Реєстрація авторського права на комп'ютерну програму

Більшість фахівців, зайнятих у сфері програмування та інформаційних технологій, стикаються з проблемою реалізації виробленої програмної продукції. Розвиток IT-індустрії дозволяє продавати створені комп'ютерні програми через інтернет, проте актуальними стають питання, пов'язані з встановленням авторських прав, укладанням угод з покупцями і законністю комерційного розповсюдження.

Відомий питання, яким задаються багато програмісти: яким чином закріпити право автора на створену комп'ютерну програму? Стаття 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» фіксує, що первинним суб'єктом, що володіє авторським правом, вважається автор твору, а ст. 1 визначено, що автор - це фізична особа, яка створила твір особистої творчою діяльністю. Автор програмної продукції має право передати майнові права на неї на підставі авторського договору юридичній або фізичній особі. Згідно ст. 18 вищеназваного Закону, комп'ютерна програма захищається як літературний продукт. Важливо, що згідно ст. 420 ЦК України, програмні продукти віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності.

Законом «Про авторське право і суміжні права» регламентовано, що авторське право з'являється внаслідок створення комп'ютерної програми, а для його виникнення або реалізації не потрібно окремої реєстрації твору чи іншого спеціального оформлення. Як підтвердження авторського права законодавець дав можливість автору або правовласнику використовувати значок © («copyright») із зазначенням особи, яка володіє відповідним правом і року першої публікації твору.

На жаль, використання такого механізму не забезпечує в повному обсязі захист авторського права творця комп'ютерної програми. Тому поряд із застосуванням значка ©, для ефективної охорони свого права на програму необхідно скористатися іншими можливостями законодавства. Це особливо важливо, оскільки правовласник має виключне право щодо дозволу на використання створеної програмної продукції, а також правомочний перешкоджати її незаконному застосуванню аж до заборони використання.

На сьогоднішній день є кілька основних шляхів закріплення авторського права на вироблений програмний продукт. Найбільш дієвим серед них є державна реєстрація. В Україні дану реєстрацію проводить Державна служба інтелектуальної власності. За результатами розгляду заяви, творцеві комп'ютерної програми видається свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

В якості іншого способу, автор або інший правовласник може здійснити комерційне депонування, що полягає в оплатному зберіганні написаної комп'ютерної програми згідно з договором депозитарного зберігання (депонування). Даний договір являє собою основний документ, що фіксує авторське право і дату його виникнення. На жаль, в Україні сфера діяльності комерційних депозитаріїв розвинена слабо, тому депонування об'єкта авторського права проводиться через компанії-нерезиденти.

Поряд з державною реєстрацією та комерційним депонуванням, право автора може бути захищене видачею патенту на комп'ютерну програму. Специфіка даного способу в тому, що він використовується для захисту алгоритму комп'ютерної програми. В Україні патентна охорона авторського права програмної продукції ускладнена внаслідок того, що комп'ютерні програми захищаються як твори літератури. Тому практикується отримання патенту саме на охорону способу роботи програмного продукту для вирішення певної задачі.

Фактично, чинне законодавство дає можливість захистити права автора на код комп'ютерної програми, алгоритм роботи, музичні та відеофайли, зображення і персонажі, які використовуються в програмної продукції.

Одним з видів захисту авторського права на створену програму є реєстрація торгової марки, тобто назви програмного продукту.

Багато програмістів використовують комплексний захист своїх програм, починаючи від елементарної маркування знаком ©, закінчуючи окремої фіксацією авторських прав на код комп'ютерної програми, алгоритм дій і назва продукту. Крім того, практикується реєстрація авторського права в зарубіжних країнах, де спрощено порядок отримання патенту або іншого документа на створену програмну продукцію.

Можливо, Вам буде корисна інформація про наші послуги з реєстрації авторських прав на комп'ютерну програму

Дата публікації: 16/01/2015

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: