Особливості реєстрації Благодійних організацій та фондів

Вартість послуг:

від 9000 грн
Вартість реєстрації благодійного фонду
32000 грн
Іноземний Благофонд
Реєстрація благодійного фонду
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

На сьогоднішній час благодійні організації займають особливе місце серед інших юридичних осіб. Це обумовлено специфікою їх діяльності, правовим регулюванням, наданням податкових пільг та преференцій державою.

Відповідно до чинного законодавства, Благодійна організація – це юридична особа приватного права, в якої установчі документи визначають благодійність як основну мету її діяльності (в одній або декількох сферах).

Це означає, що благодійною організацією може бути виключно юридична особа, основною метою діяльності якої є:

 • допомога для сприяння інтересам своїх бенефіціарів у сфері благодійної діяльності;
 • підтримка і розвиток цих сфер у суспільних інтересах.

Метою благодійних організацій не може бути одержання й розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, серед працівників цих організацій або інших, пов'язаних з ними, осіб. Проте, для досягнення своєї мети благодійні організації можуть здійснювати господарську діяльність, але без мети одержання прибутку.

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні юридичні та фізичні особи, крім: органів місцевого самоврядування, органів державної влади та інших юридичних осіб публічного права (державні/комунальні підприємства).

Водночас суб'єкти благодійної діяльності мають право проводити благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види такої діяльності з іноземцями та іноземними організаціями.

Благодійні організації можуть створювати відокремлені підрозділи, виступати в ролі засновника і учасника інших благодійних організацій, (а також асоціацій, спілок, добровільних об'єднань) або ж провадити спільну благодійну діяльність.

Стаття та відео на тему: Благодійний фонд: як відкрити? Наш досвід в Івано-франківській області 

Благодійна організація може бути створена у вигляді:

 • благодійного товариства – благодійна організація, що має два або більше засновників та діє на підставі статуту;
 • благодійної установи – благодійна організація, в якої установчий акт визначає активи, за рахунок яких (або ж завдяки доходам таких активів) засновники досягають цілей благодійної діяльності. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні даною установою, вона діє на підставі установчого акта;
 • благодійного фонду – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників і управляється ними. Учасники не зобов'язані передавати даній організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може заснувати одна чи декілька осіб. В свою чергу, активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Благодійні організації набувають прав та обов'язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації, яка проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юрособи.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи, засновник чи уповноважена особа подають державному реєстратору наступні документи:

 1. заповнену Заяву про державну реєстрацію юридичної особи (Форма № 1);
 2. довіреність на представників перед державним реєстратором (у разі подання документів представником засновників);
 3. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників чи уповноваженого ним органу про створення юрособи;
 4. примірник установчих документів. Установчий документ для благодійного товариства та благодійного фонду - це статут. Для благодійної установи таким документом є установчий акт. Дані документи затверджуються та підписуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

 • найменування благодійної організації;
 • сфери та цілі благодійної діяльності;
 • інформацію про органи управління благодійної організації, їх склад, порядок діяльності, компетенцію, та прийняття ними рішень;
 • порядок обрання, призначення або затвердження членів органів управління благодійної організації (крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду), їх заміщення, зупинення та  повне припинення їхніх повноважень);
 • порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
 • джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
 • підстави та порядок припинення діяльності благодійної організації, а також порядок розподілу активів.

Державний реєстратор перевіряє, чи відповідають подані документи установленим вимогам і проводить державну реєстрацію юридичної особи.

За результатами реєстрації, державний реєстратор видає заявнику:

 1. Опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи;
 2. Виписку з ЄДРПОУ.

Варто зазначити, що юридичній особі, якій у встановленому порядку не надали статус волонтерської організації, заборонено використовувати словосполучення "волонтерська організація" у своєму найменуванні та діяльності. Такий статус надає Міністерство соціальної політики України, на підставі відповідного звернення.

Після проведення державної реєстрації в ЄДРПОУ, благодійну організацію реєструють у Реєстрі неприбуткових установ і організацій. Це слід зробити для того, щоб не виступати платником податку на прибуток.

Реєстрація  організації як неприбуткової проводиться двома способами:

 • Перший спосіб – подати реєстраційну заяву за формою 1-РН державному реєстратору, разом з документами для державної реєстрації створення юридичної особи;
 • Другий спосіб – подати до органу ДФС (за місцем знаходження організації) реєстраційну заяву за формою 1-РН, а також копію установчих документів та довіреності на представників.

Протягом 14 календарних днів після отримання реєстраційної заяви за формою 1-РН, територіальний орган ДФС виносить рішення щодо присвоєння статусу неприбутковості, а потім вносить відповідну інформацію до Реєстру неприбуткових установ ДФС. Примірник оригіналу рішення можна отримати в територіальному органі ДФС.

Бажаєте зареєструвати Благодійну організацію Благодійний фонд? З усіх питань звертайтеся до наших фахiвцiв!

Ми пропонуємо наступні послуги:

 • Реєстрація благодійної організації;

 • Реєстрація громадської організації;

 • Отримання статусу неприбутковості;

 • Розробку Статуту організації під потреби Клієнта;

 • Консультування з питань діяльності фонду.

Дата публікації: 01/02/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: