Корпоративні відносини між учасниками ТОВ в Україні: як відкрити бізнес, якщо засновників кілька?

Вартість послуг:

від 900 USD
Реєстрація бізнесу в Україні
від 2300 USD
Іноземний директор
від 1400 USD/місяць
Базовий супровід
Відкрити іноземний бізнес в Україні
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - ТОВ) є найбільш популярною та зручною організаційно-правовою формою для ведення бізнесу в Україні.

ТОВ користується популярністю через відносно просту процедуру створення, функціонування та ліквідацію. Крім цього, учасники ТОВ відповідають в межах вкладу в статутний капітал, ліміти якого не визначені законодавством.

Також ТОВ може бути платником єдиного податку, отримати практично будь-які ліцензії для ведення господарювання та здійснювати імпорт й експорт товарів і послуг. Відповідно до відомостей Державного комітету статистики, ТОВ займають приблизно половину від кількості всіх організаційно-правових форм юридичних осіб, які зареєстровані в Україні.

ТОВ може створюватись як одноосібно, так і декількома учасниками. Однак між учасниками ТОВ періодично можуть виникати суперечки та розбіжності, які потрібно врегульовувати.  

Саме через ці плюси ТОВ - перший вибір для іноземних інвесторів, що планують бізнес в Україні та українських підприємців, які починають спільний бізнес. Саме про спільний бізнес в рамках ТОВ ми сьогодні і поговоримо - про законодавче врегулювання корпоративних відносин між учасниками ТОВ та чому про це потрібно подумати ще до реєстрації бізнесу.

Цікаво: Участь в українській компанії: ризики для іноземців

Регулювання та структурування корпоративних відносин в Україні

Корпоративними правовідносинами є відносини між учасниками господарських товариств, що виникають у зв’язку з наявністю корпоративних прав. 

Учасниками корпоративних правовідносин є особи, які володіють або розпоряджаються корпоративними правами. 

Тобто, якщо ви створюєте ТОВ для бізнесу, то ви з партнерами будете володіти корпоративними правами відповідно до частки в статутному капіталі кожного з партнерів.

Вимоги, які визначені спеціальним законом, можуть бути імперативні та диспозитивні. Імперативні вимоги закону не підлягають змінам. Наприклад, статут ТОВ повинен містити:

 • відомості про повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
 • органи управління товариством та їх компетенцію;
 • порядок прийняття рішень;
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Відсутність вище визначених положень в статуті призведе до відмови в державній реєстрації. Інші положення зазначаються в статуті за бажанням  учасників або у зв’язку з необхідністю.

Корпоративні відносини регулюються також статутом. Статут ТОВ може передбачати детальне врегулювання правовідносин між учасниками та органами управління.

Наприклад, Статутом може бути передбачено право одного з учасників ТОВ на здійснення управління  Товариством або право укласти цивільно-правовий договір з директором ТОВ.

Крім цього, статут може впорядковувати процедуру надання згоди на укладання значних правочинів. 

В нашій практиці була ситуація, коли ми спеціально для клієнта розробляли особливий порядок погодження значних правочинів, який передбачав погодження значних правочинів в певних, визначених учасниками питаннях (сума або вид правочину). Наприклад будь-який договір, який передбачав відчуження або передачу в оренду майна Товариства, а також кредитні договори та договори позики потребували погодження загальних зборів учасників Товариства перед його укладанням. Таким чином, Товариство убезпечило себе від можливих ризиків укладання певних договорів зі сторони виконавчого органу.  

В іншого клієнта, в якого не було відповідної процедури в статуті, довелось ідентифікувати правочини та підтверджувати post factum відповідно до процедури, яка визначена законом.

Корпоративний договір -  домовленість між учасниками ТОВ для визначення обов’язків щодо вчинення дій або утримання від їх вчинення для реалізації своїх корпоративних прав. 

Корпоративний договір є дещо новим інструментом в Україні для ТОВ, але він давно існує та використовується в інших країнах. Корпоративний договір може визначати порядок голосування на загальних зборах, купівлі-продажу частки чи інших питань, які учасники можуть врегулювати між собою.

В нашій практиці була ситуація, коли учасники вважали за потрібне врегулювати питання голосування по певним питанням порядку денного загальних зборів, але без перерозподілу частки. Ми запропонували укласти корпоративний договір та передбачити відповідні домовленості. 

Цікаво: Планування та розробка моделі роботи на ринку України

Корпоративний конфлікт та його врегулювання в Україні

Причини виникнення корпоративних конфліктів можуть бути різними: від розподілу дивідендів до власного бачення розвитку бізнесу. В будь-якому разі, корпоративний конфлікт потрібно вирішувати, адже він загрожує бізнесу та інтересам учасників.  На практиці, існує декілька способів вирішення конфліктів.

Переговори та досудове врегулювання. Це найбільш правильний та доречний спосіб врегулювання корпоративних конфліктів. Тут в пригоді можуть стати інструменти перерозподілу часток, корпоративний договір, зміни в управлінні бізнесом чи порядку та розміру дивідендів, або ж навіть вихід учасника з ТОВ.

В будь-якому разі, всі результати та домовленості потрібно зафіксувати. Ми, як юристи, намагаємось вирішити більшість конфліктів на цій стадії. Результати можуть бути різними.

Наприклад, в нас була ситуація, коли корпоративний конфлікт виник у зв’язку з несплатою дивідендів. Ми змогли пояснити мажоритарному власнику, що дивіденди будуть виплачені всім учасникам ТОВ після певного періоду, що передбачений відповідним протоколом. 

В іншому випадку, між двома учасниками ТОВ виник настільки глибокий конфлікт, що єдиним варіантом було поділити бізнес між учасниками. Ми допомогли юридично забезпечити цю процедуру. 

Судове оскарження. У випадку, якщо конфлікт не вдається вирішити в досудовому порядку, залишається тільки суд.  Судове оскарження може мати різний результат. Однак, з впевненістю можемо сказати, що цей процес займає певний час і ресурси клієнта.

Медіація. Це дещо новий для українського законодавства спосіб, який передбачає залучення медіатора – незалежного посередника для врегулювання конфлікту. Медіацію можна розглядати як частину досудового врегулювання конфлікту або як самостійний вид.

В будь-якому разі є фактори, які зменшують вірогідність виникнення конфліктів та дозволяють врегулювати правовідносини між учасниками. До них можна віднести:

 • врегулювання правовідносин між учасниками за допомогою статуту;
 • узгодження деяких особливостей взаємовідносин між учасниками за допомогою корпоративного договору;
 • врегулювання відносин з інвесторами та кредиторами, посадовими особами або членами органів управління Товариства відповідними договорами.

Юристи нашої компанії допоможуть вашому бізнесу, якщо ви бажаєте врегулювати потенційний або наявний корпоративний конфлікт.

Декілька порад для бізнесу:  

 1. Узгоджуйте відносини між партнерами, шляхом фіксації їх в Статуті, договорах тощо. У випадку конфлікту, ви будете мати кращі можливості для захисту власних прав та інтересів.
 2. Не використовуйте шаблонні статути Товариства. Краще попросіть юристів розробити статут спеціально для Вашої компанії, який відповідає реальним правовідносинам.
 3. Намагайтесь вирішувати будь-які конфлікти між учасниками в досудовому порядку.

Ми розглянули лише деякі варіанти та можливості, однак, насправді, корпоративні правовідносини, крім конфліктних ситуацій, передбачають дуже багато аспектів, які неможливо викласти в одному матеріалі.  

Наші юристи мають великий досвід в регулюванні корпоративних відносин, починаючи від питань представництва, структурування відносин та виплати дивідендів, закінчуючи питаннями виходу з товариства та врегулювання корпоративних конфліктів.  

Ми пропонуємо нашим клієнтам: 

 • консультування та розробку статутів товариств відповідно до потреби клієнта;
 • розробку структури взаємовідносин між учасниками; 
 • допомогу в передачі частки в статутному капіталі товариства, в тому числі спадкування та дарування частки, розпорядження часткою тощо; 
 • поділ, злиття та поглинання ( M&A  практика) та інші дії з товариством; 
 • допомогу в розв’язанні корпоративних конфліктів в досудовому та судовому порядку; 
 • інші питання, які можуть виникати в учасників товариств.

Перед стартом бізнесу чи іншої діяльності в Україні, якщо ви розумієте необхідність врегулювати корпоративні відносини та подбати про безпеку бізнесу та власного капіталу, ми пропонуємо окрему послугу - Планування та розробка моделі роботи на ринку України. В цей пакет буде входити аналіз ваших планів та цілей бізнесу в Україні та розробка шляху втілення вашої мети з урахуванням всіх нюансів.

Вартість пакету ви можете побачити під цим текстом або дізнатися у наших спеціалістів.

Вартість старту бізнеса в Україні тут.

Дата публікації: 22/02/2023
Структура бізнесу
Пакет пропонується Клієнтам на стадії до реєстрації бізнесу. Передбачає розробку структури бізнесу під конкретні потреби Клієнта.

Підготовка та зум зустріч з Клієнтом, на якій з клієнтом обговорюються базові питання щодо ведення його діяльності в Україні: 
 • Реєстрація бізнесу чи організації в Україні (процедура та етапи, вибір організаційно-правової форми)
 • Базові поняття про оподаткування в Україні та яку краще систему вибрати для конкретної діяльності, необхідність встановлення РРО, ПДВ та інші податки 
 • Ліцензії та дозволи, які необхідно отримати для ведення бізнесу/неприбуткової діяльності
 • Консультація щодо ведення договірної роботи, роботи з кадрами та інше
 • Надання порад щодо роботи з контрагентами, їх перевірки та правовідносини з ними
 • Базові консультації про необхідність бухгалтерського обліку, звітність, яка має подаватись порядок та строки
 • Відкриття банківського рахунку, поради щодо комплаєнсу, відповіді на базові питання (якщо в клієнта вони з'являються на старті)

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: