Приєднання до електричних мереж: види, порядок, проблемні питання

Вартість послуг:

від 15000 грн
Супровід
Захист інтересів промислового споживача електричної енергії
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Доволі часто у споживачів електричної енергії виникає потреба у підключенні до енергосистеми нових електроустановок або збільшенні дозволеної потужності існуючих, наприклад, при переобладнанні виробничих потужностей та комплексів. Це здійснюються за процедурою приєднання до електромереж (далі - приєднання). За нею здійснюються також підвищення рівня надійності, зміна ступеня напруги та схеми електроживлення. 

У більшості випадків приєднання виконується до мереж оператора системи розподілу (далі - ОС). До нього споживач має звертатись для отримання цієї послуги та укладання відповідного договору. 

Для недопущення зволікань із приєднанням, нав`язування необгрунтованих умов та висування протиправних вимог, споживач має бути обізнаним у нормативних документах, що його регламентують. 

Необізнаність споживача може призвести до неможливості здійснення  виробничої діяльності з причини відсутності електроживлення або браку потужності, викликаних невиконанням або несвоєчасним виконанням приєднання.

Приєднання розподіляються на два види: стандартні та нестандартні. Останні додатково підрозділяються на приєднання “під ключ” та приєднання з проектуванням замовником його лінійної частини. Лінійна частина - це електричні мережі, які необхідно побудувати для виконання приєднання.

Зазначені вище види обумовлюють приєднання до мереж ОС. Однак, за певних умов, воно може бути здійснено і до мереж іншого споживача (окрім побутового). Таке приєднання регламентовано окремою процедурою та відноситься до нестандартних.  

Найбільш комфортним для споживача є стандартне приєднання, оскільки воно повністю виконується ОС. Але щодо нього існують певні обмеження: потужність, що приєднується, не має перевищувати 50 кВт, а відстань - 300 м. Усі інші приєднання є нестандартними.

Приєднання не включає встановлення приладів обліку.

Цікаво: Ліцензія на поставки е/е для свого готелю чи ТЦ

Стандартне приєднання до електричних мереж

Послуга зі стандартного приєднання надається ОС на підставі типового договору, який є публічним, та включає наступні етапи:

 • подання заяви з доданими до неї документами;

 • підготовка та видача ОС технічних умов, розрахунку плати і рахунку;

 • оплата споживачем рахунку;

 • розробка ОС проекту для побудови необхідних для виконання приєднання електромереж;

 • виконання ОС робіт згідно з проектом;

 • випробування;

 • надання ОС повідомлення про надання послуги.

У заяві, крім своєї назви та реквізитів, споживач має вказати тип приєднання, дані електроустановки (назву, адресу, функціональне призначення), її режим роботи, необхідні потужність, рівень надійності та ступінь напруги тощо. 

До заяви додаються:

 • документ на право власності або користування електроустановкою (копії);

 • графічні матеріали із зазначенням електроустановки, меж земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання (для нових об`єктів);

 • техніко-економічне обґрунтування (якщо цього вимагають норми КСР).

Перед заповненням заяви та підготовкою документів, споживач має уважно ознайомитись з порядком заповнення та отримати в ОС відповідні консультації, оскільки до моменту подання вірно заповненої заяви та повного переліку документів, процедуру приєднання ОС розпочато не буде.  

Нестандартне приєднання до електричних мереж

Послуга з нестандартного приєднання надається ОС відповідно до типового договору про нестандартне приєднання «під ключ» або з проектуванням замовником його лінійної частини, який є публічним.

Нестандартне приєднання «під ключ» здійснюється ОС за процедурою, що передбачена для стандартного приєднання.

Важливо! Такий вид приєднання обирається споживачем, що має бажання отримати послугу “під ключ”, але потрібні йому параметри приєднання перевищують передбачені для стандартного приєднання обмеження.

Якщо замовником прийнято рішення щодо самостійного проектування лінійної частини, він має додатково забезпечити:

 • розробку проекту;

 • відведення на користь ОС земельних ділянок під об’єкти електроенергетики. 

Приєднання до електричних мереж інших споживачів

Від наведених вище видів відрізняється тим, що всі питання щодо його здійснення вирішуються між замовником та споживачем, який приєднання дозволив. Укладається тристоронній договір. До заяви додатково додається технічне рішення зазначеного споживача. 

Цікаво: Ліцензія на поставку електроенергії для забудовника

Яка вартість приєднання до електричної мережі для великого споживача?

Вартість приєднання розраховується з урахуванням ставок, затверджених НКРЕКП. Ці ставки визначають вартість приєднання 1 кВт потужності та побудови 1 метра лінійної частини приєднання. 

Якщо приєднання стандартне - вартість визначається за формулою: 

 • необхідна потужність х відповідна ставка.

Якщо приєднання нестандартне, “під ключ”, формула виглядатиме наступним чином:

 • необхідна потужність х відповідна ставка + довжина його лінійної частини х відповідна ставка.

Якщо приєднання нестандартне з проектуванням замовником його лінійної частини: 

 • необхідна потужність х відповідна ставка + вартість побудови лінійної частини приєднання.

Вартість приєднання до електричних мереж іншого споживача чинним законодавством не встановлюється, та залежить від висунутих цим споживачем умов.

Як приклад, визначимо орієнтовну вартість приєднання двох різних об'єктів, що розташовані на території ліцензійної діяльності ОС ПрАТ “Львівобленерго” (Західний РЕМ):

Об`єкт №1: Магазин. Потрібна дозволена потужність 20 кВт. Відстань до мереж ОС - 100 м. Ступень напруги - 0,4 кВ. Категорія надійності електропостачання - ІІІ. Приєднання трифазне. 

Приєднання стандартне. Його вартість 41 160 грн. (з ПДВ). Розраховується наступним чином:

Ставка: 1715 грн/ 1кВт без ПДВ.

20 кВт * 1715 грн/ 1кВт без ПДВ * 1,2 =  41 160 грн. (з ПДВ).

Строк виконання: до 60 днів.

Об`єкт №2: Виробниче підприємство. Потрібна дозволена потужність 500 кВт. Відстань до мереж ОС - 1000 м. Ступень напруги - 6 кВ. Категорія надійності електропостачання - ІІІ. Приєднання здійснюється повітряною лінією. 

Приєднання нестандартне “під ключ”. Його вартість 2 131 200 грн. (з ПДВ). Розраховується наступним чином:

Ставка за потужність: 1758 грн/ 1кВт без ПДВ.

Ставка за лінійну частину: 897 грн/ 1м без ПДВ.

(500 кВт * 1758 грн/ 1кВт без ПДВ + 1000 м * 897 грн/ 1м без ПДВ) * 1,2 =  2 131 200 грн. (з ПДВ).

Строк виконання: до 280 днів.

Скільки часу відбуватиметься виконання приєднання до електричних мереж?

Нормами Кодексу систем розподілу (далі - КСР) встановлені різні строки виконання приєднання, які залежать від виду приєднання та потужності, що приєднується, і можуть сягати від 45 до 350 календарних днів. Приклади ми надали вище.

На зазначені строки можуть суттєво впливати строки відведення земельних ділянок під облаштування елементів електромереж. 

Важливо! При недодержанні ОС без обґрунтованих причин строків надання послуги, чинним законодавством передбачено застосування до нього штрафних санкцій. Це надання споживачу знижки на оплату приєднання, розмір якої залежить від кількості днів перевищення затверджених строків. 

Для скорочення строків споживач може самостійно займатися відведенням згаданих вище земельних ділянок та проектуванням лінійної частини, у чому йому можуть надати суттєву допомогу наші фахівці.

Проблемні питання процедури приєднання до електромереж

Проблемні питання при виконанні процедури приєднання полягають у:

 • відмові ОС приймати заяву з причин її невірного заповнення або недоліків у  документах, що до неї додані;

 • висуванні  необґрунтованих зауважень та вимог;

 • наданні технічних умов з необгрунтованими вимогами;

 • висуванні необґрунтованих зауважень до проектно-кошторисної документації;

 • недотриманні строків тощо.

Як приклад, наведемо деякі проблемні питання, з якими стикались наші фахівці:

 • відмова ОС приймати пакет документів під реєстрацію, що відтерміновувало початок його розгляду (відповідно і початок процедури приєднання) на декілька тижнів. Вирішувалось направленням пакету документів поштою з описом відправлення та повідомленням про вручення;

 • зволікання із виконанням приєднання. Вирішувалось зверненням до НКРЕКП;

 • нав`язування виду приєднання, що був більш зручним для ОС, але не задовольняв споживача. Вирішувалось зверненням до НКРЕКП;

 • зазначення у технічних умовах необгрунтованих вимог. Зокрема, визначення у них точки забезпечення потужності, що задовольняла ОС, але спонукала споживача до зайвих фінансових витрат. Вирішувалось зверненням до Держенергонагляду;

 • перешкоджання з боку ОС приєднанню споживача до електричних мереж іншого споживача. Вирішувалось зверненням до НКРЕКП.

Контролюючі інстанції, до яких споживач може оскаржити неправомірні дії ОС

НКРЕКП - щодо додержання ОС процедури та строків надання послуги.

Держенергонагляд - щодо обґрунтованості наданих ОС технічних умов.

Антимонопольний комітет України - щодо додержання ОС норм антимонопольного законодавства.

Приєднання до електромереж під час дії воєнного стану

На час дії воєнного стану НКРЕКП затверджений тимчасовий порядок приєднання, нормам якого буде присвячена наступна публікація. Але, після закінчення воєнного стану, усі виконані за тимчасовим порядком приєднання мають бути приведені у відповідність до наведеної вище процедури, що обумовлена КСР.

Описана вище процедура є однією з найскладніших на ринку електричної енергії. Але наші фахівці мають досвід у супроводі протягом її проходження, який, зокрема, включає: 

 • Консультування;

 • Заповнення необхідних документів;

 • Контроль їх проходження;

 • Аналізування відповідей та запропонованих на підпис документів;

 • Складання скарг;

 • Надання висновків щодо умов запропонованих договорів тощо.

Ми також можемо допомогти з організацією технологічного приєднання до електричних мереж. Чи потрібне вам нове технологічне приєднання, чи ви плануєте збільшення потужностей – ми проведемо весь комплекс юридичних робіт для його впровадження.

Вартість консультування можна дізнатися тут.

Вартість послуг для учасників ринку е/е можна дізнатися тут.

Дата публікації: 10/06/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: