ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваРеєстрація благодійної організацій (фонду): порядок, терміни, документи

Реєстрація благодійної організацій (фонду): порядок, терміни, документи

Наша компанія володіє значним досвідом у реєстрації благодійних організацій, ми вирішили, що матеріал про порядок їх реєстрації, буде корисним для бажаючих почати благодійну діяльність.

Благодійні організації можуть бути використані не тільки для здійснення діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, але і як інструмент для мінімізації оподаткування, легалізації доходів або як прикриття іншої діяльності.

Тому держава встановлює особливий порядок державної реєстрації благодійних організацій (фондів), що істотно відрізняється від порядку, передбаченого для інших юридичних осіб. Якщо реєстрація більшості інших осіб (зокрема, СПД) здійснюється відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», то реєстрація благодійних організацій - в порядку, передбаченому Законом «Про благодійництво та благодійні організації» та постановою КМУ від 30.03. 1998 року № 382. У зв'язку з цим різко збільшуються ризики відмови в реєстрації, пов'язані, як правило, з неточностями в заповненні документів.

Засновниками благодійних організацій можуть бути громадяни України, іноземці (в тому числі особи без громадянства), які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи (не залежно від форм власності та резидентства). На відміну від громадських організацій, де потрібна наявність щонайменше трьох засновників, благодійну організацію може заснувати одна особа (в тому числі юридична). При цьому не можуть бути засновниками органи державної та місцевої влади, державні і комунальні підприємства, установи та організації, що фінансуються з бюджету.

Для створення благодійної організації засновнику (засновникам) необхідно прийняти рішення про її затвердження, розробити статут або положення, сформувати органи управління (виконавчі, розпорядчі та контролюючі органи), а також пройти державну реєстрацію в органах Мін'юсту.

Слід зазначити, що більшість відмов у реєстрації благодійних організацій містять претензії саме до некоректно виписаних статутів (положень). Розробка даних документів в коректній формі вимагає не тільки дотримання формальних вимог Закону, але й знання внутрішніх критеріїв для оцінки документів, які характерні для держслужбовців Укрдержреєстру.

Орган, який здійснює державну реєстрацію благодійної організації, залежить від її статусу. Реєстрацію всеукраїнських (їх діяльність повинна поширюватися на всю територію України і вони повинні мати відділення (філії, представництва) в більшості областей України) та міжнародних (їх діяльність повинна поширюватися на територію України і хоча б однієї іншої держави) благодійних організацій здійснює Українська державна реєстраційна служба (Укрдержреєстр). Реєстрацію місцевих благодійних організацій (їх діяльність поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці) здійснюють структурні підрозділи головних управлінь та управлінь юстиції Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Для реєстрації благодійної організації (фонду) в Україні необхідно оформити у формі протоколу відповідне рішення і протягом місяця з дати його прийняття подати на реєстрацію такі документи:

1) заяву засновників (засновника) про реєстрацію. Підписи засновників (їх представників) на цій заяві необхідно нотаріально завірити;

2) протокол установчих зборів, в якому повинно бути зазначено рішення про заснування благодійної організації, рішення про затвердження її статуту або положення, рішення про обрання її виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів (правління і наглядової ради);

3) два примірники статуту (положення) благодійної організації. У статуті мають бути обов'язково вказані: назва, юридична адреса, регіональний статус та організаційно-правова форма благодійної організації; предмет, цілі, завдання та основні плановані форми благодійної діяльності; порядок утворення і діяльності органів управління; джерела фінансування та порядок використання коштів та майна благодійної організації; порядок внесення змін до положення або статуту організації; порядок реорганізації або ліквідації організації або фонду, використання її майна і коштів у разі припинення діяльності; умови і порядок прийняття в члени благодійної організації та вибуття з неї; права і обов'язки членів благодійної організації.

4) відомості про засновників благодійної організації:

  • Для фізичних осіб: ПІБ, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;
  • Для юридичних осіб: назва, юридична адреса, засвідчена копія статуту (положення), засвідчена копія документа про реєстрацію; рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яке підтверджує згоду на заснування благодійної організації. Крім того, юридичні особи повинні надати документи, що вказують на структуру власності засновників, які дають змогу встановити власників істотної частки цих юридичних осіб (10% і більше). Такими документами, як випливає з листа Мін'юсту від 23.09.2010 року № 32-32-424, можуть бути статут або засновницький договір (положення) юридичної особи, у яких міститися відомості про склад учасників (засновників) та розміри належних їм часток. При цьому Мін'юст вимагає, щоб у випадку, коли серед засновників юридичної особи, яка є засновником благодійної організації, є інші юридичні особи, надавалися статути і цих юридичних осіб та їх засновників, що є юридичними особами, аж до встановлення конкретної фізичної особи - засновника юридичної особи та його частки в установчому капіталі цієї юридичної особи.
  • Для іноземних юридичних осіб: документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження, завірений згідно законодавства держави, яка його видала, перекладений українською мовою та легалізований в установленому порядку;

5) відомості про органи управління благодійною організацією і членів виконавчого органу (ПІБ, дата народження, місце реєстрації та місце роботи із зазначенням посади; підтвердження юридичної адреси організації у відповідній формі (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо). У разі, якщо для юридичної адреси надається квартира одного із засновників, необхідно подати довідку про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду;

6) відомості про наявність відділень (філій, представництв) благодійної організації, якщо такі є, відомості підтверджуються протоколами загальних зборів членів відділень (філій) або їх представників;

7) підтвердження сплати коштів за держреєстрацію благодійної організації.

Міжнародна благодійна організація також повинна подати завірені документи, які підтверджують, що її діяльність поширюється на територію хоча б однієї іноземної держави. Це можуть бути: заява, відомості про координаторів, наказ, протоколи, документи про легалізацію тощо.

Заява про реєстрацію благодійної організації розглядається реєструючим органом протягом двох місяців (на практиці фактичний термін розгляду документів може бути більшим).

За результатами розгляду приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації. Підставами для відмови можуть бути:

  • Порушення порядку заснування благодійної організації (в тому числі, неточності в документах);
  • Наявність раніше зареєстрованої благодійної організації під такою ж назвою;
  • Наявність серед засновників / власників істотної частки юридичної особи-засновника або особи, яка здійснює прямий або опосередкований вплив на юридичну особу-засновника та / або одержує значну частину прибутку від її діяльності, особи, що внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності .

Про результати розгляду заявник повідомляється у 10-денний термін з дня прийняття рішення.

Зареєстрована благодійна організація вноситься до реєстру благодійних організацій, а її засновникам видається свідоцтво про реєстрацію, після чого благодійна організація повинна пройти постановку на облік в фондах і податковій інспекції, як і звичайна юридична особа, але з отриманням статусу неприбуткової організації в податковій інспекції.

З моменту державної реєстрації благодійна організація набуває права юридичної особи і може користуватися правами і повинна виконувати обов'язки благодійної організації.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті