Мирова угода: переваги, оформлення, виконання, примусове виконання та відповідальність

Мирова угода (далі - МУ) - інструмент оформлення домовленостей сторін судового спору.

Застосовується у випадках, коли сторони добровільно і самостійно знайшли спосіб врегулювати спір (в рамках предмета позову) і хочуть надати своїм домовленостям юридичну силу.

Укладення мирової угоди в судовому розгляді - це швидкий і ефективний спосіб вирішити суперечку і досягти згоди, але є й інша сторона медалі - ризик не отримати очікуване.


1. Переваги мирової угоди


  Де застосовується мирова угода
 • може бути укладена на будь-якому етапі процесу;
 • дозволяє істотно скоротити строки вирішення спору;
 • може дозволити скоротити витрати на судовий розгляд (якщо укладається на етапі позовного провадження);
 • сторони самостійно вибирають умови вирішення спору;
 • відновлює нормальні відносини сторін.

2. Вимоги до мирової угодиДо змісту
До форми
  Домовленості не виходять за предмет позову   Оформляється письмово

  Домовленості стосуються прав і обов'язків сторін  позову
 
  Підписується уповноваженими особами 
  Всі положення підтримуються сторонами
  Умови не можуть мати двозначний неконкретний характер

  Умови не можуть суперечити нормам закону

У мировій угоді не допускається встановлення санкцій за її невиконання

3. Процедура оформлення

Сторони подають до суду спільну заяву про визнання мирової угоди та мирову угоду, підписану сторонами.

 

Варіант 1   Варіант 2
     
1. Суд відмовляє у визнанні угоди.   1. 1. Суд виносить ухвалу про визнання МУ та припинення провадження у справі.
Основні причини:
 • домовленості виходять за предмет позову;
 • умови мирової угоди порушують права та інтереси однієї зі сторін чи інтереси третіх осіб;
 • умови мирової угоди порушують права та інтереси третіх осіб;
 • умови не відповідають законодавству України.
   
При складанні МУ важливо передбачити всі можливі моменти її реалізації, а саме закріпити процедуру, строки, порядок і т. д. виконання обов'язків за такою угодою.


Суд продовжує розгляд спору в разі відмови у визнанні МУ, але при цьому, після усунення недоліків мирової угоди, сторони вправі подати клопотання про визнання мирової угоди повторно.

ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ:


4. Процедура виконання

Добровільний порядок

Добровільний порядок передбачає належне виконання сторонами своїх обов'язків, які закріплені мировою угодою.

Мирова угода може передбачати взаємні зобов'язання, при цьому ми рекомендуємо:

 • виконувати свої зобов'язання поетапно (за наявності ризиків невиконання другою стороною своїх зобов'язань);
 • дотримуватися всіх формальних вимог, встановлених мировою угодою.

 Примусовий порядок застосовується в разі невиконання мирової угоди однією зі сторін. Такий порядок може мати декілька форм реалізації, які представлені далі.

Варіант 1

Ухвалу про визнання мирової угоду затверджено як виконавчий документ*.

Необхідно подати до Державної виконавчої служби за місцем розгляду спору (як правило, вказується в резолютивній частини ухвали):

 • заяву про відкриття виконавчого провадження;
 • оригінал ухвали про затвердження мирової угоди;
 • копію мирової угоди, яка затверджена судом (не є обов'язковою, але ми рекомендуємо своїм Клієнтам подавати її з метою мінімізації процесів бюрократії).

Документи можна відправити як поштою (ми рекомендуємо своїм Клієнтам подавати цінним листом з описом), так і подати через канцелярію відділення Державної виконавчої служби.

*ухвалу суду про визнання (затвердження) мирової угоди відповідає вимогам ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження».

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Варіант 2

Якщо ухвалу про визнання мирової угоди не затверджено як виконавчий документ.

Ми рекомендуємо подати позов про спонукання до виконання мирової угоди (саме так сформувалася практика з 1997 року).

При підготовці позову слід знати, що:

 • позов подається до суду, де розглядався спір, по якому було підписано угоду;
 • подача позову про спонукання до виконання не припиняє дії мирової угоди;
 • позовна заява має бути складена згідно із загальними вимогами до позовної заяви.

Зважаючи на відсутність опису поняття «спонукання», в позові слід якомога точніше деталізувати свої вимоги (вказуються у прохальною частини позовної заяви).

NB! В резолютивній частині ухвали обов'язково повинно бути присутнє формулювання приблизно такого змісту: «У разі невиконання сторонами умов цієї угоди, така мирова угода підлягає виконанню в примусовому порядку через органи Державної виконавчої служби».5. Відмова від мирової угоди

Відмова від мирової угоди є правом однієї зі сторін, реалізувати яке вона може до моменту затвердження такої мирової угоди судом. Також підстави та умови відмови від мирової угоди можуть бути прописані в самій мировій угоді і реалізовані після фактичного затвердження такої мирової угоди.

Однак, відмова від мирової угоди, яка суперечить її умовами, після затвердження мирової угоди в односторонньому порядку не допускається і є ухиленням від виконання умов мирової угоди.

6. Відповідальність за невиконання: штрафи та санкції

Варіант 1. Ухвала суду про визнання мирової угоди - виконавчий документ.

Примушення до виконання мирової угоди здійснюється в порядку виконавчого провадження.

Основні форми відповідальності

Примусове виконання умов мирової угоди в рамках виконавчого провадження, а саме:

 

Санкції за невиконання мирової угоди 

Варіант 2. Ухвала про затвердження мирової угоди не є виконавчим документом.

Примушення до виконання умов мирової угоди проводиться в судовому порядку, шляхом подання позовної заяви про спонукання до виконання умов мирової угоди. У разі задоволення позовних вимог, суд після набрання законної сили рішенням, видає виконавчий документ на підставі якого, може бути відкрито виконавче провадження

Основні форми відповідальності

 

Мирова угода: відповідальність


Ключова судова практика з примусу до виконання умов мирової угоди на прикладі господарського процесу.Пленум Вищого господарського суду України у постанові від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначив: «Наказ господарського суду про примусове виконання мирової угоди не може бути виданий, оскільки провадження у справі припинено». Раніше зазначена позиція також була закріплена в постанові Вищого господарського суду від 26.07.2005 у справі № 13/26 «Про примусове виконання мирової угоди»: у разі ухилення однієї із сторін від виконання мирової угоди наказ про примусове виконання не може бути виданий, оскільки провадження у справі господарським судом припинено, проте інша сторона в цьому випадку, не позбавлена права звернутися на загальних підставах з позовом про спонукання до виконання мирової угоди, чим і скористався позивач».

Зазначеною постановою Пленуму ВГС України від 26.12.2011 р. № 18 були роз'яснені способи захисту прав у разі невиконання умов мирової угоди однією зі сторін: «У разі ж ухилення однієї із сторін від виконання мирової угоди:

 • якщо постанова господарського суду про затвердження мирової угоди відповідає вимогам статті 18 Закону України "Про виконавче провадження", то вона є виконавчим документом у розумінні пункту 2 частини другої статті 17 названого Закону і підлягає виконанню державною виконавчою службою. Тому за наявності зазначеної умови, позовна заяву про спонукання до виконання мирової угоди не підлягає розгляду в господарських судах;
 • якщо ж ухвала суду про затвердження мирової угоди не містить усіх даних, зазначених у статті 18 названого Закону, то таке рішення не має статусу виконавчого документа, і інша сторона у справі не позбавлена права звернутися з позовом про спонукання до виконання мирової угоди, у разі задоволення якого господарський суд видає наказ. Відповідний позов може мати як майновий, так і немайновий характер залежно від змісту умов мирової угоди».

Таким чином, практика застосування норм законодавства у сфері захисту прав у разі невиконання умов МУ однієї зі сторін має свої специфічні механізми, які залежать від правової природи ухвали суду про визнання мирової угоди.

Мирова угода є швидким і, в більшості випадків, ефективним способом врегулювання спору, але в той же час не позбавленим ризику не одержати бажане. Мінімізувати ризики, а також витрати матеріального, часового та людського ресурсу допоможе правильний, юридично грамотний супровід всіх етапів процесу укладання та виконання мирової угоди.

Якщо Вам необхідна допомога юристів, пов'язана з мировою угодою, зверніться до нас.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Дата публікації: 02/09/2013

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: