постанови юридична особа крім інших документів, має подати до Нац. Банку засвідчену копію наказу про створення підрозділу послуг з інкасації та копії документів, що засвідчують наявність необхідної підготовки (перепідготовки, навчання) персоналу цього підрозділу у відповідних навчальних закладах.

Окрім власне Постанови Нац. Банку № 926 від 24.12.2015 р. порядок створення та діяльності підрозділу інкасації регулює Постанова Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29, якою затверджено Інструкцію з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні.

Так, відповідно до Постанови Нац. Банку № 926 від 24.12.2015 р. (п.п. 19, п. 10), юридична особа для отримання ліцензії на інкасаторські послуги подає до Нац. Банку біографічні відомості про керівника підрозділу інкасації та документи, які підтверджують наявність у керівника підрозділу інкасації:

 • повної вищої юридичної або економічної освіти та досвіду роботи від  трьох років на керівних посадах правоохоронних органів, (військових формувань та підготовки з питань організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, підрозділів воєнізованої охорони, що підтверджує відповідний сертифікат) або повної вищої освіти та стажу роботи від двох років на керівних посадах у сфері інкасації та перевезення готівки або банківської безпеки;
 • довідки від Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячної давності на дату подання документів) про те, що у керівника підрозділу інкасації не було притягнень до кримінальної відповідальності;

При призначенні особи на посаду керівника підрозділу інкасації, необхідно щоб особа яка призначається відповідала наступним критеріям:

 1. Повна вища освіта (без визначеної спеціалізації) з одночасним стажем роботи від двох років на керівних посадах у сфері банківської безпеки (керівник служби безпеки банку) або у сфері інкасації та перевезення готівки (керівник підрозділу інкасації банку). Стаж роботи підтверджується записами в трудовій книжці.  
 2. Повна вища економічна або юридична освіта, а також стаж роботи від трьох років на керівних посадах правоохоронних органів, підрозділів воєнізованої охорони, військових формувань (стаж роботи підтверджується записами в трудовій книжці) або підрозділу підготовки з питань організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (підтверджується відповідним сертифікатом).  

У свою чергу, до правоохоронних органів відносяться:

 • органи прокуратури,
 • внутрішніх справ,
 • органи державної податкової служби (податкова міліція),  
 • Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,
 • митні органи,
 • органи державної контрольно-ревізійної служби,
 • органи охорони державного кордону,
 • слідчі ізолятори,
 • органи і установи виконання покарань,
 • служби безпеки,
 • державної лісової охорони,
 • рибоохорони,
 • інші органи, які здійснюють правоохоронні або правозастосовні функції.

Висновки

Таким чином, перед отриманням ліцензії на інкасаторські послуги, необхідно мати особу, яка відповідатиме поставленим ліцвимогам.

Адже це є однією з найголовніших вимог, яку зобов’язаний забезпечити здобувач ліцензії. Без цієї вимоги неможливо буде отримати ліцензію на інкасаторські послуги, навіть якщо всі інші вимоги будуть виконані. А так як сьогодні не кожен банк в Україні має підрозділ інкасації у своїй структурі, то й осіб зі стажем керівника  даного підрозділу не так багато.

Бажаєте дізнатися більше про ліцензію на інкасаторські послуги? Звертайтесь за номером: 0 800 330 967

Дата публікації: 24/01/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: