ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваАкредитація медичних установ: порядок і документи. Коментар юристів

Акредитація медичних установ: порядок і документи. Коментар юристів

Для здійснення діяльності з надання медичних послуг мати відповідну ліцензію недостатньо. Доведений при отриманні ліцензії рівень відповідності необхідно періодично підтверджувати шляхом проходження державної акредитації. Така акредитація є офіційним визнанням статусу закладів охорони здоров'я (далі - медустанова), підтвердженням наявності в ньому умов, необхідних для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, і його відповідності критеріям, встановленим Міністерством охорони здоров'я (МОЗ).

Згідно з постановою КМУ від 15.07.1997 року № 765 акредитації підлягають усі медустанови (юридичні особи або їх відокремлені підрозділи, які мають ліцензію на здійснення медичної практики) незалежно від форми власності, в тому числі, фармацевтичні (аптечні) заклади. Перша акредитація проводиться не пізніше ніж через два роки після початку діяльності медичного закладу, а в подальшому - кожні три роки. За ініціативою медустанови з метою підвищення категорії може бути проведена позачергова акредитація, яка проводиться не раніше ніж через рік після проведення попередньої акредитації.

Акредитацію державних і приватних медичних закладів проводять Головна акредитаційна комісія, а акредитацію закладів комунальної власності - акредитаційні комісії, що створюються при обласних управліннях охорони здоров'я.

Для проходження акредитації необхідно зібрати і надати наступні документи:

 • Нотаріально завірену копію положення (статуту) медустанови;
 • Копії документів, що підтверджують право на використання приміщення, в якому знаходиться медустанова, і право на використання обладнання, необхідного для надання лікувально-профілактичної допомоги. Це можуть бути копії договорів оренди, копії документів, що підтверджують право власності на зазначені приміщення і устаткування та інше. Ці копії, як правило, завіряються печаткою та підписом керівника установи;
 • Відомості про чисельність працюючих в медустанові фахівців та їх кваліфікаційну характеристику (також завіряються підписом та печаткою медзакладу);
 • Затверджений опис структури медустанови;
 • Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу;
 • Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі;
 • Висновок Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі;
 • Звіт медустанови про участь у виконанні територіальних медичних програм;
 • Звіт медустанови про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а при першій акредитації - за перші два роки;
 • Затверджений медустановою аналіз своєї діяльності щодо якості наданої медичної допомоги та критеріїв її оцінки;
 • Звіт медустанови про наукову і педагогічну діяльность (за наявності);
 • Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів (при наявності).

Зазначені документи подаються у відповідну акредитаційну комісію, яка протягом трьох місяців повинна провести акредитацію. Для цього акредитаційна комісія доручає експерту провести експертизу відповідності медичного закладу стандартам держакредитації. Той, у свою чергу, формує персональний склад експертної групи та затверджує його в МОЗ. Терміни проведення такої експертизи визначаються відповідною акредитаційною комісією.

Експертиза полягає у перевірці медустанови на відповідність стандартам державної акредитації. Для лікувально-профілактичних закладів такі стандарти затверджені наказом МОЗ від 14.03.2011 року № 142. Ці стандарти розділені на 25 розділів, кожен з яких містить кілька пунктів / підпунктів, які оцінюються певною кількістю балів. Втім, оцінці підлягають тільки ті стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, яка ним надається.

На практиці, щоб уникнути проблем з акредитацією, перед її проходженням медустанови самостійно або за допомогою зовнішніх радників (зокрема, юридичних компаній) оцінюють, які стандарти вже виконуються, а які варто «підтягти». Одночасно формується стратегія поведінки при здійсненні перевірки з боку експертної групи та можливі аргументи на випадок необхідності оскарження відмови в акредитації. Експертиза обов'язково повинна проходити в присутності керівника медзакладу, що проходить акредитацію або уповноваженої ним особи.

Результати оцінки вносяться в експертний висновок про відповідність закладу стандартам державної атестації. У ньому вказуються всі оцінки відповідності стандартам, які стосувалися медустанови, загальна сума набраних балів, максимально можлива кількість балів з урахуванням спеціалізації медустанови і процентний показник досягнутого результату. Для отримання акредитації медзаклад має набрати не менше 69% максимально можливої кількості балів. Виходячи з цього показника, експертна комісія повинна дати рекомендації про присвоєння медустанові акредитації визначеної другої (від 70 до 79%), першої (від 80 до 89%) або вищої категорії (від 90 до 100%). Експертний висновок підписується членами експертної групи і направляється експертом акредитаційної комісії протягом 14 днів після завершення експертизи.

На підставі документів, поданих медустановою, і висновків експертів акредитаційна комісія приймає рішення про проведення акредитації та про віднесення закладу до відповідної категорії, або про відмову в цьому. Рішення затверджується головою акредитаційної комісії, про що медзаклад повідомляється протягом 10 днів. У разі прийняття рішення про акредитацію, медустанові видається акредитаційний сертифікат, термін дії якого визначається акредитаційною комісією, але не повинен перевищувати трьох років.

Даний коментар підготовлений в рамках практики "Медичне та фармацевтичне право" і тісно пов'язаний з послугою "Акредитація медичного закладу".


Аккредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я в МОЗ
Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті