Що робити громадським організаціям, у статутах яких передбачене колективне членство?

Вартість послуг:

від 16500 грн
Реєстрація громадської організації
від 30000 грн
Реєстрація громадської спілки
від 36000 грн
Іноземні учасники
Реєстрація громадської організації
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Закон України «Про громадські об’єднання», який було введено в дію з 01 січня 2013 року, чітко визначає, що членами (учасниками) громадської організації можуть бути виключно фізичні особи, а громадської спілки – юридичні особи приватного права і фізичні особи. При цьому новий Закон нічого не говорить про колективне членство, чи то пак про можливість  колективних членів брати участь у діяльності громадських організацій, як це було у Законі України «Про об’єднання громадян».

З одного боку, вбачається наявне обмеження участі колективів підприємств, установ, організацій, у тому числі колективів громадських організацій без статусу юридичної особи, у діяльності інших громадських об’єднань.

З іншого, – членство стає індивідуалізованим, і значно спрощується власне процедура його отримання. Не потрібно, приміром, проводити збори колективу для прийняття рішення про вступ до певної громадської організації, адже кожен член-фізична особа такого колективу, що відповідає вимогам ст.ст. 7, 8 Закону України «Про громадські об’єднання», може стати членом громадської організації самостійно.

Варто зазначити, що новий Закон надає вже діючим громадським організаціям, спілкам громадських організацій п’ять років на приведення у відповідність із цим Законом своїх статутів. Це, серед іншого, означає, що слід прибрати зі статуту пункти/положення, що стосуються колективного членства.

З точки зору формальної процедури перереєстрації не вбачається жодних проблем у випадку внесення до нового статуту (положення) відомостей про кожного учасника колективу окремо – як нового члена громадської організації замість колективу.

Інакше кажучи, у новому статуті (положенні) громадського об'єднання потрібно прописувати членство кожного окремо взятого члена колективу-людини, а не всього колективу як суб’єкта правовідносин. У такому випадку жодних ускладнень при реєстрації статуту (положення) виникати не повинно. Цьому питанню, зокрема, приділила увагу Державна реєстраційна служба України у Рекомендаціях щодо розробки статутів громадських об'єднань від 07 червня 2013 року, розміщених на своєму офіційному веб-сайті за посиланням: «Звертаємо увагу на відсутність у Законі поняття «колективний член». Тому, громадські організації, зареєстровані до 1 січня 2013 року, при внесенні змін до статуту повинні виписувати членство відповідно до свого статусу (засновниками і учасниками є фізичні особи). Це матиме наслідком внесення змін і до інших розділів статуту, наприклад в частині повноважності вищого керівного органу, на якому делегатами або учасниками будуть виключно «індивідуальні» члени».

В той же час такий стан речей не задовольняє цілий ряд громадських об’єднань, зокрема, спортивні федерації, до складу яких входять виключно колективні члени (при чому багато з цих колективних членів не мають статусу юридичної особи). Не дивно, що в парламенті вже зареєстрована законодавча ініціатива про доповнення відповідної статті Закону України «Про громадські об’єднання» пунктом про те, що у діяльності громадських об’єднань у випадках, передбачених їх статутами, можуть брати участь колективні члени.

Що ми радимо робити громадським організаціям до врегулювання цього питання законодавцем? При розробці нової редакції статуту, з якої прибираються всі згадки про колективне членство, обов’язково необхідно детально прописати нову структуру членства в організації, яка б  надала можливість прийняти до складу членів організації кожного члена колективу, як окрему особу, а в подальшому передбачала форму та процедуру його участі в управлінні громадською організацією особисто або через інститут представництва. Також варто відзначити, що в разі використання інституту представництва в новій редакції статуту, необхідно враховувати, що представник фізичної особи за загальним правилом діє на підставі нотаріальної довіреності.

Проте, позитивні приклади наведеного вище опрацювання проблемного питання щодо колективного членства вже є практиці навіть нашої компанії.

Наостанок відзначимо також той факт, що чинний Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», як і раніше, передбачає колективне членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях. Тобто зміни цей нормативно-правовий акт не зачепили, і оскільки даний Закон є спеціальним по відношенню до Закону України «Про громадські об'єднання», то змінювати свої статутні документи з питань членства таким організаціям, легалізованим на день введення Закону України «Про громадські об'єднання» в дію, поки що не потрібно, принаймні ані сам Закон, ані Державна реєстраційна служба України про необхідність даних заходів нічого не говорить.

Крім того, до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» жодних змін, метою яких є узгодження його норм з нормами Закону України «Про громадські об'єднання», наразі не внесено.

Дата публікації: 12/06/2014

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: