ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваБанкрутство по-новому: аналіз основних змін в процедурі через призму новітньої судової практики

Банкрутство по-новому: аналіз основних змін в процедурі через призму новітньої судової практики

Матеріал пов'язаний з юридичними послугами, що надає наша компанія в рамках практики «Корпоративне право».

Оновлені правила процедури банкрутства діють всього два місяці (з моменту набрання чинності новою редакцією Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), і багато кредиторів і боржників ще не встигли пристосуватися до них. Свідченням тому є велика кількість рішень про відмову в порушенні провадження у справах про банкрутство, що винесені судами першої інстанції за останні два місяці.

Аналіз судових відмов дозволяє сформулювати деякі рекомендації щодо вирішення проблем, пов'язаних з подачею заяви про порушення справи про банкрутство, її розглядом і порушенням справи про банкрутство.

Як і раніше, для того, щоб домогтися порушення справи про банкрутство боржника, кредитор повинен мати безперечні вимоги до нього на суму не менше 300 мінімальних зарплат (на сьогодні це 334 100 гривень), які не були задоволені протягом трьох місяців. Але тепер під безперечними вимогами розуміються тільки ті вимоги, які підтверджені набравшими чинність судовим рішенням та постановами про відкриття виконавчого провадження. Розрахункові документи, за якими здійснюється списання коштів з рахунків боржника (постанови ДВС про списання коштів з рахунку, векселі, а також вимоги, визнані боржником), більше не відносяться до підстав для порушення справ про банкрутство. Крім того, новим законодавством остаточно вирішена доля неустойки (штрафу, пені) та інших фінансових санкцій. До складу безспірних вимог вони не входять (раніше, до подібної думки схилявся і ВГСУ у постановах від 13.04.2010 р № 45/205б, від 14.06.2011 р. № 5013/155/11 (11/73).

Але для того, щоб заяву про порушення справи про банкрутство було прийнято, судового рішення про стягнення боргу з боржника на необхідну суму і постанови про відкриття виконавчого провадження недостатньо. Крім цих документів, до заяви тепер потрібно додати витяг з ЄДР стосовно боржника та докази надсилання боржнику копії заяви та доданих до неї документів. При цьому копії заяви та доданих до неї документів повинні бути відправлені саме за тією адресою боржника, яка вказана у витязі з ЄДР. Раніше ці документи не були потрібні, але їх ненадання після 19.01.2013 р. вже в декількох випадках було підставою для залишення заяви без розгляду (див. визначення Донецького госпсуду від 07.03.2013 р. № 905/1554/13-г, визначення госпсуду м. Києва від 11.02.2013 р. № 910/2377/13) .

Крім того, обов'язково треба сплатити судовий збір за подання заяви про порушення справи про банкрутство. Розмір цього збору згідно ст. 4 Закону «Про судовий збір» становить 5 мінімальних зарплат (на сьогодні це 5735 грн.), і обов'язок щодо його сплати існує вже давно. Але, тим не менш, ненадання доказів сплати судового збору часто стає підставою для повернення заяви (див. визначення госпсуду Харківського суду від 12.03.2013 го. № 922/982/13-г, госпсуду Запорізької області від 04.03.13 р. № 908 / 797/13-г та інші).

Неподання зазначених документів, а також недотримання вимог до змісту заяви про порушення справи про банкрутство може бути підставою для залишення заяви без розгляду. Але крім цього госпсуд може відмовити у прийнятті заяви. Як і раніше, підставами для цього можуть служити факти припинення діяльності боржника та наявність відносно нього вже порушених справ про банкрутство. Тому перед подачею заяви необхідно ретельно перевіряти наявність цих фактів щодо боржника (благо, з наявністю відкритого єдиного держреєстру судових рішень та відкритого доступу до ЄДР зробити це не так складно).

Але крім цього суд відмовляє у прийнятті заяви у випадку, якщо госпсудом затверджено план санації боржника до порушення справи про банкрутство та / або якщо провадження у справі про банкрутство боржника не допускається відповідно до закону. Якщо з першим все більш менш зрозуміло, і за допомогою єдиного держреєстру судових рішень цей ризик відстежити можна, то друга підстава може тлумачитися судами дуже широко. Наприклад, госпсуд Чернігівської області в ухвалі від 25.01.2013 р. № 914/332/13-г на ​​цій підставі відхилив заяву, подану після 19.01.2013 року, в якому кредитор посилався на положення попередньої редакції Закону про банкрутство.

Якщо підстав для відмови у прийнятті заяви або для залишення її без розгляду немає, то госпсуд протягом 5 днів повинен винести визначення про прийняття заяви до розгляду. У ньому вказується дата проведення підготовчого засідання суду та ПІБ арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедура розпорядження майном при цьому зазначеним визначенням не вводяться. Ці питання тепер повинні вирішуватися судом не при прийнятті заяви, а при її розгляді в попередньому засіданні. Але визначенням про прийняття заяви госпсуд може також зобов'язати кредитора, боржника та інших осіб надати суду додаткові документи, і вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику приймати рішення про ліквідацію або реорганізацію та відчужувати основні фонди. Тому, щоб уникнути негативних наслідків, рекомендуємо кредиторам заявляти клопотання про забезпечення їх вимог при подачі заяви.

Підготовче засідання має відбутися не пізніше 14 дня після винесення визначення про прийняття заяви, а за наявності поважних причин - протягом 30 днів. До числа поважних причин законодавство і суди відносять: подачу боржником клопотання про відкладення підготовчого засідання для добровільного погашення заборгованості перед кредиторами, наявність труднощів у поданні сторонами всіх витребуваних судом документів та інше.

У ході підготовчого засідання суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, перевіряє обґрунтованість і безперечність вимог кредитора, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами, оцінює заперечення боржника. За результатами розгляду суд виносить визначення про порушення справи про банкрутство або про відмову в цьому. Рішенням про порушення справи про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, вводиться процедура розпорядження майном, призначається розпорядник майна, накладається заборона на відчуження майна боржника, призначається дата наступного засідання та інше. Втім, на практиці суди не завжди вирішують всі ці питання в рамках рішення про порушення справи про банкрутство (див. визначення госпсуду м. Києва від 04.03.2013 р. № 910/2911/13).

Офіційне оприлюднення визначень про порушення справ про банкрутство до 19.01.2014 року повинно здійснюватися в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр», але ані термінів такого опублікування, ні того, хто повинен його здійснювати законодавством не визначено. У підсумку, в цьому питанні спостерігається цілковита анархія. Найбільш надійним і «свіжим» джерелом інформації про порушені справи про банкрутство є дані судового реєстру. Але відлік строку для пред'явлення вимог кредиторів все одно ведеться з дати офіційного опублікування.

Статтю підготували юристи ЮК «Правова допомога» (Київ).

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті