ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваВимоги Нацкомфінпослуг до сайту фінансової компанії при отриманні ліцензії

Вимоги Нацкомфінпослуг до сайту фінансової компанії при отриманні ліцензії

Починаючи з 2016 року, обов’язковою умовою для діяльності фінансової компанії в Україні є наявність власного веб-сайту. Орган ліцензування (а саме – Національна комісія фінансових послуг) має специфічні вимоги до нього, які закріплені на законодавчому рівні. Їх невиконання призведе до того, що Ви отримаєте відмову у видачі ліцензії. Цей матеріал буде корисний не тільки для майбутніх ліцензіатів, а й для тих хто вже здійснює діяльність, пов’язану із наданням фінансових послуг, адже обов’язок мати власну веб-сторінку розповсюджується і на них.  У цій статті ми будемо намагатись максимально доступно викласти вимоги законодавства та відповісти на питання, що можуть викликати труднощі.

Законодавством встановлені загальні та спеціальні вимоги  до відомостей на веб-сторінках фінкомпанії. Загальні, поширюється на всі фінансові установи. Спеціальні розповсюджуються на окремі фінансові організації, про що мова буде йти далі.

Законодавчі вимоги (загальні)

Клієнт має право ознайомитися з інформацію щодо діяльності фінустанови. [1] Виходячи з цієї норми, фінансова компанія зобов’язана створити умови для такого ознайомлення через веб-сторінку у мережі Інтернет. Ця вимога стосується як тих хто вже отримав ліцензію (до 2016 року) на надання фінансових послуг, так і тих, хто тільки має намір ліцензувати свою діяльність.  Отже, необхідно з’ясувати які дані необхідно надавати, та яким чином буде отримуватись доступ до них. 

За фінансовими компаніями закріплені такі обов’язки [2]:     

 • мати й підтримувати в робочому стані свій сайт;
 • розміщувати на веб-сторінці встановлені правила, за якими надаються фінпослуги.
 • розкривати інформацію про свою діяльність [3].

Відповідно до цього, веб-сторінка фінансової організації обов’язково повинна містити таку інформацію:

 1. найменування, місцезнаходження установи, її ІНК;
 2. перелік послуг, які надає компанія;
 3. щодо учасників фінустанови (їх кількість, участь у діяльності компанії тощо); 
 4. дозволи та ліцензії, на основі яких установа здійснює свою діяльність;
 5. звітність відносно своєї діяльності за конкретний період;
 6. рішення, щодо ліквідування фінкомпанії, якщо відбулася така процедура;
 7. інші відомості, передбачені фінансовим законодавством.

Важливо зазначити про те, що фінансова компанія також повинна надати на вимогу клієнта наступну інформацію [4]:

 • перелік усіх керівників фінкомпанії.  У разі наявності відокремлених підрозділів, також їх керівників.
 • перелік усіх послуг, які надає фінустанова.
 • встановлені тарифи та ціни відповідних послуг.
 • кількість акцій, що знаходяться у власності членів установи та перелік членів, відсоток акцій яких перевищує 5%.
 • інші відомості відповідно до українського законодавства.

Окрім цього, установи мають розміщувати на веб-сайті інформацію щодо графіку своєї роботи – робочі та вихідні дні, години перерви та прийому.

Спеціальні вимоги

Окрім, встановлених законодавством загальних вимог стосовно інформації, що має міститись на сайті, існують спеціальні. Вони застосовуються до кожної окремої фінкомпаній індивідуально, залежно від напрямку її діяльності. Наприклад до обов’язків адміністратора недержавного пенсійного фонду відноситься оприлюднення на сайті щодня інформації щодо чистої вартості активів фонду, кількість активів та їх вартість, яка розраховується на закінчення робочого дня до дня розміщення цих відомостей. Така інформація повинна бути відкрита та доступна для користування [6].

Тобто виходити необхідно із того які послуги надає/збирається надавати ваша компанія, така  інформація згідно із загальними вимогами й має бути відображена не веб-сторінці.

Важливо! Також, правила щодо наявності власного сайту застосовуються і до інших юридичних осіб, що займаються наданням послуг, які згідно з законами підпадають під фінансові, але при цьому, за своїм існуючим статусом даний суб’єкт господарювання не є фінансовою організацією. На сьогоднішній день, відповідно до законодавства до таких установ відносяться лізингові компанії.

Оформлення веб-сторінки

Законодавчо встановлені  вимоги щодо функціонування власного сайту. До них відносяться такі положення [5]:

 • інформацію потрібно розміщувати українською мовою. Паралельно допускається використання іншої мови;
 • забезпечення цілодобового доступу до інформації, яка розміщена на веб-сайті для всіх, хто захоче відвідати сайт;
 • інформація повинна бути актуальною;
 • забезпечення можливості пошуку на веб-сторінці.

Підведення підсумків

Отже, узагальнюючи вищесказане, говоримо про те, що велика кількість законів та підзаконних актів регулюють питання щодо вимог наявності власного сайту фінансової організації. Такі вимоги є загальними, тобто для всіх фінансових установ, та спеціальними, які застосовуються в індивідуальному порядку до юридичних осіб. В будь-якому випадку, необхідно досконало вивчати нормативну базу з цього питання для того, щоб уникнути непорозумінь із органом ліцензування.

Юристи компанії «Правова допомога» слідкують за всіма нововведеннями, що стосуються діяльності фінансових компаній. З інформацією щодо реєстрації фінансової Ви можете ознайомитись за посиланням.

 

Нормативне регулювання

[1]ст. 12 «Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі у посиланнях – Закон);

[2] - пункт 24 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;

[3]ч. 4, 5 ст. 12-1 Закону;

[4]вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

[5]«Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ» затверджене Розпорядженням Нацкомфінпослуг;

[6]пункт 74 Постанови Кабміну «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)».

Написати автору лист

ВСЕ ЩЕ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗАПИТАННЯ?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті