Ліцензування медпунктів на підприємствах і медичних оглядів водіїв в Україні

Вартість послуг:

від 18 000 грн
1-3 спеціальності
від 18 000 грн
Внесення змін
від 26 000 грн
Понад 3 спеціальності
Ліцензія на медичну практику
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Нова редакція ліцензійних умов господарської діяльності з медичної практики, яка вступила в силу 22.04.2016 року містить цілий ряд позитивних змін для ліцензіатів в порівнянні зі старим регулювання. Серед іншого зміни торкнулись і процедури відкриття медпунктів на підприємствах та організаціях, а також проведення передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв.

Насправді, більш доречно було б назвати такі положення не змінами, а нововведеннями, оскільки в старих ліцумовах окремо не регламентувалась процедура відкриття медичних пунктів. Відповідні положення потрібно було шукати в цілому ряді нормативних актів, що в багатьох випадках призводило до незаконної, чи частіше напівзаконної роботи медичних працівників на підприємствах.

Загальні форми організації медичної допомоги на підприємствах

На сьогодні можна вести мову про відносно конкретну процедуру ліцензування в частині забезпечення медичною допомогою працівників підприємств, установ та організацій, а також вихованців (учнів, студентів) шкіл, професійно-технічних закладів та ВНЗ.

Згідно п. 18 чинних ліцензійних умов медична допомога вищевказаним категоріям осіб, серед іншого, надається шляхом:

  • укладення відповідних договорів між підприємствами та вже ліцензованими закладами охорони здоров’я амбулаторно-поліклінічного профілю, згідно яких останні надаватимуть медичну допомогу через свої відокремлені структурні підрозділи (в т.ч. на матеріально-технічній базі підприємства-замовника);
  • відкриття медичного кабінету фізичною особою-підприємцем з ліцензією на території підприємства (як і в попередньому варіанті надання допомоги оформлюється через договірні відносини між суб’єктами господарювання);

Альтернативно, якщо ресурси підприємства дозволяють, можливим є відкриття закладу охорони здоров’я в формі пункту охорони здоров’я (здоровпункту), медико-санітарної частини чи навіть медичного центру. Так як дані форми надання медичної допомоги вважаються закладами охорони здоров’я, їх відкриття буде дещо складнішим. В той же час вони зможуть надавати медичну допомогу як вузького, так і широкого профілю.

Відкриття медичного кабінету без створення закладу охорони здоров’я

В контексті надання медичних послуг на підприємствах, особливо цікавим видається третій абзац п.18 нових ліцензійних умов, який передбачає принципово новий варіант організації медичної допомоги працівникам та учням/студентам/водіям. Його суть полягає у відкритті так званого медичного кабінету без створення закладу охорони здоров’я. На практиці це означає, що ліцензія видається безпосередньо на саме підприємство/ навчальний заклад, з яким у трудових відносинах перебуває відповідний медичний персонал. Функціонує такий кабінет на підставі відповідного положення.

Слід наголосити, що в даному випадку допомога може надаватись виключно працівникам/учням/студентам підприємства/навчального закладу і підряд по такій ліцензії не буде можливим. Стороннім особам допомога може надаватись лише при невідкладних станах.

Введення поняття медичного кабінету дозволяє підприємству бути незалежним від зовнішніх підрядників, які можуть відмовитись продовжувати договір, змінювати його ціну, змінювати адресу здійснення господарської діяльності тощо.

Передрейсовий та післярейсовий медичний огляд в нових ліцензійних умовах

Як вже зазначалось вище зміни ліцензійних умов торкнулись і проведення медичних оглядів водіїв перед рейсом та після рейсу. В даному випадку слід розглядати як ліцензійні умови зайняття медичною практикою, так і ліцензійні умови з перевезень пасажирів та водіїв.

Так, перші передбачають процедуру ліцензування діяльності працівників по передрейсовому та післярейсовому огляду, яка аналогічна загальним формам організації медичної допомоги на підприємствах та відкриттю медичного кабінету без створення закладу охорони здоров’я.

З іншої сторони ліцензійні умови, якими регулюється надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів передбачають, що, особи, які проводять щозмінні медичні огляди водіїв повинні мати кваліфікацію:

  • лікаря лікувального профілю (очевидно, що будь-якої лікувальної спеціальності);
  • молодшого спеціаліста з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа» (сестра медична) або «лікувальна справа» (фельдшер).

В той же час такі працівники можуть бути:

  • в трудових відносинах з суб’єктом господарювання (медичний кабінет чи заклад охорони здоров’я відкривається самим підприємством);
  • персоналом іншого суб’єкта господарювання (підрядника), який має відповідну ліцензію на медичну практику;
  • бути самозайнятими (ліцензія на медичну практику отримана підрядником-ФОПом).

Як бачимо ліцензійні умови медичної практики та перевезень пасажирів і вантажів не суперечать одне одному, а навіть доповнюють. Саме тому на сьогодні можна зробити однозначний висновок, що незалежно від форм організації перед рейсового та після рейсового медичних оглядів, така діяльність підлягає ліцензуванню як медична практика.

В той же час варто відмітити, що в планах уряду було скасування вимоги щодо необхідності проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, проте на сьогоднішній день такі плани досі не реалізовані.

Підсумовуючи, слід сказати, що на даний час будь-яка медична допомога чи медичне обслуговування працівників підприємств, установ та організацій та учнів і студентів навчальних закладів будь-якої форми власності підлягає ліцензуванню. Обійти таку вимогу можна тільки уклавши відповідні договори зі сторонніми підприємствами чи підприємцями, які у встановленому порядку отримали медичну ліцензію. Це правило стосується і щозмінних медичних оглядів водіїв.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:


Дата публікації: 29/08/2017

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: