Визнання рішення загальних зборів товариства недійсним

Питання:

Чи можна визнати недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, якщо воно прийнято з питання, віднесеного до компетенції Наглядової ради?


Відповідь:

Законодавство містить ряд безумовних підстав для визнання рішень загальних зборів учасників товариства (далі - загальні збори) недійсними. Серед них:
  • прийняття загальними зборами рішення при порушенні кворуму для проведення загальних зборів чи для ухвалення конкретного рішення (ст.ст. 41, 42, 59, 60 Закону про госптовариства);
  • прийняття загальними зборами рішень з питань, що не включені в затверджений і представлений учасникам порядок денний (ст. 43 Закону про госптовариства);
  • прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства).

Інші порушення процедури проведення загальних зборів у кожному конкретному випадку будуть оцінюватися судом з точки зору їх реального впливу законність того чи іншого рішення. Крім того, судом враховується факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову.

У той же час, згідно ст. 98 Цивільного кодексу загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, навіть якщо вони віднесені до компетенції виконавчого органу.

Судова практика дає широке тлумачення цій нормі, підтверджуючи право загальних зборів приймати рішення з усіх аспектів діяльності товариства незалежно від того, до компетенції якого органу віднесено вирішення такого питання (спостережна рада, директор, рада директорів і т.п.). Зазначається, що відповідні норми статуту (установчих документів) товариства, що обмежують це право, застосуванню не підлягають.

Таким чином, рішення загальних зборів не може бути визнано недійсним на тій лише підставі, що питання, по якому воно прийнято, віднесено до компетенції іншого органу товариства. На його дійсність будуть впливати інші фактори: дотримання кворуму, внесення до порядку денного та ін. Відповідачем у справах про визнання недійсним рішення загальних зборів є господарське товариство, а не його учасники (акціонери).

У позовних вимогах слід просити визнати недійсним не протокол, а саме рішення загальних зборів учасників товариства.

Дата публікації: 10/04/2013
Марина Лосенко

Про автора

Ім'я: Марина Лосенко

Посада: Юрист

Освіта: Національний авіаційний університет

Знання мов: російська, українська

Електронна пошта: [email protected]

Написати автору

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Наші інші автори

Кузава Власта
Молодший юрист
Іванна Стефанчишена
Помічник юриста