ГоловнаПублікації нашої юридичної фірмиКоментарі законодавстваУкладення договору з боку сімейного лікаря: детальний розбір від юристів

Укладення договору з боку сімейного лікаря: детальний розбір від юристів

 • що потребується від закладів охорони здоров’я/ФОПів
 • порядок надання  ПМД 
 • умови та етапи укладення договору з сімейним лікарем 
 • реєстрація в електронній системі 

У січні  2018 року Міністерство охорони здоров’я впровадило зміни в системі охорони здоров’я. Перший етап реформи — оновлений механізм фінансування медичних закладів, які надають первинну медичну допомогу (далі - ПМД). Адже сімейні лікарі, терапевти і педіатри - це медики, до яких найперше звертаються українці.

Хто має право надавати первинну мед. допомогу?

Її можуть забезпечувати заклади охорони здоров’я та фізичні особи-підприємці, які мають відповідну ліцензію.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», медичне обслуговування забезпечується за програмою медичних гарантій (передбачені в договорі про медичне обслуговування населення).

Такий договір укладається між закладом охорони здоров’я чи фізичною особою-підприємцем (яка отримала ліцензію на провадження госп. діяльності з медичної практики) та Національною службою здоров’я України.

Яких вимог дотримуватися надавачу мед. послуг, аби головні розпорядники бюджетних коштів уклали з ним договір

Список обов'язкових вимог:

 • Ліцензія на провадження  медичної практики та інші дозвільні документи (що необхідні за законодавством).
 • Матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (а саме: примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ).
 • Вільний доступ до будівель і приміщень, а також необхідні умови мед. обслуговування  для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до законодавства з 01.01.2019 р.)
 • Реєстрація надавача ПМД як юридичної особи (крім державної або комунальної установи), або як фізичної особи-підприємця.
 • Відповідати критеріям, що встановлені в порядку використання коштів відповідної бюджетної програми.

Виконавши всі вищезазначені пункти, надавач укладає договір про медичне обслуговування.(за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

В якому порядку надається  ПМД?

Надавачами медичної допомоги можуть бути:

 • фізичні особи - підприємці (які отримали ліцензію на медичну практику),
 • заклади охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми, (в тому числі комунальні некомерційні підприємства)

Практика ПМД -  це лікар, що надає ПМД та особи, які добровільно обрали цього лікаря. 

Оптимальний обсяг практики ПМД становить:

 • 1800 осіб на сімейного лікаря/ лікаря загальної практики;
 • 2000  осіб на терапевта;
 • 900 осіб на педіатра.

Обсяг практики може відрізнятися від оптимального, спираючись на інфраструктурні, соціально-демографічні та інші особливості території (в межах якої мешкають особи, що залучені до відповідної практики)

Де  може здійснюватися ПМД:

 • В приміщеннях чи окремій будівлі,  що належать надавачу ПМД на праві власності та оренди. (чи на інших підставах, не заборонених законодавством). [1]

Лікар може надавати ці послуги й окремо, за місцем проживання або перебування пацієнта (чи за телефоном, в інтернеті або іншими засобами). Проте, послуги надаються в рамках режиму роботи лікаря.

Зміна розкладу роботи лікаря

У разі зміни режиму, лікар повинен завчасно повідомити про це осіб (яким він надає допомогу) не пізніше, ніж за тиждень до першого дня тимчасової відсутності.

Якщо відсутність була непередбачена, тоді повідомити варто  не пізніше першого дня відсутності (наприклад, за такими обставинами: нещасний випадок, хвороба  тощо).

У такому випадку надавач ПМД  зобов’язаний:

 • повідомити осіб про іншого лікаря,  який замінить тимчасово відсутнього.
 • забезпечити запис на прийом до лікаря в будь-який спосіб: особисто, за телефоном, електронною поштою або іншими засобами.

Надавач ПМД може самостійно або спільно з іншими надавачами створити черговий кабінет для надання ПМД. Такий кабінет може працювати поза установленими годинами прийому, а також надавати допомогу в неробочі, вихідні та святкові дні.

Підписання договору про медичне обслуговування населення та реєстрація в електронній системі

Якщо заклад охорони здоров’я чи фізична особа-підприємець, (яка має ліцензію на провадження медичної практики), відповідає поставленим вимогам і бажає надавати первинну медичну допомогу населенню та отримувати кошти за пацієнтів, то йому потрібно підписати договір про медичне обслуговування населення (за програмою медичних гарантій з НСЗУ).

Документообіг, що пов'язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, відбувається через електронну систему охорони здоров'я (далі - система), дотримуючись вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.  

Заклад охорони здоров’я чи фізична особа-підприємець, що бажає укласти договір з НСЗУ, повинна зареєструватися в системі. Також реєстрацію мають пройти уповноважені особи та медичні працівники (які в подальшому будуть залучені до виконання договору). Для завершення реєстрації, вони повинні подати  цифровий електронний підпис або підпис, прирівняний до власноручного підпису (згідно з законодавством).

Для цього керівнику закладу охорони здоров’я та медичним працівникам (які будуть залучені до виконання договору) необхідно оформити електронний підпис в Акредитованих центрах сертифікації ключів.

Реєстрація в електронній системі охорони здоров’я відбувається відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я. [2]

НСЗУ забезпечує функціонування системи та веб-сайту, на якому розміщується інформація про цю систему.

Документообіг у системі здійснюють відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На кожен електронний документ, який вноситься до центральної бази даних, накладається електронний підпис автора (або ж підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону).

Після реєстрації користувача, формується запис у реєстрі та створюється електронний кабінет

Далі НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору. В ньому зазначається програма медичних гарантій. А також: строк подання заяв на укладення договору, форму заяви та документи, які до неї додаються. [3]

Завершальний етап укладення договору

Суб'єкт, який хоче укласти договір з НСЗУ, подає до цього органу заяву про укладення договору в електронному  форматі, а  також додає до заяви документи передбачені п. 7 вищезазначеного порядку.

Якщо у НСЗУ зауважень до заяви та доданих документів немає, то протягом 30 календарних днів (з дати подання заяви) НСЗУ надсилає суб'єкту своє рішення.  У якому йдеться про намір укласти договір в електронній формі. В договорі зазначаються медичні послуги, які НСЗУ планує замовити у  цього суб'єкта.

Якщо виникли зауваження чи невідповідності у заяві та інших документах, протягом трьох робочих днів (від дати встановлення невідповідності) НСЗУ надсилає  пропозицію виправити помилки в заяві, або додати необхідну інформацію та документи.

Суб'єкт господарювання повинен виправити недоліки та подати необхідні документи до кінця строку подачі заяв. Далі суб'єкт протягом десяти календарних днів (з дня надходження повідомлення) надсилає НСЗУ  проект цього договору, заповнений в електронній формі. Остаточна редакція проекту повинна бути узгоджена між сторонами протягом 30 календарних днів.

Після узгодження проекту, уповноважені особи НСЗУ та суб'єкт господарювання підписують договір за допомогою електронної системи. Договір набирає чинності з дати його підписання та публікується на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п'яти робочих днів.

Кінцевий результат

Після укладення договору про медичне обслуговування (за програмою медичних гарантій з НСЗУ), заклад охорони здоров’я чи фізична особа-підприємець буде отримувати кошти на рахунки закладу за кожного пацієнта (якщо пацієнт підписав відповідну медичну декларацію з закладом та його медичним працівником).

Держава за декларацією платитиме лікареві за кожного пацієнта. Це і є принцип "гроші ходять за пацієнтом".

Якщо ви хочете надавати первинну медичну допомогу, дізнайтеся з чого почати дану діяльність. Телефонуйте за номером: 0 800 330 967

 

Нормативне регулювання:

[1]  Відповідно до переліку місць провадження господарської діяльності (зазначених в ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики).

[2]  Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411.

[3] Згідно п. 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410)

Написати автору лист

ВСЕ ЩЕ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗАПИТАННЯ?

Може досить витрачати час та вже варто звернутися до професіоналів?

Дізнатися вартість


Пов'язана практика

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Пов'язана практика Послуги по темі статті