В якому випадку можна не допускати орган ліцензування до перевірки охоронної фірми

Вартість послуг:

10000 грн
Базова вартість ліцензії на охоронну діяльність
від 18 000 грн
Преміум
Ліцензія на охоронну діяльність
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Якщо Ви власник охоронної компанії або тільки хочете починати охоронну діяльність, то маєте знати, що мораторій на перевірки скасовано. А це значить, що тепер державні органи нагляду матимуть змогу завітати до Вас, щоб перевірити Вашу компанію і ведення діяльності на відповідність вимогам законодавства.

В цій статті ми розкажемо про ліцензійний орган, його права та обов’язки під час перевірки. Варто зазначити, що знати повноваження посадових осіб органу ліцензування неабияк важливо, адже якщо вони будуть зловживати своїм становищем, Ви можете скористатися своїм правом на недопуск до проведення перевірки або вимагати її зупинення.

Яким чином орган ліцензування може вплинути на роботу Вашої компанії?

Орган ліцензування наділений певним обсягом прав та повноважень, скориставшись якими, він може вплинути на роботу Вашої компанії.

 • Зокрема, це право надавати приписи та розпорядження, які є обов’язковими для виконання та стосуються виправлення порушень та недоліків. Негативні наслідки можуть бути в разі невиконання цих приписів, адже орган ліцензування може застосувати санкції та анулювати ліцензію.
 • Посадові особи можуть вимагати зупинення діяльності, якщо вона перешкоджає проведенню перевірки та отримувати додаткові пояснення, документи, матеріали та відомості щодо питань, які з’являються в процесі перевірки.

Стаття на тему: Отримали ліцензію на охорону за один день.

Яких обов'язків повинен дотримуватися контролюючий орган в процесі перевірки?

Повинна дотримуватися чітка процедура проведення перевірки, що дає Вам можливість слідкувати за процесом та вимагати від органу його неухильного дотримання.

 • Перш за все, орган ліцензування повинен оприлюднити уніфіковану форму акту, який складається за результатами перевірки, і з яким Ви можете ознайомитися на офіційному сайті МВС;
 • Перед початком перевірки Вам повинні повідомити про її проведення не пізніше, ніж за 10 днів;
 • Коли посадові особи завітають до Вас, вони повинні показати свої посвідчення та направлення на перевірку;
 • Якщо під час перевірки такі особи отримали доступ до комерційної таємниці або іншої конфіденційної інформації, вони повинні забезпечити її нерозголошення;
 • Заходи нагляду (контролю) повинні здійснюватися в межах законодавства, тобто лише за тими пунктами, які передбачені актом про результати перевірки;
 • Органи контролю не повинні перешкоджати чи зупиняти здійснення діяльності охоронної фірми без підстав;
 • Не перевищувати відведений законодавством строк для перевірки. В протилежному випадку, якщо ці вимоги буде порушено, Ви зможете зупинити перевірку.

Ви повинні чітко знати права та обов'язки своєї фірми під час проходження перевірки, що допоможе Вам відстоювати свої інтереси.

Які підстави передбачені законодавством для зупинення перевірки?

 1. перевищення посадовими особами визначеного законодавством максимального строку проведення перевірки;
 2. використання неуніфікованої форми акта;
 3. з’ясування під час перевірки питань, які не відносяться до причин, щодо яких проводиться перевірка.

Зазначимо, що в стресовій ситуації під час проведення перевірки, іноді важко зосередитися та прослідкувати за дотриманням органами нагляду всіх норм та процесуальних обов'язків. Присутність кваліфікованого юриста значно зменшить рівень Вашого стресу та надасть Вам захист від можливих неправомірних дій перевіряючого.

Також існує перелік підстав для недопущення посадових осіб до здійснення перевірки.

 1. порушено періодичність проведення перевірки;
 2. посадовою особою ліцоргану не було внесено запису про здійснення перевірки в журнал реєстрації заходів державного нагляду контролю, (якщо охоронна компанія має такий журнал);
 3. тривалість планових перевірок (однієї або декількох сумарно протягом року) виходить за межі граничної тривалості (10 днів, а в окремих випадках - 5 днів), або тривалість позапланової перевірки більше, ніж 10 днів, а в окремих випадках - 2 дні;
 4. якщо проводиться повторна перевірка, підставою якої є ті ж питання до яких вже було здійснено такий захід.

Яку відповідальність несуть посадові особи ліцоргану?

Якщо такі особи своїми незаконними діями чи рішеннями завдали шкоди охоронній компанії, вони зобов’язуються відшкодувати її коштом відповідних бюджетів, які фінансують такий орган.

Посадові особи органу ліцензування несуть відповідальність відповідно до законодавства за порушення порядку внесення відомостей чи відомостей про здійснені заходи перевірки до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Як убезпечити себе та свій бізнес в процесі перевірки?

Варто пам’ятати, що Ви маєте право залучати третіх осіб під час перевірки. Це означає, що Ви можете звернутися до кваліфікованих спеціалістів, які роз’яснять повноваження органу ліцензування і зможуть допомогти у разі порушення Ваших прав. Службові чи посадові особи органу ліцензування несуть відповідальність за свої незаконні рішення, дії чи бездіяльність, які можна оскаржувати в судовому порядку.

Варто зазначити, що в останній день перевірки посадові особи органу ліцензування, які здійснювали заходи контролю, та охоронна компанія або уповноважена нею особа підписують два примірники акта, якщо інше не передбачене законом.

В такому акті визначається перелік питань, що перевірялися, та встановлений стан додержання охоронною компанією вимог ліц. умов, а також опис виявлених порушень (за їх наявності) з посиланням на відповідні вимоги законодавства.

Орган ліцензування на підставі акта протягом 5 днів після проведення перевірки, під час якої були виявлені порушення вимог законодавства, складає припис, розпорядження або інший розпорядчий документ щодо усунення таких порушень. Якщо охоронна компанія відмовляється отримати такий документ, його відправляють рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, який залишається в органі ліцензування, проставляють відповідний вихідний номер і дату направлення.

Охоронна компанія має право оскаржити розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства у відповідному центральному органі виконавчої влади або в судовому порядку відповідно до законодавства.

Важливо звернути увагу на те, якщо суб’єкт підприємницької діяльності відмовляється від проведення перевірки органом ліцензування (за відсутності підстав, передбачених ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”) або не виконує розпорядження про усунення порушень ліц умов, що встановлені для охоронних компаній, орган ліцензування складає акти, які можуть бути підставами для анулювання ліцензії. До них належать наступні:

 • акт про невиконання розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов, що встановлені для охоронної діяльності;
 • акт про відмову охоронної компанії у проведенні перевірки органом ліцензування (за відсутності підстав, передбачених ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”).

Також цим законом визначається відповідальність охоронної компанії за невиконання приписів та розпоряджень органу ліцензування щодо усунення порушень, виявлених даним органом, що тягне за собою штрафні санкції.

Якщо компанія протягом 15 календарних днів, з дня вручення або направлення розпорядчого документа, не оскаржить його в органах контролю або в судовому порядку та залишить їх в силі - то сума санкції стягується в судовому порядку.

А якщо компанія виконає в повному обсязі та у встановлений строк припису, розпорядження, рішення, іншого розпорядчого документа щодо усунення порушень, які були виявлені під час перевірки, фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до охоронної компанії та її посадових осіб не застосовуються.

Суб’єкт господарювання може не погодитися з актом, проте він повинен підписати його, додавши свої зауваження, які є невід’ємною частиною акта органу ліцензування.

Якщо охоронна компанія відмовляється підписати акт, посадова особа органу державного контролю вносить до нього відповідний запис.

Керівнику або уповноваженій особі охоронної компанії вручається один примірник акта в останній день заходу контролю, а другий зберігається в органі ліцензування.

Якщо ви бажаєте самостійно підготуватися до майбутньої перевірки, перевірте себе по переліку контрольних питань:

1) Чи зберігаються документи, копії яких подавали до органу ліцензування, а також ті, що підтверджують достовірність даних таких документів?

2) Чи вчасно подавали повідомлення про зміни в таких документах, а також дані щодо персоналу охорони, що подаються до 15 грудня (станом на 1 грудня)?

3) Чи зберігаються протягом одного року відео- та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони?

4) Чи розміщено на видному місці об’єкта, що охороняється (залежно від згоди замовника охоронних послуг) дані про назву охоронної компанії, її місцезнаходження, ідент. код, дату і номер рішення про видачу ліцензії?

5) Чи присутній керівник охоронної компанії, його заступник чи інша уповноважена особа під час проведення перевірки органом ліцензування?

6) Чи має персонал охорони під час виконання своїх функціональних обов’язків посвідчення, які повинні відповідати конкретним вимогам (підписані керівником охоронної компанії; містять прізвище, ім’я, по батькові особи, що належить до персоналу охорони; мають дату видачі і термін дії; містять фотокартку особи, якій видано посвідчення)?

7) Чи наявні ознаки належності до охоронної компанії відповідно до її статута на одязі персоналу охорони, що виконують функції з охорони майна?

8) Чи забезпечила охоронна компанія належне використання службових собак? Відповідно до ст.17 ЗУ “Про охоронну діяльність” службові собаки, яких використовують в місцях виконання охоронних заходів, пройшли необхідний курс дресирування, визнані придатними для службового використання та мають вет. паспорт.

9) Чи належним чином здійснюється охорона небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом?

10) Чи дотримується охоронна компанія встановлених законодавством вимог? Зокрема щодо:
 • організації та здійснення охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також отримана з них готова продукція чи відходи;
 • придбання та зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;
 • Обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами.
11) Чи не використовувалося нічого з нижчепереліченого? Зокрема:
 • Майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;
 • Не сертифіковані в установленому порядку технічні засоби охорони, засоби радіозв’язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах, а також інші технічні засоби, що завдають шкоди життю, здоров’ю громадян, довкіллю;
 • Ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до МВС, СБУ, Управління державної охорони, Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих або інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб’єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;
 • Спеціальні засоби, не включені до Переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюються суб’єктами охоронної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 97;
 • Службові собаки під час провадження охоронної діяльності у громадських і загальнодоступних місцях без провідника собаки.
12) Чи не здійснювалося нічого з нижчеперечисленого? Зокрема:
 • Охорона фізичної особи, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити;
 • Дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію;
 • Заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
 • Дії, спрямовані на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання.
13) Чи не створювалися перешкоди та інші дії, що заважають діяльності  представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами?
14) Чи не розголошувалися відомості про вжиті заходи до організації та провадження охоронної діяльності, а також інформація з обмеженим доступом та інформація про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку з провадженням такої діяльності, крім випадків, передбачених законодавством?

15) Не приховувалися відомості про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони?

16) Чи не охороняються об’єкти, включені до Переліку особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначеного в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України?

17) Чи не застосовувалося нічого з нижчеперечисленого? Зокрема:
 • Заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків вчинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору;
 • Спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей,  крім випадків самооборони (самозахисту);
18) Чи дотримується охоронна компанія всіх вимог, щодо використання пункту спеціалізованого спостереження (далі ПЦС)?

19) Питання пов’язані з договорами охорони щодо:
 • їх укладення лише за наявності у замовників охоронних послуг документів про право володіння чи користування об’єктом охорони, а також тих, що підтверджують законність перебування особи, майна чи транспортного засобу за місцем охорони;
 • їх обліку;
 • умов про надання охоронних послуг на користь третіх осіб;
 • зазначення конкретного об’єкта охорони, його місцезнаходження під час укладення договорів;
 • визначення умов відшкодування охоронною компанією шкоди, яку вона заподіяла неналежним виконанням своїх обов’язків.

Орган ліцензування також перевіряє відповідність вимогам фахівців з організації заходів охорони, а також охоронників, охоронців та працівників, залучених до роботи на ПЦС, які повинні бути дієздатними громадянами України, досягли 18 років, уклали трудовий договір з охоронною компанією, для прийняття на роботу подали необхідний перелік документів (справки: від психіатра, нарколога та про несудимість; медична довідка про стан здоров’я; копія паспорта; копії документів, що підтверджують набуття кваліфікації - про вищу освіту та стаж роботи не менше 3 років).

Якщо вам потрібна допомога у проходженні ліцензійної перевірки, звертайтесь до нас!

Дата публікації: 12/06/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: