Яка різниця між індустріальними, технологічними та науковими парками, і до чого тут ДіяСіті?

Вартість послуг:

від 10 000 грн
Аналіз документів
Договірна
Повний супровід
Реєстрація індустріального парку
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

В Україні часто в ЗМІ та повідомленнях органів влади, компаній і різних організацій можна зустріти використання словосполучень “індустріальний парк” або “промисловий парк”, “технологічний парку” або “технопарк”, “науковий парк”, також слова “технополіс”, “кластер” тощо. Проте, випадки, стосовно яких їх використовують, можуть заплутати будь-кого. 

Називаючи однаково різні речі або одне й те ж – по різному, неможливо дійти до однакового розуміння речей, особливо, коли йдеться про дуже конкретні питання, наприклад, про державне регулювання та підтримку якоїсь форми чи виду бізнес-діяльності, ініціатив обєднання зусиль бізнесу для отримання та розвитку конкурентних переваг.

Для тих, хто хоче почати вести свій бізнес та отримати державну підтримку для нього в рамках певної зі згаданих вище форм чи видів діяльності потрібно не тільки розуміти різницю, а й знати, як використати переваги чи недоліки кожної форми. Яка це може бути підтримка, які вимоги необхідно виконати або яких потрібно дотримуватися, щоб ефективно скористатися можливостями, які пропонує держава?

Також, яке поняття є формою діяльності, а яке – видом діяльності, чому цих форм є саме стільки, й саме таких, які з них актуальні та чи можуть бути поєднані – на ці запитання ми відповімо, "розклавши все по поличках", в цьому матеріалі.

Цікаво: Керуюча компанія для індустріального парку в Україні: вимоги та документи

Як розібратися в термінах технологічний, індустріальний парк, СЕЗ, ТПР та ВМЗ?

Для більшої зручності ми сформували все в наступну таблицю, з якою запрошуємо вас ознайомитися.

Назва

Правові засади та їх актуальність 

Що це?

Територія пріоритетного розвитку (ТПР)

до 2022 року

Впродовж 1998-2003 років прийнято 9 законів про спецрежим інвестиційної діяльності на ТПР.

Із 2022 року відповідні положення Господарського кодексу та всі зазначені закони втратили чинність.

Територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій на підставах та в порядку, передбачених законом, вводиться спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць.

Спеціальна (вільна) економічна зона (СЕЗ)

до 2022 року

Впродовж 1998-2001 років було прийнято 10 законів про створення СЕЗ, якими створено 11 СЕЗ.

У 2022 році Закон втратив чинність.

Частина території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії законодавства України, наприклад, як це було реалізовано в Донецькій (СЕЗ "Донецьк" на півдні міста Донецька площею 466 га і СЕЗ “Азов” на півдні міста Маріуполя площею 314,8 га), Одеській (СЕЗ “Порто-Франко” на території Одеського морського торговельного порту площею 32,5 га і СЕЗ “Рені” на території міста Рені площею 94,36 гектара) та інших областях.

Вільна митна зона (ВМЗ)

ВМЗ в Україні можуть бути таких типів:

  • комерційного типу;
  • сервісного типу;
  • промислового типу.

Митний режим є певною альтернативою митному режиму переробки на митній території України.

В Україні з 2018 року було створено 4 ВМЗ комерційного типу, з яких діє лише одна.

Митні зони сервісного і промислового типів не створювалися.

ВМЗ можуть створюватися у індустріальних парках.

Створення ВМЗ промислового типу неможливе через прив'язку їх створення до СЕЗ, законодавче регулювання яких втратило чинність.

Митний режим, відповідно до якого іноземні товари ввозяться на територію ВМЗ та вивозяться з цієї території за межі митної території України із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (також не сплачується ПДВ).

Технологічний парк
(технопарк)

В Україні створено 16 технопарків, назви яких включено до преамбули Закону.

З часу прийняття цього Закону у 1999 році перелік включених до нього технопарків не переглядався.

Відносини в технопарку по суті аналогічні відносинам партнерства в науковому парку.

Група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів.

Науковий парк

Закон України "Про наукові парки" та Закон України "Про науковий парк "Київська політехніка".

В Україні створено 39 наукових парків.

Наукові парки (їх партнери) можуть фізично розміщуватися в індустріальних парках.

Юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для розроблення і виконання проектів наукового парку.

Індустріальний парк
(промисловий парк)

В Україні ініційовано створення понад 100 індустріальних парків, з яких 64 включено до Реєстру та мають право на державне стимулювання відповідно до Закону.

Територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій.

В індустріальному парку можуть здійснювати свою діяльність також інші суб'єкти індустріального парку.

Види діяльності, які заборонено здійснювати в індустріальному парку, визначені Законом.

Еко-
індустріальний парк

Законодавче визначення відсутнє, проте, Стратегією розвитку індустріальних парків на 2023-2030 роки передбачено запровадження такого виду індустріальних парків, а також у ній надано загальне їх поняття.

Сьогодні в Україні у рамках проекту технічної допомоги ЮНІДО “Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні” здійснюються практичні напрацювання елементів моделі еко-індустріального парку з метою наступного її запровадження.

Спільнота виробників і постачальників послуг, які розміщуються в межах індустріального парку і співпрацюють в управлінні ресурсами (шляхом впровадження промислового симбіозу та системи управління відходами) з метою підвищення економічних, екологічних, соціальних показників своєї діяльності за безпосередньої участі керуючої компанії такого парку.

Інноваційний центр, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор

Інноваційні підприємства та окремі підприємства, які відносяться до інноваційної інфраструктури, можуть бути суб'єктами індустріального парку та отримати статус його учасника.

Підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг.

Інноваційна інфраструктура

Підприємства, організації, установи, їх об'єднання, асоціації будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності.

Правовий режим
 Дія Сіті

Резидентами Дія Сіті є біля 600 компаній.

Резиденти Дія Сіті можуть розміщуватися в індустріальних парках.

Види діяльності в рамках режиму Дія Сіті, визначено як у самому Законі, так і постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 467.

Це не лише ІТ-сфера, але також і окремі види виробничої діяльності.

Кластер

Законодавчо в Україні визначення кластерів у сфері господарської діяльності з метою їх державного регулювання відсутнє.

Проте, їх визначення є в окремих програмних документах ("Морський кластер"), а також у документах Європейського Союзу ("інноваційний кластер").

Кластерні спільноти в Україні сформовані та мають потужне представництво, наприклад, в ІТ-сфері, деревообробці (виробництво меблів) та сфері автоматизації виробництва.

Для своєї формалізації, а також просування інтересів кластери створюють переважно відповідні професійні асоціації та представницькі громадські організації.

Індустріальний парк може бути комфортним середовищем для формування кластеру.

Неформальна спільнота компаній і підприємців, які здійснюють свою діяльність (як взаємодіють так і конкурують між собою) в межах певної території (індустріальний парк, населений пункт, регіон чи їх поєднання), а також в одній чи декількох, у тому числі споріднених, сферах діяльності.

Як бачите, наприклад, часто вживане слово “технопарк” не є інноваційним підприємством чи підприємствами відповідно до законодавчого визначення, а є лише елементом інноваційної інфраструктури для таких підприємств.

Також, варто розділяти та розуміти територіальну прив'язку та договірно-правову природу відповідних форм організації, ведення та представлення бізнесу.

Водночас, індустріальний парк, як одна з таких форм, дає можливості для локалізації та розвитку багатьох інших видів ведення бізнесу та реалізації взаємодії між ними.

Цікаво: Технопарки, Інкубатори, Бізнес ангели: що може допомогти стартапу злетіти?

Я бажаю створити індустріальний парк або працювати на його території: як використати надану інформацію?

Якщо ви хочете створити індустріальний парк, ви маєте здійснити всю необхідну підготовку для цього:

  • визначити територію зі зручним транспортним сполученням, що має актуальну містобудівну документацію, яка дозволяє використовувати землю для створення такого парку з урахуванням вимог Закону;
  • забезпечити виконання ряду процедур, необхідних безпосередньо для створення індустріального парку. В цьому випадку також варто розуміти, що саме земля і буде тим основним ресурсом, який буде пропонуватися для розвитку індустріального парку.

Якщо ваш основний бізнес - це девелопмент нерухомості та ви бачите для себе можливості розвитку в якості керуючої компанії індустріального парку, то під час вибору індустріального парку варто звернути увагу на його потенціал для залучення резидентів відповідного профілю і, таким чином, формувати бізнес-план розвитку парку з фокусом на його основну цільову аудиторію. Як відомо, в бізнесі є поняття “якірного інвестора”, який сам по собі слугує магнітом для залучення аналогічних, суміжних, обслуговуючих, допоміжних та інших бізнесів.

Досить часто саме наявність якірного інвестора є вирішальним фактором успішності індустріального парку.

Крім цього, ви можете пропонувати представницькі офіси для резидентів індустріального парку й за його межами, що значно спростить для них вирішення певних питань, пов'язаних зі статусом учасника парку (обмеженнями щодо здійснення ним діяльності виключно на території парку). 

Коли ви шукаєте місце для розміщення свого основного (не представницького) офісу, виробничих потужностей, то варто враховувати, що статус учасника індустріального парку може бути поєднано з іншими можливостями - одночасно з цим бути партнером наукового парку, резидентом Дія Сіті, відкрити в парку вільну митну зону, мати статус інноваційного підприємства, отримати державну допомогу з урахуванням інших законодавчих можливостей.

Крім того, від рішення саме місцевої ради залежить, чи будуть поширюватися пільги з місцевих податків і зборів лише на керуючу компанію, учасників індустріального парку, чи на всіх його суб'єктів (резидентів).

Наприклад, будучи одночасно учасником індустріального парку та резидентом Дія Сіті можливо скористатися як пільгами з ПДВ при імпорті обладнання, передбаченими для учасника індустріального парку, так і особливостями оподаткування податку на прибуток та оформлення трудових відносин, передбачених для резидентів Дія Сіті.

Таким чином, компанія може вивільнити додатковий ресурс для свого розвитку.

Отже, якщо:

  • ви маєте у власності або оренді землю та хочете створити індустріальний парк;
  • ваш бізнес спеціалізується на девелопменті комерційної, в тому числі виробничої, нерухомості та ви хочете вигідно отримати у розпорядження та власність відповідні земельні ділянки в межах індустріального парку;
  • ви шукаєте земельну ділянку для будівництва власного комерційного (виробничого) об'єкту, або відповідний, уже готовий об'єкт в індустріальному парку, також хочете отримати у розпорядження та власність земельну ділянку в межах індустріального парку;

наша компанія готова надати вам повний або частковий кваліфікований супровід у всіх перерахованих випадках і вирішити усі пов'язані з цим питання.

Якщо вам потрібна консультація - зв'яжіться з нашими спеціалістами будь-яким комфортним для вас шляхом. 

Все про створення та роботу індустріальних парків в Україні тут.

Дата публікації: 13/07/2023

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: