Консультація юриста в форматі питання-відповідь для журналу «Лабораторна справа»

На запитання читачів відповідає Володимир Місюрак,

юрист юридичної компанії «Правова допомога»

Чи має право біолог зі спеціалізацією «Клінічна лабораторна діагностика» працювати на посаді лікаря-лаборанта в клінічній лабораторії?

Згідно з наказом МОЗ України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 29.03.2002 р. № 117 до лікаря-лаборанта висуваються такі освітні і кваліфікаційні вимоги:

  • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • спеціалізація за однією зі спеціальностей медичного профілю;
  • проходження інтернатури за спеціальністю «Лабораторна діагностика» з наступною спеціалізацією з «Клінічної лабораторної діагностики»;
  • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста.

Оскільки біолог (лабораторний спеціаліст з немедичною освітою) не є відповідним до зазначених характеристик, то й обіймати посаду лікаря-лаборанта не може.

Проте, зважаючи на положення наказу МОЗ України «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» від 12.08.2009 р. № 588 (далі — Наказ № 588) та низки інших нормативних актів, успішно пройшовши атестацію за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», біолог (лабораторний спеціаліст з немедичною освітою) може надавати той самий спектр медичних послуг, що й лікар-лаборант.

Варто також зазначити, що біолог — це людина з вищою освітою (крім педагогічної) за спеціальністю «Біологія», яка була допущена до медичної практики як лікар-лаборант завдяки наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.1992 р. № 195 (далі — Наказ № 195),і така особа має право обіймати посаду лікаря-лаборанта. Для цього допуск до лікарської посади мав бути проведений до 12.10.2009 р., що є датою набрання чинності Наказу № 588, яким вводиться нова процедура атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, що працюють в системі охорони здоров’я, і передбачена нова номенклатура спеціальностей. Такі професіонали, будучи зараховані на лікарські посади в закладах охорони здоров’я до набрання чинності Наказом № 588, зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань та атестацію на кваліфікаційну категорію з лікарських спеціальностей.

Для отримання ліцензії медичним закладом клініко-діагностична лабораторія має бути у його складі чи ні, та чи потрібен лікар-лаборант або ж достатньо буде біолога?

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285, якою

затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — Ліцензійні умови) передбачає, що клініко-діагностична лабораторія (КДЛ) є структурним підрозділом медичного закладу, який здійснює медичну практику. З цього випливає, що з позиції ліцензування КДЛ належить до закладу охорони здоров’я і має бути повноцінно відображена у відомостях про наявність матеріально-технічної бази і кваліфікацію персоналу.

Своєю чергою, вибір між біологом і лікарем-лаборантом слід розглядати з двох позицій. Для отримання ліцензії за спеціальністю «Клінічної лабораторної діагностики» цілком достатньо біолога, який має чинну спеціалізацію з даної спеціальності. Підтвердження цього зафіксовано в п. 27 Ліцензійних умов та в низці пунктів Наказу № 588. Та коли штатний розпис передбачає необхідність позиції завідувача, то таку посаду може обіймати або лікар-лаборант, або особа з біологічною освітою, допущена до роботи відповідно до Наказу № 588 і Наказу № 195.

Слід зазначити, що хоча юридичне підкріплення обіймання посади завідувача професіоналами з біологічною освітою існує, на практиці при ліцензуванні виду господарської діяльності з медичної практики можуть виникати різні питання, що перешкоджатимуть отриманню ліцензії.

Чи може біолог обіймати посаду завідувача лабораторії в закладі охорони здоров’я і за яких умов, аби бути у відповідності до ліцензійних вимог?

Клініко-діагностична лабораторія вважається підрозділом закладу охорони здоров’я та провадить господарську діяльність з медичної практики. Освітньо-кваліфікаційні вимоги до начальників (завідувачів) структурних підрозділів медичного закладу визначаються наказом МОЗ України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 29.03.2002 р. № 117 , де, зокрема, до начальників висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

  • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією за профілем структурного підрозділу;
  • підвищення кваліфікації (курси вдосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
  • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Біологи є професіоналами з немедичною освітою, а тому існує невідповідність для обіймання посади завідувача лабораторії.

Водночас біолог — професіонал з біологічною освітою, який свого часу був належним чином допущений до лікарської практики (як лікар-лаборант) відповідно до наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.1992 р. № 195 та до моменту набрання чинності наказом МОЗ України «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» від 12.08.2009 р. № 588, мав щонайменше 5 років стажу лікаря-лаборанта і обіймав посаду завідувача лабораторії, то така особа може продовжувати обіймати посаду завідувача лабораторного підрозділу медичного закладу.

На сьогодні поширена практика виконання обов’язків начальника лабораторних підрозділів біологами, проте таке укомплектування посади здебільшого не відповідає вимогам чинного законодавства, на що часто вказують Міністерство охорони здоров’я України та місцеві департаменти охорони здоров’я.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Дата публікації: 06/05/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: