Аудит бухгалтерського та податкового обліку у Києві

Вартість послуг:

від 900 USD
Бухгалтерскій супровід
від 26000 грн
Аудит
Бухгалтерський супровід компаній
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Аудит бухгалтерського та податкового обліку - один з інструментів формування достовірної фінансової інформації та податкової звітності.

У нашій новій статті ми на конкретних прикладах розповімо:

 • У якому разі потрібен такий аудит, яким підприємствам чи організаціям він буде корисним?
 • Що дасть такий аудит?
 • Що далі робити з таким аудитом – як використовувати його для вигоди вашому підприємству?

Які завдання вирішує бухгалтерський супровід у Києві ?

Будь-яка система потребує проходження перевірки, що дозволяє підтвердити відсутність відхилень або оперативного їх усунення. Для бухгалтерського та податкового обліку у вигляді подібної перевірки виступає аудит.

Бухгалтерський облік певною мірою є системою управління фінансовою інформацією. Від організованості, правильності встановлення обліку та оперативності отримання даних прямо залежить фінансовий результат компанії.

Аудит має безліч цілей, а саме (не обмежуючись):

 • підтвердження правильності обліку та складання звітності;
 • виявлення технічних та механічних помилок при відображенні даних в облікових системах;
 • визначення рівня ризикованості господарських операцій та можливих штрафних донарахувань;
 • перевірка повноти та правильності нарахування і сплати податків;
 • визначення рівня компетенції бухгалтерської служби;
 • виявлення відхилень всередині структури компанії (не злагоджена робота відділів чи дублювання функцій);
 • та інші.

У зв'язку з широкомасштабністю цілей, кожен власник визначає для себе, які його очікування від проведення податкового аудиту.

Виходячи з цілей та завдань, аудит податкового обліку в організації  ділиться на види:

 • обов'язковий аудит - обов'язковий на державному рівні аудит (законодавчо визначено критерії компаній, які щороку мають проходити аудиторські перевірки та публікувати фінансову звітність з аудиторським висновком; обов'язкові аудити при ліквідації та банкрутстві);
 • комплексний аудит – глибокий аудит господарських операцій, який проводиться за ініціативою компанії;
 • податковий аудит - перевірка повноти нарахування та сплати податків (за ініціативою компанії);
 • експрес-аудит - вибірковий аудит, який дозволяє в стислий термін проаналізувати господарські операції компанії на предмет ризикованості та виявити помилки до моменту складання звітності (за ініціативою компанії).

Вартість бухгалтерського обслуговування у Києві відрізняється між собою обсягом аналізованої інформації, термінами виконання роботи.

Припустимо, ви хочете розуміти, що бухгалтерський облік у вашій компанії побудований правильно, а результат оподаткування під час вашої діяльності – оптимізований. Який вид обліку вам потрібен?

Насамперед вам потрібна відповідь на запитання - а чи все у мене в порядку? Чи потрібно мені взагалі запускати дорогі механізми аудитів, реорганізацію процесів тощо. Це означає, що на старті вам потрібен експрес податковий аудит організації. Наведемо приклад як це працює.

До нас звернувся клієнт (експортер ІТ-послуг) із запитом проведення аудиту обліку податків та бухгалтерського обліку. За результатами останнього кварталу у фінансових показниках виявилося необґрунтоване стрімке зростання доходів, а відповідно й податок на прибуток.

Бухгалтерський та податковий облік компанії веде єдиний бухгалтер, який впевнений у правильності розрахунків та виключає припущення технічної чи механічної помилки, але підтвердження у вигляді фінансових розрахунків надати не може.

Клієнт хотів у найкоротші терміни переконатись у правильності фінансових даних перед поданням квартальної звітності до контролюючих органів.

Цікаво: Що таке автоматизація облікових процесів у компанії?

Експрес-аудит. Що це і яка вигода від його застосування?

Комплексний аудит та аудит податків  - це трудомісткий та дорогий процес, а наш клієнт хоче в найкоротші терміни та з урахуванням обмеженого бюджету, виявити відхилення в обліку доходів або підтвердити правильність їх нарахування. Для подібних завдань найкращим методом є експрес-аудит.

Ми провели експрес-аудит діяльності компанії згідно з наступним планом робіт:

Етап 1. Ознайомилися з установчими документами та діяльністю компанії.

Етап 2. Ознайомилися з обліковою системою та принципами облікової політики.

Етап 3. Провели зіставлення даних банківських операцій та даних облікової системи.

Результат: відхилення не виявлено.

Етап 4. Вивчили договори та первинну документацію дохідної частини. Вибірка документів проводилася за вартісним критерієм – усі операції понад 2 тисячі доларів.

Етап 5. Провели зіставлення даних первинної документації та даних облікової системи.

Результат: відхилення не виявлено.

Етап 6. Провели аудит дебіторської заборгованості.

Результат: відхилення не виявлено.

Етап 7. Провели аналіз операційних доходів.

Результат: відхилення не виявлено.

Етап 8. Провели аналіз прибутків від курсової різниці.

Результат: виявлено 5 господарських операцій із доходом від курсової різниці 4,2 млн грн.

Етап 9. Провели розрахунок переоцінки валютних коштів та зіставили його з даними розрахунку переоцінки в обліковій системі.

Результат: у розрахунку переоцінки валютних коштів виявлено відхилення у розмірі 380 тис. грн.

Етап 10. Вивчили договори та первинну документацію витратної частини. Вибірка документів проводилась за вартісним критерієм - всі операції на суму понад 1-у тисячу доларів.

Етап 11. Провели аудит собівартості послуг.

Результат: формування собівартості відповідає правилам стандартів бухгалтерського обліку.

Етап 12. Провели аналіз статей видатків.

Результат: відхилення не виявлено.

Етап 13. Провели аудит правильності нарахування та виплати заробітної плати.

Результат: відхилення не виявлено.

Етап 14. Провели аудит правильності нарахування та сплати податків та зборів.

Результат: відхилення не виявлено.

Головне завдання будь-якого аудиту - не знайти помилку та покарати виконавця, а виявити відхилення і надати рекомендації та кроки безболісного виправлення помилки.

За результатами аудиту, клієнту було надано короткий письмовий звіт з описом:

 • оцінки стану обліку;
 • оцінки повноти нарахування та сплати податків;
 • виявлених відхилень в обліку;
 • податкових ризиків щодо виявлених відхилень.

Цікаво: Врахування витрат на розробку нового продукту в Україні

Наші рекомендації щодо усунення відхилень, виявлених у процесі експрес-аудиту

Відхилення 1. Виявлено 5 господарських операцій із доходом від курсової різниці 4,2 млн грн.

Дохід від курсової різниці виник через недотримання послідовності відображення операцій з продажу валютних коштів в обліковій системі, а саме: Заявка на продаж валюти - Списання грошових коштів з валютного рахунку - Продаж валюти - Надходження коштів на розрахунковий рахунок.

Бухгалтеру необхідно відобразити дані в обліковій системі згідно з зазначеною вище послідовністю, після чого не підтверджений дохід буде усунений.

Відхилення 2. У розрахунку переоцінки валютних коштів виявлено відхилення у розмірі 380 тис. грн.

Для правильного відображення даних щодо валютних операцій в обліковій системі необхідно регулярно проводити актуалізацію зміни курсів валют НБУ. Сучасні облікові системи мають налаштування, які здійснюють автоматичне оновлення курсів валют НБУ (без участі бухгалтера). Облікова система нашого клієнта не налаштована на автоматичне оновлення, у зв'язку з чим бухгалтер втратив інформацію про зміну курсу долара з фіксованого 29,2549 грн на 36,5686 грн, що призвело до заниження доходу від переоцінки валютних коштів на 380 тис. грн.

Відхилення 3. Формування собівартості не відповідає правилам стандартів бухгалтерського обліку.

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, собівартість послуг накопичується у рахунку обліку 231 “Виробництво”, після чого відноситься до витрат рахунку 903 “Собівартість реалізованих послуг” по мірі надання послуг клієнтам.

Незастосування рахунку 231 розглядається контролюючими органами як порушення ведення бухгалтерського обліку та спотворення звітності.

Аудит податкових зобов'язань та податкові ризики щодо виявлених відхилень

Будь-яка компанія має право не брати до уваги висновки та рекомендації аудиту, але власник повинен розуміти ризики, яким піддається компанія.

У нашому кейсі виявлені відхилення тягнуть за собою:

 1. завищення доходів на 4,2 млн грн, а це додаткова (добровільна, але необґрунтована) сплата податку на прибуток у розмірі 756 тис. грн;
 2. заниження доходів пов'язаних з переоцінкою валютних коштів на суму 380 тис. грн, а це донарахування з податку на прибуток у розмірі 68,4 тис. грн;
 3. спотворення даних фінансової звітності, що призводить до штрафу від 136 грн до 255 грн;
 4. порушення правил ведення бухгалтерського обліку, що спричиняє штраф від 1700 грн до 2550 грн.

Вигода, яку отримує власник під час проведення експрес-аудиту:

 • оперативне виявлення слабких місць та можливість своєчасно реагувати на їх усунення;
 • підтвердження ефективності роботи компанії перед партнерами-засновниками;
 • виявлення помилок до моменту подання звітності та “приходу” перевіряючих;
 • досить бюджетний та оперативний спосіб контролю бухгалтерського обліку.

Ми рекомендуємо проводити внутрішній податковий експрес-аудит при:

 • зміні відповідальних осіб, які впливають на фінансову інформацію (директор, головний бухгалтер);
 • зміні засновника, власника;
 • реорганізації чи реструктуризації компанії;
 • подачі (квартальної чи річної) звітності;
 • отриманні кредитів чи залученні інвестицій.

Наша компанія пропонує податковий аудит та супутні послуги з податкових питань, бухгалтерський аудит для вашого бізнесу, а також послуги кваліфікованих бухгалтерів та юристів на аутсорсі, включаючи бухгалтерське обслуговування у Києві.

Ми не тільки знайдемо можливі неполадки в процесі, але й запропонуємо вам оптимальний шлях їх вирішення.

Бухгалтерський супровід бізнесу.

Автоматизація та роботизація облікових процесів.

Дата публікації: 09/09/2022

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: