Укладення договору з НСЗУ сімейним лікарем: розбір від юристів

Вартість послуг:

від 18 000 грн
1-3 спеціальності
від 18 000 грн
Внесення змін
від 26 000 грн
Понад 3 спеціальності
Ліцензія на медичну практику
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

У січні 2018 року Міністерство охорони здоров'я впровадило зміни в системі охорони здоров'я. Найпершим етапом цих змін став оновлений механізм фінансування медичних закладів, які спеціалізуються на первинній медичній допомозі (ПМД). Це набуло першочергової актуальності через важливу роль, яку відіграють сімейні лікарі, терапевти і педіатри у цій системі, адже вони є першими, до кого звертаються українці. 

Укладення договору з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) з боку сімейного лікаря стало ключовим елементом цієї реформи. Ці угоди стосуються не лише отримання фінансового забезпечення від держави та дотримання вимог щодо надання медичних послуг, а й встановлюють правові відносини між лікарем і пацієнтом. У нашій статті ми розглянемо:

 • Хто надає первинну медичну допомогу?

 • Де може здійснюватися практика первинної медичної допомоги?

 • Які умови укладення договору з НСЗУ та коли договір вважається укладеним?

Наші юристи готові надати відповіді на всі питання, пов'язані з укладенням договорів з Національною службою здоров'я України, з боку лікарів. Ми маємо більш ніж 15-річний досвід у сфері медичного права, що дозволяє нам досконало розуміти та вирішувати всі аспекти цієї складної галузі. Лише за останній рік ми успішно опрацювали понад 40 звернень від медичних закладів та фізичних осіб-підприємців лікарів, надаючи їм необхідну юридичну підтримку. З нами ви завжди отримуєте вичерпні консультації та компетентну правову допомогу.

Цікаво: Чи вдасться укласти договір із НСЗУ, якщо в одному кабінеті з вами працює інший лікар?

Хто має право надавати первинну медичну допомогу та розраховувати на договір з НСЗУ?

Первинну медичну допомогу можуть забезпечувати заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну практику. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», медичне обслуговування забезпечується за програмою медичних гарантій, передбачені в договорі про медичне обслуговування населення. Такий договір укладається між закладом охорони здоров’я чи фізичною особою-підприємцем, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Національною службою здоров’я України.

Яких вимог необхідно дотримуватися надавачу медичних послуг, аби головні розпорядники бюджетних коштів уклали з ним угоду, а саме – договір з НСЗУ? Список обов'язкових вимог:

 • Ліцензія на провадження медичної практики та інші дозвільні документи (що необхідні за законодавством).

 • Матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (а саме: примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ).

 • Вільний доступ до будівель і приміщень, а також необхідні умови мед. обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до законодавства з 01.01.2019 р.)

 • Реєстрація надавача ПМД як юридичної особи (крім державної або комунальної установи), або як фізичної особи-підприємця.

 • Відповідати критеріям, що встановлені в порядку використання коштів відповідної бюджетної програми.

Виконавши всі вищезазначені пункти, надавач укладає договір про медичне обслуговування, за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України.

В якому порядку надається первинна медична допомога?

Отже, надавачами медичної допомоги можуть бути:

 • фізичні особи-підприємці (які отримали ліцензію на медичну практику); 
 • заклади охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі комунальні некомерційні підприємства.

Практика первинної медичної допомоги – це лікар, що надає ПМД та особи, які добровільно обрали цього лікаря. Оптимальний обсяг практики ПМД становить:

 • 1800 осіб на сімейного лікаря/ лікаря загальної практики;
 • 2000 осіб на терапевта;
 • 900 осіб на педіатра.

Обсяг практики може відрізнятися від оптимального, спираючись на інфраструктурні, соціально-демографічні та інші особливості території, в межах якої мешкають особи, що залучені до відповідної практики. 

Де може здійснюватися практика первинної медичної допомоги? 

В приміщеннях чи окремій будівлі, що належать надавачу ПМД на праві власності та оренди, чи на інших підставах, не заборонених законодавством, відповідно до переліку місць провадження господарської діяльності (зазначених в ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики). Лікар може надавати ці послуги й окремо, за місцем проживання або перебування пацієнта (чи за телефоном, в інтернеті або іншими засобами). Проте, важливо зазначити, що послуги надаються в рамках режиму роботи лікаря. І це, в контексті договору, важливий нюанс, про який ми поговоримо далі.

Цікаво: Робота приватного медичного бізнесу з НСЗУ та ЕСОЗ

Договір з лікарем: як бути у випадках зміни розкладу роботи лікаря

У разі зміни режиму роботи, лікар повинен завчасно повідомити про це осіб, яким він надає допомогу, не пізніше, ніж за тиждень до першого дня тимчасової відсутності. У випадках, якщо відсутність лікаря на робочому місці згідно з графіком роботи була непередбачена, тоді повідомити варто не пізніше першого дня відсутності (наприклад, за такими обставинами: нещасний випадок, хвороба тощо). Отже, у такому випадку надавач ПМД зобов’язаний:

 1. Повідомити осіб та надати інформацію про іншого лікаря, який замінить тимчасово відсутнього.
 2. Забезпечити запис на прийом до лікаря в будь-який спосіб: особисто, за телефоном, електронною поштою або іншими засобами.

Надавач ПМД може самостійно або спільно з іншими надавачами створити черговий кабінет для надання ПМД. Такий кабінет може працювати поза установленими годинами прийому. Також це дозволяє надавати допомогу в неробочі, вихідні та святкові дні.

Підписання договору НСЗУ про медичне обслуговування населення: реєстрація в електронній системі

Якщо заклад охорони здоров’я чи фізична особа-підприємець, яка має ліцензію на провадження медичної практики, відповідає поставленим вимогам і бажає надавати первинну медичну допомогу населенню та отримувати від держави кошти за пацієнтів, то йому потрібно підписати договір з НСЗУ. Весь документообіг, що пов'язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, відбувається через електронну систему охорони здоров'я, дотримуючись вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Заклад охорони здоров’я чи фізична особа-підприємець, що бажає укласти договір з НСЗУ, повинна зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я. Також реєстрацію мають пройти уповноважені особи та медичні працівники, які надалі будуть залучені до виконання договору. Для завершення реєстрації, вони повинні подати цифровий електронний підпис або підпис, прирівняний до власноручного підпису (згідно з законодавством). Для цього керівнику закладу охорони здоров’я та медичним працівникам, які будуть залучені до виконання договору, необхідно оформити електронний підпис в Акредитованих центрах сертифікації ключів. Реєстрація відбувається відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411. 

Національна служба здоров’я України забезпечує функціонування системи та веб-сайту, на якому розміщується інформація про цю систему. Як ми згадували вище, документообіг в електронній системі охорони здоров'я здійснюють відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На кожен електронний документ, який вноситься до центральної бази даних, накладається електронний підпис автора, або ж підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. Після реєстрації користувача формується запис у реєстрі та створюється електронний кабінет

Далі НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору. В ньому зазначається програма медичних гарантій, а також строк подання заяв на укладення договору, форму заяви та документи, які до неї додаються, згідно Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій.

Укладення договору з НСЗУ: завершальний етап укладення договору

Суб'єкт, який хоче укласти договір з Національною службою здоров’я України, подає до цього органу заяву про укладення договору в електронному форматі, а також додає до заяви документи передбачені вищезазначеного порядку. Якщо у НСЗУ зауважень до заяви та доданих документів немає, то НСЗУ надсилає суб'єкту своє рішення, у якому йдеться про намір укласти договір в електронній формі. В договорі зазначаються медичні послуги, які НСЗУ планує замовити у цього суб'єкта.

Якщо виникли зауваження чи невідповідності у заяві та інших документах, протягом трьох робочих днів (від дати встановлення невідповідності) НСЗУ надсилає пропозицію виправити помилки в заяві, або додати необхідну інформацію та документи. Суб'єкт господарювання повинен виправити недоліки та подати необхідні документи до кінця строку подачі заяв. Далі суб'єкт надсилає Національній службі здоров’я України проєкт цього договору, заповнений в електронній формі. Після узгодження уповноважені особи НСЗУ та суб'єкт господарювання підписують договір за допомогою електронної системи. Договір набирає чинності з дати його підписання та публікується на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п'яти робочих днів.

Кінцевий результат укладення договору з Національною службою здоров'я України

Після укладення договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій з НСЗУ, заклад охорони здоров’я чи фізична особа-підприємець буде отримувати кошти на рахунки закладу за кожного пацієнта. Відбувається таке фінансування лише у випадку, якщо пацієнт підписав відповідну медичну декларацію з закладом та його медичним працівником. Тобто, після укладення договору з Національною службою здоров'я України, держава за декларацією платитиме лікареві за кожного пацієнта. Це і є принцип "гроші ходять за пацієнтом".

Якщо ви цікавитеся наданням первинної медичної допомоги та бажаєте знати всі правові аспекти укладання договорів у медичній сфері – наші юристи готові надати вам консультацію. За потреби ми також зможемо допомогти з підготовкою всіх необхідних документів, отриманням медичної ліцензії або допоможемо внести зміни до ліцензії наявної. Телефонуйте нам за номером 0 800 201 809 для отримання детальної інформації!

Дата публікації: 15/01/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: