Як укласти договір про авторське право на твір?

Авторське право, якщо простими словами – це право автора на твір. В об’єктивному розумінні авторське право є сукупністю правових норм, які регулюють такі правовідносини. Або авторське право можна розглядати в суб’єктивному розумінні як майнові та немайнові права на об’єкти авторського права. 

Стикаючись зі справою з авторським правом, клієнти часто мають туманне розуміння його правових аспектів. Коли виникає авторське право на твір? Чи потребує твір державної реєстрації? Як передаються права на твір іншій особі? Виникає й безліч суміжних питань, які можуть здатися складними.

Якщо ви не бажаєте самостійно розбиратися з цими питаннями, зверніться до наших юристів. Наша команда має у цій сфері досвід понад десять років, знає всі нюанси договірного права, нівелює ризики у сфері інтелектуальної власності. Ми допоможемо вам з'ясувати, що може бути об'єктом авторського права, коли потрібно реєструвати, як уникнути втрати права на твір, роз'яснимо складні правові аспекти, а також розробимо відповідний до вашої потреби авторський договір. 

Варто зазначити, особисті немайнові права належать автору, та, зазвичай, не мають комерційної цінності. Майнові права – це саме ті права, які надаються або передаються, про що і детальніше розповімо в цій статті.  

Авторське право на твір: коли виникає і хто є автором?

Авторське право на твір виникає з моменту його створення та не потребує державної реєстрації. Цей принцип є універсальним для більшості країн світу. Тому, особа, яка створила твір, є автором, допоки не встановлено іншого. Твір вважатиметься створеним внаслідок надання твору певної форми, наприклад електронної форми, письмової тощо.  Первинним суб’єктом є автор твору, тобто особа, яка його створила. Надалі автор може передати (відчужити) майнові права іншим особам, які будуть також суб’єктами авторського права. Як відбувається процес передачі авторського права?

Передача (відчуження) авторського права: шляхи та способи

Передача (відчуження) майнових прав на вже створені об’єкти інтелектуальної власності здійснюється з використанням відповідного договору. В такому договорі варто передбачити об’єм прав, який повністю або частково переходить до іншої сторони, вартість та порядок оплати. Майнові права можуть передаватись на певний строк або безстроково. В будь-якому випадку, варто визначити момент переходу права на майнові права до іншої сторони. 

В нашій практиці був випадок супроводження угоди продажу (відчуження) майнових прав на певні зображення, які були виготовлені для сайта клієнта. Для підготови договору, ми чітко визначили зображення,  майнові права на зображення, що передаються, та інші умови. Після оплати вартості сторони підписали акт приймання-передачі. Таким чином ми забезпечили угоду для клієнта та потурбувались про його безпеку. 

Крім цього, майнові права на об’єкти авторського права можна також: 

  • внести до статутного капіталу юридичних осіб; 
  • подарувати за договором дарування;
  • передати у спадщину, або успадкувати. 

Тому, як бачите, способів для відчуження майнових прав є досить багато. 

Цікаво: Якою мовою краще укладати договір: одномовність та багатомовність угод

Надання у використання об'єктів авторського права

Якщо необхідно надати у використання майнові права на певний об’єкт авторського права, достатньо надати ліцензію або укласти ліцензійний договір з автором чи особою, яка володіє відповідними майновими правами на твір. Ліцензійний договір є правочином, який регулює використання об’єктів авторського права та укладається між ліцензіаром (особа, яка володіє майновими правами на певний об’єктів авторського права) та ліцензіатом (особа, яка буде використовувати об’єкти авторського права).

Надання ліцензії або укладання ліцензійного договору є дуже поширеним способом надати у використання майнові права на той чи інший твір. Наприклад, якщо ви хочете використати музику у власному торговому центрі, чи, можливо, бажаєте використати фото для власного сайту, то такі правовідносини передбачатимуть укладання ліцензійного договору або отримання ліцензії. 

До прикладу, для одного з наших клієнтів, ми допомагали укласти ліцензійний договір між особою, яка володіла майновими правами на аудіовізуальний твір, та нашим клієнтом, який бажав використати частину твору у своїй рекламній компанії. Нам вдалось з використанням ліцензійного договору врегулювати питання використання майнових прав на аудіовізуальний твір, роялті та інших умов, розробити та супроводити процес укладання договору. Якщо ви укладаєте ліцензійний договір, рекомендуємо (перелік не є виключний).

Вид ліцензії: виключна, невиключна чи одинична 

Строк – на який надається право використовувати об’єкти авторського права. Звертаємо увагу, що строк використання не повинен перевищувати строк охорони авторського права. 

Права, які надаються, та способи їх використання – один з найважливіших положень договору, за яким потрібно чітко визначити, які права може використати ліцензіат. Якщо ліцензіат використає права, що не передбачені договором, це може вважатись порушенням та призвести до негативних наслідків (претензії, суди тощо). Тому, при плануванні використання твору, перш за все потрібно визначити, як буде використовуватись твір. 

Винагорода автора (чи особи, яка володіє майновими правами на твір), яка може бути як одноразова фіксована сума, роялті – періодичні платежі та змішаний варіант, який використовується, наприклад, у франшизі (разовий платіж та щомісячні). В будь-якому разі, сторони повинні визначити винагороду та порядок її оплати в договору. 

Інші умови, які сторони визначатимуть істотними для укладання договору – ми радимо визначити права та обов’язки, відповідальність сторін та вирішення спору, конфіденційність та використання персональних даних тощо.  

Цікаво: Створення цифрового контенту: як захистити себе юридично?

Створення на замовлення об'єктів авторського права: як придбати "індивідуальний" твір та майнові права на нього

Окремим  способом розпорядження майновими правами на створений твір є створення за замовленням та використання твору. Такий спосіб використовується у випадку, коли правовідносини передбачають створення певного твору з подальшою передачею його (майнових прав) у користування або власність замовника. Така конструкція використовується дуже часто. Наприклад, ви замовляєте фотосесію або певний дизайн-проєкт для ремонту будинку, можливо потрібно створити образ персонажу комп’ютерної гри або об’єкт архітектури чи аудіовізуальний твір. 

На відміну від договору про передачу майнових прав, договір про створення за замовленням та використанням може укладатись, коли ще не створений твір, відповідно – автор не набув майнових прав на нього. Наприклад, для одного з наших клієнтів ми розробляли договір про створення ескізів для виробництва певних предметів. Було визначено використати договір про створення на замовлення та використання об’єкта інтелектуальної власності, який дозволяв нашому клієнту: 

  • Визначити технічне завдання та прописати способи доопрацювання твору, які можуть бути необхідні до передачі прав і твору безпосередньо.
  • Визначити оплату вартості, винагороди, тільки по факту приймання твору клієнтом.
  • Визначити інші умови, які необхідні для угоди, наприклад, штрафи за прострочення зобов’язань. 

Тому, якщо для вас потрібно розробити індивідуальний твір, можна скористатись саме такою структурою договору про створення за замовленням і використання. 

В будь-якому разі, у випадку якщо для вас або вашого бізнесу виникає необхідність узгодити використання об'єкта авторського права або передати права іншим особам, наші юристи готові вам допомогти та:

  • Надати консультації щодо використання або відчуження майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
  • Розробити договори, додаткові угоди та інші документи, проаналізувати договори на предмет ризиків. 
  • Здійснити реєстрацію авторського права, якщо це необхідно. 

Наша команда експертів гарантує найвищий рівень обслуговування та допомагає забезпечити надійний захист вашої інтелектуальної власності.

Вартість послуг з договірного права тут.

Дата публікації: 20/11/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: