Юридична компанія «Правова Допомога»Публікації нашої юридичної фірмиКоментарі щодо законодавстваВимоги законодавства щодо пандусу та кнопки виклику при відкритті аптеки

Вимоги законодавства щодо пандусу та кнопки виклику при відкритті аптеки

  • Автор: Марина Лосенко
  • Стандартні юридичні процедури: Ліцензія на аптеку
  • Дата публикації: 25/07/18

Увага! Нові вимоги до пандусу в аптеці за 2020 рік за посиланням.

Серед  вимог ліцензійних умов, яких обов’язково повинен дотримуватись кожен суб’єкт, що бажає отримати ліцензію на свою аптеку, є, зокрема, створення всіх належних умов для доступу до приміщення аптеки осіб з інвалідністю, а також інших маломобільних груп населення. Дане правило закріплене в пункті 165 діючих на даний час Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабміну № 929 від 30.11.2016р., виконання яких перевіряється ліцензійним органом.

Ліцензійні умови

Слід зазначити, що згаданими вище Ліцензійними умовами передбачена виключно вимога для ліцензіатів створювати належні умови для доступу до аптек для таких осіб без жодної конкретизації, яким же чином слід організовувати такий доступ та що саме є підтвердженням створення таких умов. В зв’язку з цим на практиці у ліцензіатів виникає досить багато питань щодо підтвердження того, що створені ними  всі належні умови для осіб з інвалідністю та ін. при відкритті аптеки відповідають законодавству

Перш за все, звертаємо Вашу увагу, що враховуючи деяке розширення кола осіб, для яких необхідно створити належний доступ, в порівнянні з попередніми Ліцензійними умовами, зараз ліцензіату недостатньо просто встановити пандус при вході до його аптеки. Слід потурбуватись про те, щоб такий пандус відповідав всім нормам діючих ДБН та інших стандартів, а також виконати деякі інші законодавчі вимоги щодо підтвердження створення ним всіх умов доступу до аптеки.

Технічні вимоги

Ще на етапі проектування, будівництва чи реконструкції приміщення під аптеку майбутньому ліцензіату потрібно обов’язково забезпечити дотримання всіх вимог ДБН В.2.2-17:2006. Наприклад, максимальна висота одного підйому пандуса, згідно ДБН В.2.2-17:2006, не може перевищувати 0,8 м з уклоном не більше 8%, а самі несучі конструкції пандуса мають бути виготовлені з негорючих матеріалів, що мають мінімальну межу їх вогнестійкості R60. Збільшувати градус уклону пандуса до 10 % дозволяється лише при перепадах висоти підлоги на 0,2 м і менше.

Діючими ДБН В.2.2-17:2006 встановлені й інші детальні вимоги до пандусів, сходів та інших конструктивних елементів приміщень з метою забезпечення доступності приміщень для всіх осіб з інвалідністю, а також інших маломобільних груп населення.

Документальне підтвердження - висновок експерта

Що стосується документального підтвердження факту того, що заявником дотримані всі вимоги ДБН та інших діючих стандартів і правил при створенні належних умов доступу до аптеки, то ним може виступати виключно висновок фахівця з питань техобстеження будівель та споруд, а саме експерта, який має відповідний для цього кваліфікаційний сертифікат. Перелік всіх експертів, включених до єдиного реєстру атестованих осіб, що мають право здійснювати таку діяльність розміщений на сайті Мінрегіонбуду.

Що робити, коли пандус встановити неможливо?

Якщо ж виконати всі вимоги державних норм і стандартів по забезпеченню доступу до аптеки осіб з інвалідністю та ін. неможливо (наприклад, з архітектурних причин немає можливості встановити пандус при вході до аптеки), підтвердження даного факту з відповідним обґрунтуванням повинно бути вказане у висновку експерта. В такому випадку ліцензіату слід керуватися нормами Закону про основи соцзахищеності осіб з інвалідністю, статтею 27 якого передбачена можливість «розумного пристосування» об’єкту до потреб таких категорій громадян.

Питання можливості здійснення «розумного пристосування» аптеки вирішується в кожному окремому випадку з урахуванням особливостей проектування того чи іншого приміщення, що використовується під аптеку. Як вказано в Конвенції про права осіб з інвалідністю, розумним пристосуванням слід вважати внесення необхідних та схожих модифікацій і коректив, що не являють собою непропорційного або ж невиправданого тягаря, в цілях забезпечення реалізації особами з інвалідністю всіх прав нарівні з іншими особами.

Встановлення кнопки для виклику персоналу

В якості додаткового засобу при створенні аптекою належних умов для доступу осіб з інвалідністю, а також інших маломобільних груп населення може виступати встановлення кнопки для виклику персоналу аптеки. Така кнопка повинна бути розміщена поруч із вхідними дверима, що ведуть до аптеки на висоті від 85 до 110 см та з мінімальною відстанню до бічної стіни або ж іншої вертикальної поверхні – 40 см. Місце розташування кнопки слід позначити відповідним значком-піктограмою «особа з інвалідністю».

Що стосується документів, необхідних для встановлення аптекою кнопки для виклику її персоналу, то попередньо у відповідній місцевій раді слід оформити дозвіл.

Крім того, варто пам’ятати, що відповідно до закону, кожне «розумне пристосування» аптеки до потреб осіб з інвалідністю, в т. ч. встановлення кнопки, слід обов’язково погоджувати з громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

Висновок

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що при відкритті аптеки необхідний ґрунтовний аналіз не лише ліцензійних умов, а й інших нормативно – правових актів з цього питання, які детально розкривають вимоги ліцумов, зокрема і Державних будівельних норм. Проте іноді простіше довірити цю справу професіоналам, щоб бути впевненим щодо того, що всі вимоги чинного законодавства є виконаними.

Написати автору лист

ВСЕ ЩЕ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗАПИТАННЯ?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість

Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Пов'язана практика Послуги по темі статті
0 800 210 915