Індустріальний парк для агропромислового бізнесу: в яких парках можна здійснювати таку діяльність?

Вартість послуг:

від 10 000 грн
Аналіз документів
Договірна
Повний супровід
Реєстрація індустріального парку
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Ні для кого не секрет, що найбільш стійкою та потужною в умовах війни в Україні виявилася аграрна сфера. При цьому, найвищу стійкість показало саме вирощування аграрної сировини та інфраструктура її зберігання й експортного збуту.

Значна частина загального експорту у 2023 році (понад 30%) – це зерно (пшениця, кукурудза тощо), яке використовується, перш за все, для кормових потреб у тваринництві країн-імпортерів.

Як і у попередні роки – зберіглася провідна роль великих диверсифікованих агропідприємств, водночас, новий поштовх отримав і сектор малого й середнього бізнесу, який активно підтримується за рахунок зовнішніх ресурсних фондів.

Це також означає й те, що аграрний бізнес нарощує інвестиційний потенціал і шукає місця його вкладення.

Так, для підвищення своєї стійкості, агрокомпанії активно освоюють сфери виробництва енергії (палива та електричної) з альтернативних джерел, у тому числі з відходів агровиробництва. Почалося освоєння сфери вирощування та переробки нішевих культур (лаванда, інші спеції, ягоди) і тих, які раніше були незаслужено ігноровані (зокрема, через значну зарегульованість) – мова про коноплі, насамперед технічні.

Продовжується тенденція нарощування потужностей переробки агросировини, зокрема, в товари з високою доданою вартістю, на які спостерігається стабільне підвищення попиту на світових ринках.

Разом із цим, часто активи компаній мають ситуативне розташування, що створює певні виклики в управлінні ними та забезпеченні злагоджених організаційних, виробничих, логістичних, обслуговуючих та інших процесів.

Актуальним є питання пошуку, придбання та ефективного використання наявних земельних ділянок для реалізації власних і партнерських проектів.

Враховуючи те, що держава передбачає можливість застосування певних державних стимулів для такого комплексного підходу до освоєння території, як індустріальні (промислові) парки, то саме це й може бути тою зручною та оптимальною формою просторово-організаційного планування розвитку бізнес-активності.

Цікаво: Технопарки, Інкубатори, Бізнес ангели: що може допомогти стартапу злетіти?

Які переваги може дати індустріальний парк для агропромислового бізнесу?

  • Локалізація комплексу інфраструктури для забезпечення діяльності різнопрофільних компаній (від ІТ до логістики та промислової переробки); 

  • Зменшення витрат на будівництво та введення в експлуатацію об'єктів на території парку за рахунок локалізованої інженерно-транспортної інфраструктури;

  • Спрощення вирішення управлінських, технологічних і логістичних питань (постачання ресурсів, зберігання сировини і продукції, управління запасами, поставки готової продукції).

Також, в парку можна розмістити потужності для надання сервісних послуг щодо забезпечення сільськогосподарською технікою (як сервісне обслуговування та ремонт, так і виконання відповідних технологічних процесів - оранки, культивації, внесення добрив і пестицидів тощо).  

Крім того, зростає попит на сервісні послуги щодо впровадження та підтримки цифрових систем в управлінні діяльністю та виконанні сільськогосподарських робіт, зокрема, що стосується напрямів точного та органічного землеробства, мінімізації шахрайства, крадіжок, зайвих витрат ресурсів.

Такі послуги можливо та логічно масштабувати на декілька агропідприємств (господарств) і розміщувати офіси відповідних сервісних компаній у локальній доступності, зокрема, й на території індустріального парку.

Цікаво: Хто може купити землю індустріального парку?

Чи є державна підтримка в даному випадку?

Звільнення від ввізного мита і ПДВ нових основних засобів. Так, з боку держави найбільш дієвою можна вважати підтримку щодо звільнення від ввізного мита і ПДВ нових основних засобів, за визначеним у Митному кодексі переліком, які ввозяться учасниками індустріального парку для провадження своєї діяльності в ньому.

Вже сьогодні можна навести приклад таких індустріальних парків, як "Ланнівський" у Полтавській області та нещодавно створеного – "Ма'Рижани" у Житомирській області.

Індустріальний парк "Ланнівський" було створено у 2017 році підприємствами Ланнівської агропромислової групи. На території парку для першочергових потреб зведено елеваторний комплекс і прокладено залізничну гілку. Створення індустріального парку також допомогло значно зменшити витрати на проведення електромереж по території парку (за рахунок наближення точки приєднання парку до електромережі обленерго). Розвиток парку передбачав будівництво на його території борошномельних і хлібопекарських потужностей, створення складального виробництва сільськогосподарської техніки.

Індустріальний парк "Ма'Рижани" створено на початку 2023 року на території ПрАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" (основним бенефіціаром є Мішель Терещенко). Основною спеціалізацією парку визначено глибоку переробку технічних конопель і льону. При цьому, за попередніми домовленостями, локальні агрогосподарства вже почали вирощувати відповідну сировину.

Проте слід враховувати наявні законодавчі обмеження щодо можливості провадження господарської діяльності в індустріальних парках. Наприклад, не можна розташовувати індустріальні парки поруч з об'єктами електрогенерації, виробництва біопалива, тваринницьких ферм, теплиць тощо.

До завершення дії воєнного стану та впродовж одного року після завершення його дії вимоги законодавства в цій сфері не застосовуються.

Проте, на перспективу доцільно врахувати, що державне стимулювання індустріальних парків є різновидом державної допомоги для забезпечення розвитку регіонів і мають підлягати вимогам, передбаченим критеріями оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, затвердженими Урядом.

Яким чином можна використати форму індустріального парку для розвитку аграрного бізнесу?

Це можна реалізувати двома основними шляхами:

1. Якщо мова йде про приватні земельні ділянки – створити на них індустріальний парк відповідно до вимог Закону та включити її до Реєстру. Про особливості створення індустріальних парків, основні вимоги до земельних ділянок та інші вимоги ви можете почитати тут.

Такий варіант підійде, перш за все, для компаній, які вже мають земельні ділянки, що підходять або можуть бути підлаштовані для створення індустріального парку із урахуванням видів діяльності, провадження яких буде виправданим і оптимальним саме у такому місці.

При цьому, варто звернути увагу й на такі фактори, як поточна і прогнозна доступність виробничих і трудових ресурсів, можливість підготовки фахівців для виробничо-господарських потреб індустріального парку. Доречно буде опрацювати й питання наявності поблизу інших індустріальних парків чи виробничих потужностей, аналогічних тим, які передбачається розмістити у парку.

2. Коли у бажаній місцевості вже створено індустріальний парк на землях комунальної власності – можливо зайти в нього в якості керуючої компанії індустріального парку. Про керуючу компанію індустріального парку ви можете детальніше почитати тут.

Ця можливість може бути зручною для компаній, які мають наміри розвиватися у місцевості, де вже створено індустріальний парк відповідною радою. 

В такому випадку варто звернути увагу на вже задекларовану й зафіксовану в документах підтримку парку з боку органів влади, відповідність його містобудівній документації, відображення в ній перспективних потреб парку в інфраструктурі, її потужностей, можливості провадження запланованих видів діяльності,  придбання ділянок у межах парку у власність та інші питання, які випливають із конкретно обумовлених факторів у кожному парку окремо. 

В разі необхідності, усі додаткові зміни можуть бути внесені до концепції парку, включені до договору про створення та функціонування парку за узгодженням з ініціатором його створення. Внесення змін до концепції рекомендується здійснювати шляхом викладення її в новій редакції, яку затвердить місцева рада, як ініціатор створення індустріального парку. Всі пов'язані із цим процедури мають бути здійснені ініціатором створення у відповідності до вимог Закону. 

Ризики концентрації пов'язаних компаній у індустріальному парку

Антимонопольний комітет зосереджує свою увагу на двох аспектах, пов'язаних із діяльністю в індустріальних парках:

  • економічна концентрація (створення монопольного становища та зловживання ним) на території парку;

  • вплив державної допомоги (державного стимулювання) суб'єктам індустріального парку на економічну конкуренцію.

Якщо виявиться, що компанії, розміщені в індустріальному парку, порушують відповідні правила та норми законів, до них можуть бути застосовані різні, в тому числі економічні, санкції.

Це, наприклад, може бути штраф за антиконкурентні узгоджені дії від 5 до 10 відсотків доходу (виручки) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Для уникнення небажаних ситуацій рекомендується передбачати залучення в індустріальний парк непов'язаних компаній, у тому числі для реалізації з ними спільних проектів та для надання відповідних послуг.

Крім того, важливо забезпечити включення завдань щодо створення та розвитку індустріального парку до місцевої та регіональної стратегій розвитку - це буде беззаперечним доказом його впливу на розвиток громади і відповідного регіону.

Якщо ви позитивно оцінили можливості та перспективи розвитку свого бізнесу в форматі індустріального парку то наші фахівці та юристи готові забезпечити:

  • як повний, так і частковий супровід процесу його створення, реєстрації;

  • вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням його належного функціонування;

  • супровід процесу входження в індустріальний парк у якості її керуючої компанії, включно з попереднім аналізом парку і рекомендаціями щодо вирішення можливих виявлених проблемних питань.

Вартість консультації та юридичного супроводу тут.

Наша команда знайде оптимальне та вигідне рішення саме для вас.

Дата публікації: 28/07/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: