ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваПро захист ділової репутації підприємства при постійних скаргах фізичної особи в різні інстанції. Частина 1

Про захист ділової репутації підприємства при постійних скаргах фізичної особи в різні інстанції. Частина 1

В даний час захист ділової репутації стає одним з найактуальніших завдань правового забезпечення бізнесу. Більшість керівників підприємств найчастіше розглядають проблему тільки з точки зору боротьби з недобросовісною конкуренцією. Однак, поширені випадки, коли ділова репутація фірми страждає через постійні скарги однієї і тієї ж особи. На практиці це зазвичай виглядає так: громадянин в силу різних причин вступає в конфлікт з підприємством і починає спрямовувати заяви в різні органи і служби. В даному матеріалі буде розглянута правова база, що має значення для судового захисту ділової репутації підприємства.

Спочатку розберемося з терміном «ділова репутація» і правовими аспектами його застосування. Фактично, єдиним нормативним документом, де міститься дане поняття, є Закон «Про банки і банківську діяльність». Згідно з ним, ділова репутація - це відомості, зібрані Національним банком України про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи вимогам закону, ділової практики та професійної етики. Незважаючи на специфіку дії закону, дане визначення розкриває суть терміна «ділова репутація». Важливим документом у цьому питанні є Постанова № 1 Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи». У ній вказується, що під діловою репутацією юридичної особи, у тому числі підприємницьких товариств, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин. Слід зазначити, що Податковий кодекс України визначає вартість ділової репутації (гудвіл). Це різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій і т.д.

Цивільним кодексом України закріплено, що ділова репутація є немайновим благом, яке підлягає захисту законом. Для судового захисту ділової репутації фірми важливим фактом є те, що згідно ст. 91 ЦК України юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. У листі від 12.11.2008 № 01-8 / 676 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням господарськими судами законодавства про інформацію» Вищий господарський суд України зазначає, що право на недоторканність своєї ділової репутації відноситься до особистих немайнових прав і за своєю природою може належати не тільки фізичній, але і юридичній особі.

Стаття 94 ЦК України передбачає право юридичної особи на недоторканність її ділової репутації. Пленум Верховного Суду України від 27.02.2009 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» визначив, що закон надає діловій репутації значення самостійного об'єкта судового захисту, оскільки вона є «морально-етичною категорією і одночасно особистим немайновим правом».

Більш детально питання захисту ділової репутації будуть розглянуті в наступній публікації

Написати автору лист

Все ще залишаються запитання?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті