ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваМирова угода: переваги, оформлення, виконання, примусове виконання та відповідальність

Мирова угода: переваги, оформлення, виконання, примусове виконання та відповідальність

Мирова угода (далі - МУ) - інструмент оформлення домовленостей сторін судового спору.

Застосовується у випадках, коли сторони добровільно і самостійно знайшли спосіб врегулювати спір (в рамках предмета позову) і хочуть надати своїм домовленостям юридичну силу.

Укладення мирової угоди в судовому розгляді - це швидкий і ефективний спосіб вирішити суперечку і досягти згоди, але є й інша сторона медалі - ризик не отримати очікуване.


1. Переваги мирової угоди


  Де застосовується мирова угода
 • може бути укладена на будь-якому етапі процесу;
 • дозволяє істотно скоротити строки вирішення спору;
 • може дозволити скоротити витрати на судовий розгляд (якщо укладається на етапі позовного провадження);
 • сторони самостійно вибирають умови вирішення спору;
 • відновлює нормальні відносини сторін.

2. Вимоги до мирової угодиДо змісту
До форми
  Домовленості не виходять за предмет позову   Оформляється письмово

  Домовленості стосуються прав і обов'язків сторін  позову
 
  Підписується уповноваженими особами 
  Всі положення підтримуються сторонами
  Умови не можуть мати двозначний неконкретний характер

  Умови не можуть суперечити нормам закону

У мировій угоді не допускається встановлення санкцій за її невиконання

3. Процедура оформлення
 

Сторони подають до суду спільну заяву про визнання мирової угоди та мирову угоду, підписану сторонами.

 

Варіант 1   Варіант 2
     
1. Суд відмовляє у визнанні угоди.   1. 1. Суд виносить ухвалу про визнання МУ та припинення провадження у справі.
Основні причини:
 • домовленості виходять за предмет позову;
 • умови мирової угоди порушують права та інтереси однієї зі сторін чи інтереси третіх осіб;
 • умови мирової угоди порушують права та інтереси третіх осіб;
 • умови не відповідають законодавству України.
   
При складанні МУ важливо передбачити всі можливі моменти її реалізації, а саме закріпити процедуру, строки, порядок і т. д. виконання обов'язків за такою угодою.


Суд продовжує розгляд спору в разі відмови у визнанні МУ, але при цьому, після усунення недоліків мирової угоди, сторони вправі подати клопотання про визнання мирової угоди повторно.

ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ:


4. Процедура виконанняДобровільний порядок

Добровільний порядок передбачає належне виконання сторонами своїх обов'язків, які закріплені мировою угодою.

Мирова угода може передбачати взаємні зобов'язання, при цьому ми рекомендуємо:

 • виконувати свої зобов'язання поетапно (за наявності ризиків невиконання другою стороною своїх зобов'язань);
 • дотримуватися всіх формальних вимог, встановлених мировою угодою.

 Примусовий порядок застосовується в разі невиконання мирової угоди однією зі сторін. Такий порядок може мати декілька форм реалізації, які представлені далі.

Варіант 1

Ухвалу про визнання мирової угоду затверджено як виконавчий документ*.

Необхідно подати до Державної виконавчої служби за місцем розгляду спору (як правило, вказується в резолютивній частини ухвали):

 • заяву про відкриття виконавчого провадження;
 • оригінал ухвали про затвердження мирової угоди;
 • копію мирової угоди, яка затверджена судом (не є обов'язковою, але ми рекомендуємо своїм Клієнтам подавати її з метою мінімізації процесів бюрократії).

Документи можна відправити як поштою (ми рекомендуємо своїм Клієнтам подавати цінним листом з описом), так і подати через канцелярію відділення Державної виконавчої служби.

*ухвалу суду про визнання (затвердження) мирової угоди відповідає вимогам ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження».

ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Варіант 2

Якщо ухвалу про визнання мирової угоди не затверджено як виконавчий документ.

Ми рекомендуємо подати позов про спонукання до виконання мирової угоди (саме так сформувалася практика з 1997 року).

При підготовці позову слід знати, що:

 • позов подається до суду, де розглядався спір, по якому було підписано угоду;
 • подача позову про спонукання до виконання не припиняє дії мирової угоди;
 • позовна заява має бути складена згідно із загальними вимогами до позовної заяви.

Зважаючи на відсутність опису поняття «спонукання», в позові слід якомога точніше деталізувати свої вимоги (вказуються у прохальною частини позовної заяви).

NB! В резолютивній частині ухвали обов'язково повинно бути присутнє формулювання приблизно такого змісту: «У разі невиконання сторонами умов цієї угоди, така мирова угода підлягає виконанню в примусовому порядку через органи Державної виконавчої служби»

5. Відмова від мирової угодиВідмова від мирової угоди є правом однієї зі сторін, реалізувати яке вона може до моменту затвердження такої мирової угоди судом. Також підстави та умови відмови від мирової угоди можуть бути прописані в самій мировій угоді і реалізовані після фактичного затвердження такої мирової угоди.

Однак, відмова від мирової угоди, яка суперечить її умовами, після затвердження мирової угоди в односторонньому порядку не допускається і є ухиленням від виконання умов мирової угоди.

6. Відповідальність за невиконання: штрафи та санкціїВаріант 1. Ухвала суду про визнання мирової угоди - виконавчий документ.

Примушення до виконання мирової угоди здійснюється в порядку виконавчого провадження.

Основні форми відповідальності

Примусове виконання умов мирової угоди в рамках виконавчого провадження, а саме:

 

Санкції за невиконання мирової угоди 

Варіант 2. Ухвала про затвердження мирової угоди не є виконавчим документом.

Примушення до виконання умов мирової угоди проводиться в судовому порядку, шляхом подання позовної заяви про спонукання до виконання умов мирової угоди. У разі задоволення позовних вимог, суд після набрання законної сили рішенням, видає виконавчий документ на підставі якого, може бути відкрито виконавче провадження

Основні форми відповідальності

 

Мирова угода: відповідальність


Ключова судова практика з примусу до виконання умов мирової угоди на прикладі господарського процесу.Пленум Вищого господарського суду України у постанові від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначив: «Наказ господарського суду про примусове виконання мирової угоди не може бути виданий, оскільки провадження у справі припинено». Раніше зазначена позиція також була закріплена в постанові Вищого господарського суду від 26.07.2005 у справі № 13/26 «Про примусове виконання мирової угоди»: у разі ухилення однієї із сторін від виконання мирової угоди наказ про примусове виконання не може бути виданий, оскільки провадження у справі господарським судом припинено, проте інша сторона в цьому випадку, не позбавлена права звернутися на загальних підставах з позовом про спонукання до виконання мирової угоди, чим і скористався позивач».

Зазначеною постановою Пленуму ВГС України від 26.12.2011 р. № 18 були роз'яснені способи захисту прав у разі невиконання умов мирової угоди однією зі сторін: «У разі ж ухилення однієї із сторін від виконання мирової угоди:

 • якщо постанова господарського суду про затвердження мирової угоди відповідає вимогам статті 18 Закону України "Про виконавче провадження", то вона є виконавчим документом у розумінні пункту 2 частини другої статті 17 названого Закону і підлягає виконанню державною виконавчою службою. Тому за наявності зазначеної умови, позовна заяву про спонукання до виконання мирової угоди не підлягає розгляду в господарських судах;
 • якщо ж ухвала суду про затвердження мирової угоди не містить усіх даних, зазначених у статті 18 названого Закону, то таке рішення не має статусу виконавчого документа, і інша сторона у справі не позбавлена права звернутися з позовом про спонукання до виконання мирової угоди, у разі задоволення якого господарський суд видає наказ. Відповідний позов може мати як майновий, так і немайновий характер залежно від змісту умов мирової угоди».

Таким чином, практика застосування норм законодавства у сфері захисту прав у разі невиконання умов МУ однієї зі сторін має свої специфічні механізми, які залежать від правової природи ухвали суду про визнання мирової угоди.

Мирова угода є швидким і, в більшості випадків, ефективним способом врегулювання спору, але в той же час не позбавленим ризику не одержати бажане. Мінімізувати ризики, а також витрати матеріального, часового та людського ресурсу допоможе правильний, юридично грамотний супровід всіх етапів процесу укладання та виконання мирової угоди.

Якщо Вам необхідна допомога юристів, пов'язана з мировою угодою, зверніться до нас.

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті