Права та обов’язки охоронної компанії під час перевірки: на що варто звернути увагу?

21 листопада 2018 року Міністерство внутрішніх справ України видало наказ про затвердження річного плану проведення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік. Це означає, що протягом цього року будуть проведені планові перевірки компаній, які здійснюють охоронну діяльність.

Тож для цього варто знати свої права та обов’язки, що визначені в Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Зокрема, в статтях 10 та 11 зазначається, що охоронна компанія має право:

 • бути поінформованою про свої права та обов’язки;
 • вимагати від посадових осіб органу ліцензування дотримуватися законодавства;
 • перевіряти у них наявність службових посвідчень і направлень на проведення контролю;
 • бути присутньою під час перевірки та залучати третіх осіб під час здійснення таких заходів;
 • вимагати нерозголошення інформації, яка є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією охоронної компанії;
 • отримати та ознайомитися з актами державного контролю;
 • надати посадовим особам органу ліцензування пояснення, зауваження та заперечення до акта у письмовій формі;
 • отримати консультацію органу державного нагляду (контролю) для запобігання порушень під час проведення перевірки;
 • за наявності в охоронної компанії журналу реєстрації заходів контролю, вимагати у посадових осіб органу ліцензування вносити записи про проведення перевірки до її початку;
 • оскаржувати неправомірні дії посадових осіб та самих органів контролю (в передбаченому законодавством порядку).

В окремих випадках охоронна компанія може не допускати до перевірки посадових осіб органу державного контролю або вимагати її припинення.

Також під час перевірки охоронна компанія повинна виконувати низку обов’язків:

 1. якщо орган контролю дотримується всіх вимог законодавства, його потрібно допустити до перевірки;
 2. якщо орган контролю виявив порушення вимог законодавства, їх потрібно усунути;
 3. на вимогу посадових осіб органу контролю надавати документи, пояснення, необхідні довідки та інші відомості щодо питань, які виникають під час перевірки;
 4. за результатами її здійснення - отримати акт від органу нагляду.

Варто зазначити, що в останній день перевірки посадові особи органу ліцензування, які здійснювали заходи контролю, та охоронна компанія або уповноважена нею особа підписують два примірники акта, якщо інше не передбачене законом.

В такому акті визначається перелік питань, що перевірялися, та встановлений стан додержання охоронною компанією вимог ліц. умов, а також опис виявлених порушень (за їх наявності) з посиланням на відповідні вимоги законодавства.

Орган ліцензування на підставі акта протягом 5 днів після проведення перевірки, під час якої були виявлені порушення вимог законодавства, складає припис, розпорядження або інший розпорядчий документ щодо усунення таких порушень. Якщо охоронна компанія відмовляється отримати такий документ, його відправляють рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в органі ліцензування, проставляють відповідний вихідний номер і дату направлення.

Охоронна компанія має право оскаржити розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства у відповідному центральному органі виконавчої влади або в судовому порядку відповідно до законодавства.

Важливо звернути увагу на те, якщо суб’єкт підприємницької діяльності відмовляється від проведення перевірки органом ліцензування (за відсутності підстав, передбачених ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”) або не виконує розпорядження про усунення порушень ліц умов, що встановлені для охоронних компаній, орган ліцензування складає акти, які можуть бути підставами для анулювання ліцензії. До них належать наступні:

 • акт про невиконання розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов, що встановлені для охоронної діяльності;
 • акт про відмову охоронної компанії у проведенні перевірки органом ліцензування (за відсутності підстав, передбачених ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”).

Також цим законом визначається відповідальність охоронної компанії за невиконання приписів та розпоряджень органу ліцензування щодо усунення порушень, виявлених даним органом, що тягне за собою штрафні санкції.

Якщо компанія протягом 15 календарних днів, з дня вручення або направлення розпорядчого документа, не оскаржить його в органах контролю або в судовому порядку та залишить їх в силі - то сума санкції стягується в судовому порядку.

А якщо компанія виконає в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документа щодо усунення порушень, які були виявлені під час перевірки, фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до охоронної компанії та її посадових осіб не застосовуються.

Суб’єкт господарювання може не погодитися з актом, проте він повинен підписати його, додавши свої зауваження, які є невід’ємною частиною акта органу ліцензування.

Якщо охоронна компанія відмовляється підписати акт, посадова особа органу державного контролю вносить до нього відповідний запис.

Керівнику або уповноваженій особі охоронної компанії вручається один примірник акта в останній день заходу контролю, а другий зберігається в органі ліцензування.

Дата публікації: 13/03/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: