Органи управління ТОВ: функції та відповідальність

Успішність будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) залежить від ефективного управління, яке забезпечує стабільність, розвиток і досягнення поставлених цілей. І тут, у прийнятті стратегічних рішень та забезпеченні функціонування компанії, важливу роль відіграють органи управління компанії.

ТОВ базується на чітко визначених структурах та ролях органів управління, які, взаємодіючи, спільно забезпечують ефективне функціонування компанії. Але  необхідно розуміти:

 • Як кожен орган взаємодіє та як виконує свої функції для досягнення спільних цілей? 
 • Які взагалі основні ролі та обов'язки органів управління Товариства? 
 • Як оптимізувати внутрішні управлінські процеси та налагодити роботу?

У цій статті ми розкажемо як налагодити керування компанією та забезпечити її успішну діяльність. Адже ми понад 10 років надаємо супровід ТОВ, і як ніхто знаємо, які обов'язки лягають на плечі учасників, як розробити ефективну та надійну структуру компанії. І, що важливо – ми надаємо не лише повну юридичну підтримку, а візьмемо на себе податкову оптимізацію, кадрові питання та інші організаційні аспекти. 

Цікаво: Які документи потрібні для реєстрації ТОВ в Україні?

Структура органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю

Структура органів включає:

 1. Загальні збори учасників, які є найвищим органом управління, що приймає основні рішення, зокрема такі як зміни у статуті, затвердження фінансових звітів, обрання керівних органів (правління, директора тощо) та їх звільнення, встановлення загальних принципів та стратегій діяльності компанії тощо.
 2. Наглядова рада, що здійснює управління діяльністю ТОВ та виконання рішень, ухвалених загальними зборами.
 3. Керівник (директор, генеральний директор) – виконавчий орган, відповідальний за керівництво компанією, а саме реалізацію стратегічних планів, затверджених загальними зборами та правлінням, нагляд за повсякденною діяльністю, виконанням рішень та контроль над виконанням завдань.

Ефективне управління є невіднятною частиною успішної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю. Воно визначає напрямок, швидкість та стійкість розвитку компанії. 

Тож до функцій органів управління ТОВ включаємо:

 1. Прийняття стратегічних рішень: Органи управління визначають стратегію розвитку компанії, плани й цілі на короткий та довгостроковий період.
 2. Керівництво діяльністю: Вони здійснюють контроль та керують щоденною діяльністю компанії відповідно до встановлених методів і завдань.
 3. Забезпечення законності: Органи управління зобов'язані діяти в межах закону та статутних вимог, додержуючись вимог корпоративного законодавства.

Цікаво: Навіщо потрібен номінальний директор при реєстрації ТОВ іноземцем в Україні?

Відповідальність учасників ТОВ при прийнятті важливих рішень

Для прийняття важливих для подальшої успішної діяльності ТОВ рішень, учасники та керівництво мають дотримуватися визначених процедур та брати на себе відповідальність за прийняті рішення. Це необхідно для забезпечення діяльності компанії в рамках закону та уникнення можливих правових ризиків.

Зокрема, учасники ТОВ зазвичай несуть фінансову відповідальність, яка обмежена  внесеними кожним з них вкладів до статутного капіталу компанії. Це означає, що їх відповідальність обмежена сумою, яку вони внесли при створенні компанії. Також вони зобов'язані дотримуватись вимог статуту компанії та чинного законодавства, яке регулює діяльність ТОВ.

Щодо ризиків для учасників ТОВ, то у випадку банкрутства чи не успішної діяльності, учасники можуть втратити свій внесок до статутного капіталу компанії.

Саме з метою уникнення таких неприємних та ризикових ситуацій, ми рекомендуємо заручитися підтримкою наших юристів. Адже завчасна компетентна правова оцінка та кваліфікований супровід під час діяльності компанії забезпечують додержання законодавства, упередять ризики та допоможуть у вирішенні складних ситуацій, що виникають у процесі управління компанією.

Цікаво: Зміна керівника (директора)

Механізми контролю за органами управління та вимоги до звітності перед учасниками ТОВ

Управління Товариством з обмеженою відповідальністю вимагає не лише ефективного організаційного підходу, а й системи контролю, що забезпечує відкритість в діяльності компанії. Учасники ТОВ здійснюють контроль через збори, в ході яких приймаються стратегічні рішення та обираються члени органів управління. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється у порядку, встановленому статутом та законом.

Щодо вимог до звітності, то вони охоплюють різні аспекти, такі як:

 • фінансові звіти; 
 • звіти про ділову активність; 
 • аудиторські висновки тощо. 

Вся ця інформація дозволяє учасникам зробити об'єктивні рішення та контролювати діяльність компанії.

Юридична підтримка ТОВ: чому це важливо?

Отже, обговорення юридичних аспектів, пов'язаних із управлінням Товариством з обмеженою відповідальністю, вимагає відповідального підходу та необхідності юридичної підтримки.

В якості вашого юридичного партнера ми гарантуємо надання повноцінного спектра юридичної допомоги для вашого ТОВ, який включає:

 1. Аналіз ризиків. Кваліфіковані юристи проведуть компетентний аналіз можливих ризиків, пов'язаних із конкретними рішеннями вашої компанії. Це дозволяє уникнути непередбачуваних проблем та забезпечує прозорість у вирішенні юридичних питань, запобігаючи серйозним фінансовим труднощам.
 2. Відповідність законодавству. Ми гарантуємо, що дії та рішення вашого ТОВ будуть прийняті відповідно чинному законодавству. Наші спеціалісти уважно слідкують за змінами в законодавстві та попередять вас стосовно їх впливу на ваш бізнес.
 3. Розробка стратегій та документації. Наш підхід спрямований на впровадження стратегій та створення документів для мінімізації юридичних ризиків. Це визначальний аспект нашої юридичної підтримки, спрямований на забезпечення стійкості та надійності діяльності вашого ТОВ.

Перед тим як приймати будь-які рішення, пов'язані з подальшою діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), такі як внесення змін до статуту, збільшення або зменшення статутного капіталу, виплати дивідендів, обмеження у виплаті, виділ товариства, злиття, припинення діяльності та інші, рекомендується отримати правовий висновок стосовно можливих ризиків та наслідків. Тільки в такий спосіб керівництво може забезпечити себе надійним захистом і впевненістю, яка поширюється не лише на них особисто, але й на всю компанію.

Звертайтеся до нас вже зараз, щоб отримати своєчасну консультацію та забезпечення успішної діяльності компанії в рамках закону.

Більше про нашу послугу з реєстрації ТОВ тут.

Дата публікації: 07/12/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: