Як оскаржити скасування дозволу на працю за несвоєчасну подачу копії трудового договору в центр зайнятості?

Будь-який роботодавець при працевлаштуванні іноземця повинен розуміти свої обов’язки перед державними органами. Адже у разі їх недотримання, дозвіл на працевлаштування може бути скасований.

Хоча законодавство й не висуває нічого особливого до роботодавця, все ж таки близько чверті всіх виданих дозволів надалі скасовуються. Здавалось би, таку ситуацію можна пояснити банальною мінливістю пріоритетів власників, які приймають остаточне рішення в момент, коли за дозвіл потрібно платити. 

Однак, згідно відкритого реєстру скасованих дозволів, які публікують центри зайнятості (далі -  ЦЗ), найпоширенішою причиною скасування дозволу є несвоєчасне подання копії трудового договору (тобто вже після оплати за дозвіл).

Зважаючи на таку сумну статистику, ми розберемо що це за обов’язок, розпишемо правила скасування, та нашу практику вирішення такої проблемної ситуації. 

Цікаво: На які керівні посади можна призначити іноземця?

Правила скасування дозволу на підставі несвоєчасного подання копії трудового договору в центр зайнятості

Відповідно до законодавства, після отримання дозволу на працевлаштування та укладення трудового договору, роботодавець повинен в десятиденний строк направити його засвідчену копію для перевірки ЦЗ дотримання трудових прав та гарантій працівника. 

При цьому, необхідно розуміти правила обрахунку цього строку:

  • відлік строку починається з дня, наступного після укладення договору (тобто з його підписання, а не з першого робочого дня працівника);
  • у разі якщо останній день 10-денного строку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем є перший робочий день після вихідного або святкового дня.

При цьому, обов’язок роботодавця щодо подання копії трудового договору вважається виконаним не в момент отримання документів ЦЗ, а в момент їх подачі/відправки поштовим відправленням. 

Слід сказати, що позиція центрів зайнятості щодо прострочення подачі трудового контракту є дуже жорсткою, а тому прострочення навіть на один  день тягне за собою скасування дозволу на застосування праці іноземця

Як наслідок роботодавець втрачає тисячі гривень вже сплаченого збору, та несе додаткові витрати у зв’язку зі втратою працівника/пошуком нового.

Цікаво: Що відбувається після скасування дозволу на працевлаштування?

Допомога юриста в оскарженні скасованих дозволів на працевлаштування іноземця в Україні

Попри позицію центра зайнятості, скасування дозволу на застосування праці - не є кінцевим вироком. Як показує судова практика, скасування дозволу на працевлаштування можна успішно оскаржити. Судді тлумачать законодавство так, що у ЦЗ є лише право скасувати дозвіл, але не безумовний обов’язок його скасувати.  

Важливо! Судове оскарження потребує значної підготовки та формулювання аргументів, які можуть переконати суддю в необхідності визнати працевлаштування іноземця правомірним, апелюючи до засад обґрунтованості, безсторонності, розсудливості, своєчасності. У зв’язку з цим, особливої перспективи в оскарженні “власними силами” не має, це робота для професійних юристів в сфері міграційного права.

З огляду на досвід нашої компанії, такими аргументами можуть бути:

  • роботодавець прострочив подачу копії трудового контракту на невеликий строк - 1-3 дні, а тому скасування дозволу є непропорційно суворим заходом до роботодавця;
  • центр зайнятості скасував дозвіл про працевлаштування через великий строк після подачі копії трудового контракту (де великий строк це близько  двох і більше місяців після подачі копії). В такому разі скасування дозволу є несвоєчасним;
  • затримкою подачі в умовах коронавірусу, але знову ж таки на невеликий строк, коли діяли специфічні умови подачі копії трудового контракту;
  • інші причини.  

Якщо Ви впізнали свій випадок - зателефонуйте нам, ми допоможемо оперативно підготувати оскарження до суду.

Наважившись на судове оскарження, роботодавець повинен розуміти ще одну важливу перевагу. Хоча судді й неохоче на це йдуть, роботодавець може призупинити дію наказу про скасування дозволу

Важливо! Нагадаємо, що безумовним наслідком скасування дозволу є неможливість продовження трудових відносин іноземця з роботодавцем, який зобов’язаний звільнити іноземця в в день скасування наказу.

У зв’язку з такими правилами, якщо іноземець обіймав керівну посаду в роботодавця, його звільнення може паралізувати роботу юридичної особи.

Якщо це дійсно так, роботодавець може подати заяву про забезпечення позову шляхом скасування дозволу, що дасть можливість відстрочити звільнення працівника до прийняття кінцевого рішення при судовому оскарженні. 

Таку заяву можуть задовольнити, наприклад, якщо учасники/засновники роботодавця знаходяться в іншій юрисдикції, а тому прийняття нового рішення засновників щодо розірвання,  погодження нового договору, і його підписання з їх подальшим апостилюванням, створює непереборні перешкоди для роботодавця.

Цікаво: Форми законного перебування іноземців в Україні

Розуміючи практику, що склалася в даній сфері, наші юристи готові проконсультувати роботодавця щодо скасування дозволу, а також можливих  варіантів вирішення цієї проблеми. 

Однак необхідно розуміти, що краще за все просто не допускати скасування дозволу на працевлаштування іноземця. В цьому ми також можемо допомогти, взявши на себе отримання дозволу на працевлаштування для Ваших працівників.

Потрібно більше інформації?

Шукайте відповіді на свої питання щодо дозволу на працевлаштування тут.

Дата публікації: 21/09/2020

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: