Бухгалтерська та інша звітність благодійних фондів в Україні

Вартість послуг:

від 56 000 грн/місяць
Юридичний супровід благодійної організації
від 35 000 грн
Пакет документів для старту
Юридичний супровід благодійних організацій в Києві
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Робота благодійних організацій набуває все більшої актуальності. Діяльність таких організацій спрямована на надання допомоги бенефіціарам (фізичним та юридичним особам).

Допомога повинна надаватись в межах сфер обумовлених діючим законодавством і статутної мети.

Однією з найбільш поширених форм благодійних організацій є благодійний фонд.

У відповідності до чинного законодавства благодійний фонд є юридичною особою, який зобов’язаний вести облік і подавати звітність у встановленому на законодавчому рівні порядку.

В даній статті ми поговоримо про види обліків, звітності та нюанси оподаткування благодійної діяльності.

Основною відмінністю благодійних організацій від комерційний підприємств є те, що метою благодійних організацій не може бути отримання прибутку.

Здавалось би, немає прибутку - відсутні податки та додаткові запитання зі сторони контролюючих органів. Але це не так. Звісно, держава дає можливість благодійним організаціям скористатись певною пільгою у вигляді статусу неприбуткової організації. Але задля уникнення неправомірного користування даною пільгою податкові служби та банки здійснюють контроль діяльності неприбуткових організацій з особливою увагою.

Контроль за дотриманням обмежень здійснюється банківськими установами та податковими органами. Сьогодні ми детальніше поговоримо про контроль зі сторони податкової.

Для того, щоб зрозуміти, з чого складається звітність благодійного фонду, та яке значення має для реального функціонування вашої організації, поговоримо про витрати фонду, оподаткування та види звітності. 

Ми також дамо декілька цікавих порад щодо діяльності фонду, наприклад, як ввезти в Україну автомобіль для потреб фонду, та яка звітність має бути при цьому. 

Це лише одне з питань, які ми допомагаємо вирішити для благодійних організацій в Україні. Ми:

 • Допоможемо знайти найкраще рішення для започаткування благодійної діяльності в Україні: реєстрація, купівля фонду, акредитація представництва тощо;
 • Надамо всі послуги в одному місці: юридичний консалтинг, відкриття рахунків, бухгалтерський та кадровий облік, пейрол та багато інших;
 • Вирішимо специфічні для фондів завдання: включення до реєстрів, робота з волонтерами, звітність перед материнською організацією тощо;
 • Візьмемо на себе турботу про юридичну безпеку фонду.

Цікаво: Як відкрити рахунок для благодійного фонду в Україні?

Витрати благодійного фонду в Україні

Витрати благодійного фонду в Україні

Адміністративними витратами фонду (тобто на його утримання) можуть бути:

 • оплата праці співробітників;
 • оренда приміщень та комунальні послуги;
 • податки і збори;
 • банківське обслуговування;
 • витрати на придбання і утримання основних засобів;
 • витрати на проведення річних зборів;
 • інші витрати, які не суперечать статутній діяльності.

Важливо! Відсоток даних витрат благодійного фонду не повинен перевищити ліміт в розмірі 20% річного доходу. 

Наведемо приклад визначення даного ліміту. 

Благодійний фонд, в 2022 році отримав грант у розмірі 2 млн. гривень. Протягом року було отримано послуг (визнано витрат) на  1,5 млн. гривень. Також, фонд отримав пасивні доходи у вигляді нарахування відсотків по залишку на депозитному рахунку в розмірі 20 тис.гривень.

Примітка. Цільові надходження фонду визнаються доходами в момент визнання витрат. Нецільові і пасивні надходження фонду визнаються доходами в момент надходження їх на розрахунковий рахунок.

Тобто , доходи фонду в 2022 році складають 1,520грн (1,5 млн+20 тис.грн).

Ліміт адміністративних витрат складає 304 тис.грн (1,520 * 20%).

Наслідки недотримання ліміту адміністративних витрат:

 • втрата ознаки неприбутковості ;
 • виключення з реєстру неприбуткових осіб;
 • обов’язок реєстрації платником податку на прибуток (з першого числа місяця наступного після перевищення ліміту);
 • обов’язок декларування суми перевищення ліміту та сплати 18% податку на прибуток (з розміру перевищення).

Задля уникнення перевищення ліміту необхідно протягом року здійснювати постійний контроль над доходами і витратами фонду.

Шляхи уникнення перевищення ліміту адміністративних витрат:

 • рекласифікація витрат на оплату праці - наприклад, витрати на оплату праці керівника фонду залишаються в числі адміністративних витрат , а інших працівників - відносимо до витрат проектів;
 • витрати на юридичне, аудиторське супроводження розподіляється між проектами;
 • витрати на відрядження працівників відносити до проектної діяльності;
 • та інше.

Документами, якими фіксуються напрямки віднесення витрат до адміністративних або проектних, є:

 • облікова політика;
 • кошторис доходів і витрат;
 • інші внутрішні політики.

Проектні витрати благодійного фонду.

До проектних відносяться витрати, які несе підприємство для виконання угод по яким було отримане цільове фінансування.

Наприклад, фонд отримав грант для облаштування пекарні, яка надаватиме робочі місця людям з вадами і обмеженими можливостями. 

У відповідності до грантової угоди та кошторису проекту, кошти надаються для покриття витрат (проектних):

 • придбання обладнання;
 • придбання сировини і матеріалів для забезпечення 3х місяців роботи;
 • витрати на зарплату працівників;
 • податки пов’язані з проектом.

Цікаво: Договір та акт, чи як підтвердити отримання благодійної допомоги у документах фонду?

Оподаткування благодійного фонду в Україні

В цілях бухгалтерського обліку на підставі отриманих грошових коштів фонд визнає доходи по наступному принципу:

 • цільові доходи визнаються доходами в періоді фактичного понесення витрат. Наприклад, в вересень 2022році фонд отримав грант в розмірі 1,5 млн.грн. Грантова угода діє протягом року, тобто її дія закінчується в вересні 2023р. За період вересень-грудень 2022 року, фондом було використано 780 тис.грн. (отримано товарів і послуг). Відповідно, на 31.12.22 фінансові показники фонду наступні: 

Кошти на рахунку в банку - 720 тис.грн

Цільове фінансування - 720 тис.грн

Цільові доходи - 780 тис.грн

Цільові витрати - 780 тис.грн

 • Нецільові (спрямовані на досягнення статутної мети загалом, а не для окремого проекту) та пасивні доходи визнаються доходами в періоді їх фактичного отримання на розрахунковий рахунок. Наприклад, за 2022 рік фонд отримав 500 тис. благодійних внесків і пожертвувань в т.ч., 4 тис.грн доходу від курсової різниці при конвертації внесків в іноземній валюті. За 2022 рік фондом було використано 420 тис.грн. Відповідно, на 31.12.22 фінансові показники фонду наступні:

Кошти на рахунку в банку - 80 тис.грн

Нецільові доходи - 496 тис.грн

Пасивні доходи - 4 тис.грн

Витрати. - 420 тис.грн

Важливо! Надходження коштів не підлягають оподаткуванню податком на прибуток за умови їх правильного документального оформлення. Про це ми розповідали тут.

Наявність ознаки неприбутковості не звільняє благодійну організацію від сплати інших податків, таких як : 

 • ПДФО, ВЗ , ЄСВ - у випадку , якщо між фондом і його працівниками виникають трудові відносини;
 • ПДВ - у випадку , якщо організація здійснює постачання товарів і послуг на території України , які підлягають оподаткуванню у відповідності до чинного законодавства.

Примітка: Обов’язкова реєстрація фонду платником ПДВ виникає в момент, коли фондом в календарному році здійснено оподатковуваних операцій на суму більше 1 млн.грн. Наприклад, якщо фонд здійснює продаж товарів або обладнання (виручені кошти спрямовує на вирішення статутної мети) і обсяг таких продаж досяг 1 млн.грн - фонд підлягає реєстрації платником ПДВ. Якщо фонд не здійснює продажі, а лише отримує допомогу з ціллю подальшої передачі бенефіціарам - обов'язкова реєстрація не виникає.

За необхідністю, фонд може бути зареєстрований платником ПДВ на добровільних підставах.

 • Транспортний податок - якщо фонд є власником транспортного засобу;
 • Земельний податок - якщо фонд є власником земельної ділянки;
 • Податок на нерухоме майно - якщо фонд є власником нерухомості.

Цікаво: Набуття статусу волонтерської організації в Україні

Звітність благодійної організації в Україні

У відповідності до вимог діючого законодавства, кожна неприбуткова організація повинна звітуватися по результати своєї діяльності перед:

 • контролюючими органами (податкова, статистика);
 • донорами та благодійниками;
 • засновниками.

Своєчасність та правильність формування звітності - один з елементів, які свідчать про прозорість та легальність діяльності організації.

Існують такі види звітності благодійної організації:

1. Управлінська звітність. 

Основою управлінської звітності є кошторис. Він формується у вигляді плану надходжень і видатків і дає змогу організації сформувати мету, яку потрібно досягти.

Плановий кошторис формують в цілому по діяльності організації (на початку календарного року) та/або безпосередньо під кожний проект (під донора, перед початком проекту).

Важливо! Кошторис повинен бути затверджений зборами членів організації. Затвердження кошторису свідчить про погодження членами організації цільових напрямків доходів і витрат. Форма кошторису має довільний вигляд та затверджується внутрішніми політиками організації.

Наші фахівці можуть допомогти вам в розробці кошторису.

2. Донорська звітність. 

Дана звітність подається донорам, благодійникам, грантодавцям. Форма, терміни звітування та складові звітності описуються в договорах та угодах.

Фінансова інформація донорської звітності гарантує використання фондом донорських коштів в межах обумовлених договірними домовленостями.

3. Податкова та фінансова звітність.

Податкова та фінансова звітність є результатом всієї діяльності організації. Фінансова звітність є невід'ємною частиною податкової звітності.

Основними податковими звітами є :

 • Звіт про використання прибутків (доходів) неприбуткової організації - подається в ДПС один раз в рік. 
 • Фінансова звітність (скорочена форма балансу і звіту про фінансові результати).

Важливо! Відсутність діяльності не означає, що звітність  не подавати. У разі відсутності операцій фонд подає звіт з порожніми строками.

Додаткові звіти, які подає фонд у податкові органи (за умови наявності операцій):

 • Податковий розрахунок нарахованих доходів фізичних осіб та суми нарахованих виплат ПДФО, ВЗ і ЄСВ
 • Декларація з ПДВ
 • Податкова декларація з транспортного податку
 • Податкова декларація з земельного податку
 • Податкова декларація з податку на нерухоме майно

Благодійні організації, особливо великі міжнародні організації, які сьогодні приходять в Україну, потребують допомоги професійного бухгалтера та юриста. Не тільки тому, що бояться втратити статус неприбутковості чи мати проблеми з податковою, хоча це - важлива причина. Але й тому, що зазвичай зв'язані регламентами та зобов'язаннями з основною організацію. 

Їх дії регламентовані, а основна організація та іноземні благодійники зазвичай дуже уважно та прискіпливо відносяться до звітності та документації фондів в Україні.

Для таких організацій ми пропонуємо окремий пакет послуг - супровід благодійних організацій, що буде включати в себе ведення бухгалтерської звітності під контролем юриста. 

Вартість можна дізнатися тут.

Цікаво: Оформлення відносин між благодійним фондом, працівниками та волонтерами

Публічне звітування благодійного фонду в Україні

Інформація щодо структури доходів і витрат неприбуткової організації не є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією.

Публічна звітність є одним з методів підтвердження прозорості діяльності фонду. Чітких рамок та форм публічної звітності благодійних фондів наразі на законодавчому рівні не визначено.

Форма звітності визначається фондом самостійно і затверджується внутрішніми політиками.

Порада юриста: Як здійснити придбання авто для подальшої передачі ЗСУ/військовій частині?

Фонд може здійснити придбання транспортних засобів з метою для подальшої передачі ЗСУ у:

 • юридичної особи (української);
 • юридичної особи (іноземця);
 • фізичної особи (українця);
 • юридичної особи (іноземця).

Примітка. Процедура придбання авто та передачі його ЗСУ майже однакова, а оподаткування придбання (в залежності від «продавця» авто) відрізняється.

Документальне оформлення придбання авто з метою подальшої передачі бенефіціарам благодійної допомоги (не обмежуючись):

 1. Отримання від військової частини листа-запиту про потребу в автомобілі (лист в довільній формі).
 2. Наказ, згідно якого фонд приймає рішення оформлення процедури купівлі авто для задоволення потреб військової частини.
 3. Оформлення  договору купівлі-продажу/ дарування (або іншого виду договору)  авто між фондом і юридичною/фізичною особою.
 4. Договір та/або Акт приймання-передачі авто по факт його отримання фондом та передачею бенефіціару.

Наша команда надає повний комплекс послуг для благодійних організацій в Україні. До нього може входити:

 • реєстрація чи придбання готового благодійного фонду в Україні;
 • акредитація представництва неприбуткової благодійної організації в Україні;
 • ведення бухгалтерської, кадрової звітності благодійного фонду;
 • відкриття рахунків для благодійного фонду в Україні;
 • розробка документів для роботи фонду, в тому числі шаблонів договорів;
 • супровід діяльності фонду кваліфікованими юристами тощо.

Якщо ви бажаєте отримати професійну допомогу для вашої благодійної організації в Україні - звертайтеся до наших спеціалістів.

Більше про наші послуги та їх вартість можна дізнатися тут.

Дата публікації: 20/02/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: