Права та обов'язки членів Громадської організації

Вартість послуг:

від 16500 грн
Реєстрація громадської організації
від 30000 грн
Реєстрація громадської спілки
від 36000 грн
Іноземні учасники
Реєстрація громадської організації
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Наша команда спеціалізується на реєстрації громадських організацій будь-якого виду. Наш досвід показує, що навіть щодо питання учасників ГО може виникати безліч складних питань:

 • Що робити, якщо учасником хоче стати іноземна особа?
 • Як створити ефективні механізми роботи громадської організації?
 • Як правильно виключити члена громадської організації?
 • Що робити, якщо у документах ГО чи в реєстрі виявили помилку? 
 • Як використовувати кошти ГО, щоб не втратити статус неприбутковості?   

Наше завдання – знайти відповідь саме для вашого питання, а після – втілити знайдене рішення в життя. Ми працюємо з громадськими організаціями вже понад 10 років. Надаємо супровід не тільки юридичний, але й бухгалтерський. Тож знайдемо рішення гарантовано.

Громадська організація створюється фізичними особами, які можуть бути громадянами України, іноземцями та особами без громадянства. Після реєстрації громадської організації засновники автоматично набувають статусу члена громадської організації.

Громадські організації можуть бути також молодіжними або дитячими. В цьому випадку вік членів молодіжної або дитячої громадської організації може бути 14 років. Щодо особливостей роботи молодіжних та дитячих громадських організацій ми надамо більш детальну інформацію в інших наших матеріалах.

Для реєстрації громадської організації потрібно як мінімум 2-і повнолітні та  дієздатні фізичні особи, які будуть її засновниками. Для створення громадської спілки потрібні як мінімум дві юридичні особи-засновники. На практиці, ми пропонуємо нашим клієнтам починати з невеликої кількості членів громадської організації – від 2-х до 5-ти осіб. Пізніше кількість членів може бути збільшена шляхом приймання в члени. На сьогодні, відомості про членів громадської організації не відображаються в публічному доступі в реєстрі юридичних осіб. 

Головна функція засновників громадської організації – створити громадську організацію, підписавши для цього і подавши для реєстрації необхідний пакет документів. Після реєстрації громадської організації, засновники стають членами громадської організації.

Цікаво: Вимоги до Статуту громадської організації в Україні

Членство в громадській організації права та обов'язки

Кожен член громадської організації має один голос на загальних зборах.  Процедура голосування відкрита. Рішення приймаються більшістю від присутніх, крім деяких питань, що стосуються зміни статуту чи припинення організації. Статутом організації може бути передбачено інший кворум. 

Наприклад, якщо членів організації буде багато, і керівництво переживає про можливість об’єднання членів для звільнення керівника – можна встановити інший кворум для такого рішення.

Члени Громадської організації  мають право голосу і можуть впливати на діяльність громадської організації, вимагати звітування виконавчих органів тощо. Тому, кількість членів та їх реальна робота чи залучення, вкрай важливо для ГО. Наша порада – не надавати членство будь-кому, оскільки велику кількість членів важко контролювати і можуть виникнути проблеми з зібранням такої кількості членів. Наприклад, в нас була Громадська спілка, склад якої понад 2000 членів. Для того, щоб зібрати Загальні збори та прийняти рішення щодо зміни статуту, довелось витратити багато часу на організацію. З іншої сторони, якщо у вас до 10 членів, які приймають рішення, або створені додаткові органи для цього, вести політику організації буде набагато легше.  

Членом громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років і перебувають в Україні на законних підставах. Членство в громадській організації є добровільне, відповідно ніхто не може змушувати набувати членства в громадській організації. Членом громадської організації можна стати двома способами:

 • автоматично набути статусу члена громадської організації після реєстрації, якщо особи є засновниками;
 • членство в громадській організації можна набути за заявою та відповідним рішенням органу управління. 

Члени громадської організації не відображаються в реєстрі юридичних осіб, відповідно, кількість членів є внутрішнім питанням роботи громадської організації. Зазвичай, громадські організації ведуть певний список та реєстр членів та актуалізують їх дані. Реєстр членів є важливим документом, оскільки дозволяє ефективно повідомляти членів про чергові або позачергові загальні збори членів громадської організації.

Членство в громадській організації може припинитись у зв’язку з добровільним виходом з членства, виключення члена або у разі його смерті. Однак, потрібно розуміти, що члени громадської організації мають право голосу на Загальних зборах, відповідно можуть впливати на роботу організації. 

На практиці, бувають випадки, коли певна кількість членів може зібратись і змінити Голову громадської організації або виключити когось з членів.  

Для того, щоб таких ситуацій не траплялось, нашим клієнтам ми радимо:

 • дуже обережно приймати в члени інших людей, особливо тих, які не будуть вносити жодного вкладу в діяльність організації; 
 • мати необхідні «запобіжники» , які унеможливлюють вплив певної групи на діяльність громадської організації; 
 • мати можливість виключення члена зі складу членів Громадської організації.

Саме такі поради ми надали, і зрештою, втілили в статуті нашого клієнта, яка дуже переживала, що її можуть змінити на посаді голови організації, як це було в неї з іншою громадською організацією. 

Члени громадської організації мають право:

 • Допомагати громадській організації реалізовувати її цілі та завдання. Для цього члени ГО можуть брати участь в заходах організації, вносити членські внески, пропагувати ідеї громадської організації. Наприклад, якщо громадська організація створюється з метою захисту екології та довкілля, члени такої організації часто залучаються до роботи організації.
 • Обирати органи управління та бути обраними в органи управління, а також брати участь в засіданні комісій, груп чи інших об’єднань всередині організації.
 • Оскаржувати рішення, дії або бездіяльність органів управління громадської організації.
 • Звертатись до органів управління громадської організації з ініціативами, проєктами, пропозиціями тощо.
 • На вільний доступ до інформації, що стосується громадської організації.
 • Інші права, які передбачені законодавством для засновників громадської організації. Тут потрібно визначити ці права в статуті організації.

Цікаво: Як назвати громадську організацію та зареєструвати її символіку в Україні?

Почесні члени та асоційовані члени громадської організації в Україні

Досить часто можна зустріти такі поняття як «почесний» член громадської організації, або «асоційований член» громадської організації. Зазвичай, громадські організаційні вводять посаду «почесний член» для підкреслення важливості особи або її вагомого внеску в розвиток громадської організації. Це дуже розповсюджене явище для громадських організацій спортивного спрямування, коли є практика деяких заслужених спортивних діячів додатково нагороджувати статусом «почесного члена».  

«Асоційовані члени» – це певний лайфхак, який ми використовуємо у випадку, коли громадська організація має необхідність залучити до своєї діяльності багато осіб, однак надавати членство всім особам досить ризиковано, оскільки такі особи можуть об’єднатись і отримати можливість впливу на прийняття рішень в громадській організації. 

Тому, було прийнято рішення і випробувано на практиці надавати статус «асоційованих» членів для осіб, які періодично або постійно залучаються до роботи в громадській організації. Вони не мають права голосу на Загальних зборах, але можуть відвідувати заходи, отримувати інформацію та мати інші права в громадській організації.

Головне, що потрібно пам’ятати – в статуті громадської організації має бути визначено чіткий порядок та процедура отримання такого членства і його позбавлення.

Якщо всередині вашої громадської організації виникає конфлікт, або певні члени саботують роботу громадської організації чи органів управління, потрібно мати ефективні важелі впливу на таких членів організації, в тому числі мати можливість їх виключення з громадської організації.  Процедура виключення зі складу громадської організації залежить від статуту. В деяких випадках, ми виключали члена рішенням Правління організації за несплату членських внесків, в іншому випадку довелось скликати Загальні збори для обговорення питання виключення.

В будь-якому разі, виключення члена зі складу громадської організації є складним процесом,  до якого потрібно залучати юриста, щоб не мати ризиків успішного оскарження рішення про виключення члена громадської організації  в судовому порядку. 

Як вийти з членства громадської організації України?

Будь-яка особа має право в будь-який момент вийти з членства в громадській організації. Для цього достатньо написати заяву на ім’я керівника або іншої, передбаченої статутом особи.

В Законі зазначено, що вихід з членства в громадській організації не потребує додаткових рішень і однієї заяви буде цілком достатньо. Однак на практиці при виході з членства, ми пропонуємо подумати про докази подання такої заяви, і подавати заяву під підпис керівника (іншої уповноваженої особи) або відправляти поштою.

Після виходу особи зі складу членів рекомендуємо оновити реєстр членів організації. Також, слід пам’ятати – якщо зі складу членів громадської організації виходить засновник, в реєстрі юридичних осіб все ж залишиться запис про засновника, хоч він вже не член організації. Тому, ми дуже рекомендуємо правильно оформити вихід із членства в громадській організації. 

Якщо особа не вийшла зі складу членів громадської організації, вона може не добросовісно використовувати її ім’я та ділову репутацію, вказуючи на членство в Громадській організації. В таких випадках може бути заподіяно шкоду самій організації. 

Важливий аспект стосується виходу зі складу членів керівника або заступника керівника громадської організації, оскільки їх членство припиняється з наступного дня за днем обрання нового керівника або заступника. 

Якщо ви плануєте створення громадської організації в Україні, ми можемо запропонувати вам:

 • Команду експертів, з досвідом створення та супроводу неприбуткових організацій (NGO) в Україні, в тому числі складних кейсів: іноземні організації, акредитації тощо. 
 • Наш досвід, завдяки якому ми запропонуємо шлях реєстрації та структурування ГО в Україні, якій підійде саме вам. 
 • Закрити повністю потреби організації роботи в Україні: бухгалтерський юридичний та кадровий супровід, всі види звітності, найм, порядок роботи з волонтерами та міграційні послуги. 
 • Комфорт співпраці: Чітка фіксація домовленостей та повнота інформації для вас на кожному етапі.

Вартість реєстрації ГО в Україні тут.

Вартість обслуговування та консультацій для ГО тут.

Дата публікації: 11/07/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: