ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваАкредитація медичних установ: порядок і документи. Коментар юристів

Акредитація медичних установ: порядок і документи. Коментар юристів

Просмотров: 12196

Для здійснення діяльності з надання медичних послуг мати відповідну ліцензію недостатньо. Доведений при отриманні ліцензії рівень відповідності необхідно періодично підтверджувати шляхом проходження державної акредитації. Така акредитація є офіційним визнанням статусу закладів охорони здоров'я (далі - медустанова), підтвердженням наявності в ньому умов, необхідних для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, і його відповідності критеріям, встановленим Міністерством охорони здоров'я (МОЗ).

Згідно з постановою КМУ від 15.07.1997 року № 765 акредитації підлягають усі медустанови (юридичні особи або їх відокремлені підрозділи, які мають ліцензію на здійснення медичної практики) незалежно від форми власності, в тому числі, фармацевтичні (аптечні) заклади. Перша акредитація проводиться не пізніше ніж через два роки після початку діяльності медичного закладу, а в подальшому - кожні три роки. За ініціативою медустанови з метою підвищення категорії може бути проведена позачергова акредитація, яка проводиться не раніше ніж через рік після проведення попередньої акредитації.

Акредитацію державних і приватних медичних закладів проводять Головна акредитаційна комісія, а акредитацію закладів комунальної власності - акредитаційні комісії, що створюються при обласних управліннях охорони здоров'я.

Для проходження акредитації необхідно зібрати і надати наступні документи:

 • Нотаріально завірену копію положення (статуту) медустанови;
 • Копії документів, що підтверджують право на використання приміщення, в якому знаходиться медустанова, і право на використання обладнання, необхідного для надання лікувально-профілактичної допомоги. Це можуть бути копії договорів оренди, копії документів, що підтверджують право власності на зазначені приміщення і устаткування та інше. Ці копії, як правило, завіряються печаткою та підписом керівника установи;
 • Відомості про чисельність працюючих в медустанові фахівців та їх кваліфікаційну характеристику (також завіряються підписом та печаткою медзакладу);
 • Затверджений опис структури медустанови;
 • Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу;
 • Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі;
 • Висновок Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі;
 • Звіт медустанови про участь у виконанні територіальних медичних програм;
 • Звіт медустанови про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а при першій акредитації - за перші два роки;
 • Затверджений медустановою аналіз своєї діяльності щодо якості наданої медичної допомоги та критеріїв її оцінки;
 • Звіт медустанови про наукову і педагогічну діяльность (за наявності);
 • Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів (при наявності).

Зазначені документи подаються у відповідну акредитаційну комісію, яка протягом трьох місяців повинна провести акредитацію. Для цього акредитаційна комісія доручає експерту провести експертизу відповідності медичного закладу стандартам держакредитації. Той, у свою чергу, формує персональний склад експертної групи та затверджує його в МОЗ. Терміни проведення такої експертизи визначаються відповідною акредитаційною комісією.

Експертиза полягає у перевірці медустанови на відповідність стандартам державної акредитації. Для лікувально-профілактичних закладів такі стандарти затверджені наказом МОЗ від 14.03.2011 року № 142. Ці стандарти розділені на 25 розділів, кожен з яких містить кілька пунктів / підпунктів, які оцінюються певною кількістю балів. Втім, оцінці підлягають тільки ті стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, яка ним надається.

На практиці, щоб уникнути проблем з акредитацією, перед її проходженням медустанови самостійно або за допомогою зовнішніх радників (зокрема, юридичних компаній) оцінюють, які стандарти вже виконуються, а які варто «підтягти». Одночасно формується стратегія поведінки при здійсненні перевірки з боку експертної групи та можливі аргументи на випадок необхідності оскарження відмови в акредитації. Експертиза обов'язково повинна проходити в присутності керівника медзакладу, що проходить акредитацію або уповноваженої ним особи.

Результати оцінки вносяться в експертний висновок про відповідність закладу стандартам державної атестації. У ньому вказуються всі оцінки відповідності стандартам, які стосувалися медустанови, загальна сума набраних балів, максимально можлива кількість балів з урахуванням спеціалізації медустанови і процентний показник досягнутого результату. Для отримання акредитації медзаклад має набрати не менше 69% максимально можливої кількості балів. Виходячи з цього показника, експертна комісія повинна дати рекомендації про присвоєння медустанові акредитації визначеної другої (від 70 до 79%), першої (від 80 до 89%) або вищої категорії (від 90 до 100%). Експертний висновок підписується членами експертної групи і направляється експертом акредитаційної комісії протягом 14 днів після завершення експертизи.

На підставі документів, поданих медустановою, і висновків експертів акредитаційна комісія приймає рішення про проведення акредитації та про віднесення закладу до відповідної категорії, або про відмову в цьому. Рішення затверджується головою акредитаційної комісії, про що медзаклад повідомляється протягом 10 днів. У разі прийняття рішення про акредитацію, медустанові видається акредитаційний сертифікат, термін дії якого визначається акредитаційною комісією, але не повинен перевищувати трьох років.

Даний коментар підготовлений в рамках практики "Медичне та фармацевтичне право" і тісно пов'язаний з послугою "Акредитація медичного закладу".


Аккредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я в МОЗ

Просмотров: 12196
Пов'язана практика
Всі пов'язані публікації

Послуги по темі
даного матеріалу: Медичне право Акредитація медзакладу
Доп. меню
Связанная практика Услуги по теме материала