Як законно покинути посаду директора ТОВ без рішення загальних зборів?

Вартість послуг:

від 8000 грн
Базова вартість послуг по внесенню змін до Статуту
Зміни до статуту ТОВ, ПП
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

  • Як законно покинути посаду директора ТОВ без рішення загальних зборів?
  • Яка відповідальність на директорі за правопорушення, вчинені від імені юридичної особи?
  • Та з якого моменту трудові відносини між директором та ТОВ вважаються припиненими?

Даний матеріал буде корисний директорам, які втратили зв’язок із членами загальних зборів але потребують, щоб їх особисті дані були прибрані з ЄДР. У розділі Висновок ви знайдете покрокову інструкцію щодо дій, які необхідно для цього вчинити.

Статус Директора як виконавчого органу ТОВ

Згідно з чинними на даний час Господарським та Податковим кодексами України, вся відповідальність за діяльність ТОВ покладена на відповідний виконавчий орган, уповноважений її засновниками/учасниками.

Зокрема, Господарським кодексом визначено, що для керівництва діяльністю підприємства його власники (або ж їх уповноважені органи чи наглядова рада, якщо вона створена) призначають керівника такого підприємства. Керівник підприємства, як і члени колегіального виконавчого органу, мають статус посадової особи [1].

В свою чергу, Податковий кодекс передбачає, що відповідальними за вчинення порушень, які визначені чинним податковим законодавством, контроль за дотриманням норм якого покладається на контролюючі органи, є платники податків (в т.ч. і юридичні особи – ТОВ) та/чи їх посадові особи [2].

Отже, у випадку з ТОВ відповідальною посадовою особою є керівник його виконавчого органу, зокрема, в більшості випадків, Директор (одноособовий орган) або Генеральний директор (керівник дирекції як колегіального органу). Як призначення, так і звільнення Директора законом віднесено до компетенції засновників/учасників ТОВ.

Законодавче регулювання трудових відносин Директора з ТОВ

Конституція України гарантує кожному, в тому числі, і Директору ТОВ, право на працю, що передбачає наступні його елементи:

  • вільний вибір праці;
  • вільне погодження особи на працю;
  • заборона щодо примусової праці [3].

На підставі правил чинного трудового законодавства, кожному працівнику надається право розірвання укладеного з ним безстрокового трудового договору, за умови попередження про це власника підприємства чи його уповноваженого органу за 2 тижні [4].

Однак в ситуації з Директором ТОВ подача ним заяви про звільнення за власним бажанням та підписання через 2 тижні наказу про звільнення себе з посади Директора ТОВ на підставі ст.38 КЗпП є недостатнім для остаточного припинення трудових відносин з підприємством. В даному випадку виникає певна суперечність як з іншими положеннями законодавства, так і з фактичними обставинами справи.

Так, чинне господарське законодавство відносить питання обрання/призначення та відкликання/звільнення Директора ТОВ до повноважень загальних зборів його засновників/учасників [5]. Крім того, враховуючи специфічну природу трудових відносин Директора з ТОВ, юридично такі трудові відносини можуть вважатися припиненими тільки після того, як відповідні відомості про особу як про Директора ТОВ будуть виключені з ЄДР. Підставою для цієї реєстраційної дії і є рішення уповноваженого органу ТОВ про відповідні зміни (в даному випадку – про зміну Директора).

Але, беручи до уваги ту ситуацію, коли учасники ТОВ не зацікавлені продовжувати ведення його діяльності, не скликаю та не проводять загальні збори і будь-який зв’язок з учасниками відсутній – фактично найманий Директор перебуває в безвихідній ситуації. Адже законодавчо врегульованої процедури його звільнення без участі учасників ТОВ – на даний момент немає.

Звернення до суду 

Зважаючи на наведені правові колізії, єдино можливим законним шляхом вирішення цієї ситуації вважаємо звернення Директора ТОВ до суду з позовом про розірвання укладеного трудового договору з ним та зобов’язання відповідного реєстраційного органу внести зміни до ЄДР шляхом виключення відомостей про особу як керівника та підписанта ТОВ.

Слід зазначити, що на даний час склалась позитивна для позивача (Директора ТОВ) судова практика з цього питання (до прикладу – справи №673/1463/17, №639/5303/17, №490/7699/17).

Висновок 

Враховуючи вищевикладене, алгоритм дій при звільненні Директора ТОВ без рішення загальних зборів його учасників наступний:

  1. Подання Директором відповідно до ст. 38 КЗпП заяви про його звільнення з займаної посади за власним бажанням – шляхом надіслання на юридичну адресу ТОВ, юридичну чи фактичну адресу кожного із учасників ТОВ;
  2. Надіслання учасникам ТОВ повідомлення про скликання та проведення загальних зборів (із включенням до порядку денного питання про зміну Директора).
  3. Якщо відповіді від учасників немає – подання до суду позову про розірвання укладеного трудового договору з Директором та зобов’язання відповідного реєстраційного органу внести зміни до ЄДР шляхом виключення відомостей про особу як керівника та підписанта ТОВ.

Юристи компанії «Правова допомога» допоможуть Вам підготувати всі документи, необхідні для звільнення Директора ТОВ без рішення загальних зборів та виключити дані про нього як керівника та підписанта з ЄДР.

Нормативне регулювання:

[1] Стаття 65 Господарського кодексу України.

[2] Пункт 110.1 статті 110 Податкового кодексу України.

[3] Стаття 43 Конституції України.

[4] Стаття 38 Кодексу законів про працю України.

[5] Закон України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Дата публікації: 23/11/2018
Марина Лосенко

Про автора

Ім'я: Марина Лосенко

Посада: Юрист

Освіта: Національний авіаційний університет

Знання мов: російська, українська

Електронна пошта: [email protected]

Написати автору

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Наші інші автори

Кузава Власта
Молодший юрист
Іванна Стефанчишена
Помічник юриста